home

อินโดนีเซีย (1-15 มิ.ย. 60)

มิถุนายน 22, 2017
อินโดนีเซีย (1-15 มิ.ย. 60)

2017_06_19_28845_1497888501._large

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดได้ตัดสินใจออกระเบียบ (Perpres) เพื่อป้องกันการสอนพิเศษหลังการสอนศาสนาช่วงเลิกเรียน ซึ่งตารางเรียนใหม่นี้จะส่งผลให้การสอนพิเศษดังกล่าวหายไป โดยมองว่าการสอนศาสนาในหลักสูตรหลังเลิกเรียนนั้นจะสามารถลดความคิดหัวรุนแรงลงได้

นายมารุฟ อามิน (Ma’ruf Amin) ประธานสภาอุลามาอุ (Ulema Council) MUI กล่าวว่าระเบียบดังกล่าวจะมิเพียงออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการศึกษา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศาสนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรอิสลาม เช่น MUI และ Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ( NU) อีกด้วย องค์กรอิสลามดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากพวกเขาได้ร่วมประท้วงเรื่องเวลาเรียนในแต่ละวันที่พวกเขามองว่านานเกินไป โดยพวกเขากล่าวว่าเวลาเรียนที่ยาวนาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ฆ่า “หลักสูตรหลังเลิกเรียน” madrassa diniyyaa สำหรับมุสลิมในวัยเด็กเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการปฏิบัติของทางศาสนาอิสลามสายกลาง พวกเขาชี้ให้เห็นว่านักเรียนต้องใช้เวลาเรียนมากขึ้นทุกวันในชั้นเรียนและไม่มีเวลาที่จะไปเรียนหลักสูตรศาสนาหลังเลิกเรียน

ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรศาสนาอิสลาม ปัญหาดังกล่าวจึงสามารถแก้ไขได้ หลักสูตรหลังเลิกเรียนจะมิเพียงแต่ได้รับการรักษาไว้เท่านั้น แต่ยังมีความเข้มแข็งขึ้นอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะทำหน้าที่เสมือนกันชนต่อความคิดหัวรุนแรงทางศาสนา เจ้าหน้าที่กล่าวว่าระเบียบใหม่ กำลังจะปรับปรุงตารางเวลาเรียนในโรงเรียน โดยการแก้ไขจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของประธานาธิบดี ก่อนหน้านี้ระเบียบที่ออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการศึกษาได้กำหนดไว้สำหรับการเรียนสัปดาห์ละ 5 วันในปีการศึกษาใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้
ที่มา thejakartapost.com

REUTERS1687085_Articolo

นายโจโก วิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้แต่งตั้งหน่วยงานและคณะทำงานใหม่ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ “ปัญจศีล” ซึ่งเป็นอุดมการณ์ 5 ประการของรัฐอันเป็นรากฐานของสังคมพหุนิยมประเทศอินโดนีเซีย

บุคคลสำคัญ 10 คนรวมถึงผู้นำจากหลายศาสนาได้เข้ารับการสาบานเป็นสมาชิกของหน่วยปฏิบัติงานที่เรียกว่า UKP-PIP ประธานาธิบดีวิโดได้แต่งตั้งนายยูดี ลาติฟ (Yudi Latif) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญจศีลที่มีชื่อเสียงและเป็นมุสลิมที่มีความเคร่งปานกลาง เพื่อมาเป็นผู้นำ UKP-PIP ในการต่อสู้กับอุดมการณ์หัวรุนแรงในประเทศ

นักวิเคราะห์มองว่า UKP-PIP เป็นสัญลักษณ์ของกระแส “ชาติใหม่” ท่ามกลางสังคมพหุนิยมของอินโดนีเซีย อันเป็นการตอบโต้ต่อการเติบโตของปรากฏการณ์อิสลามหัวรุนแรงซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้ามาแทนทีหลักปัญจศีล ด้วยกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลมาจากกฎชารีอะห์ (Sharia) ในศาสนาอิสลาม ซึ่งในท้ายท่าสุดจะทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นรัฐอิลสาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคมการเมืองและศาสนาอย่างมากในประเทศ รัฐบาลของนายวิโดโดจึงได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรง ซึ่ง UKP-PIP ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

นอกเหนือจากนายลาติฟแล้ว นางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี (Megawati Soekarnoputri) อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยแห่งอินโดนีเซีย Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) ยังเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมาธิการและจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ UKP-PIP อีกด้วย

อย่างไรก็ตามไม่มีผู้แทนจากฝ่ายคริสตจักรนิกายคาทอลิกในหน่วยงาน UKP-PIP แม้ว่าทางคริสตจักรจะมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมการเจรจา และการอยู่ร่วมกันในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ และศาสนา

ที่มา Vatican radio

Leave A Response