home

เมียนมา (1-15 ก.ค. 2560)

กรกฎาคม 17, 2017
เมียนมา (1-15 ก.ค. 2560)

UNHCR ขอให้เมียนมามอบสัญชาติให้ชาวโรฮีนจาในประเทศ

download

UNHCR ขอให้เมียนมามอบสัญชาติให้ชาวโรฮีนจาในประเทศ ขณะที่ เมียนมากล่าวว่า กลุ่มคนเหล่านี้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

นายฟิลิปโป กรันดี (Filippo Grandi) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อพบปะผู้คนในเขตเมืองซิตตเว และเมืองมองดอในรัฐยะไข่ซึ่งถือเป็นที่พื้นที่ที่มีชาวมุสลิมโรฮีนจาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก พร้อมเสนอให้รัฐบาลลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นสร้างในพื้นที่เพิ่มเติม

นอกจากนี้ นายฟิลิปโป กรันดี ยังกล่าวว่า การมอบสิทธิการเป็นพลเมีองให้แก่ชาวโรฮีนจาถือเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลเมียนมาพึงกระทำ ขณะที่ รัฐบาลเมียนมามองว่า แม้ว่าจะอยู่อาศัยในเมียนมามาอย่างยาวนาน แต่รัฐบาลไม่อาจมอบสัญชาติให้ได้ เนื่องจากคนเหล่านี้อพยพเข้ามาอยู่ในเมียนมาอย่างผิดกฎหมาย

แหล่งที่มา: reuters.com

แรงงานเมียนมาเข้าทำงานในไทยไม่ผิดกฎหมาย

e5cada0aab11d7f7614637c9117566cb

รัฐบาลเมียนมาและไทยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน พร้อมรับรองว่าแรงงานเมียนมาสามารถเข้ามาทำงานในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายเต็ง ส่วย (Thien Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนเข้าเมือง และประชากรพม่า กล่าวว่า เมียนมาและไทยจะร่วมมือกันในการรับประกันว่าแรงงานเมียนมาทุกคนจะได้รับเอกสารในการเข้าทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถเข้าทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ หากหลังจากนี้ยังพบแรงงานเมียนมาไม่มีเอกสารรับรอง เจ้าหน้าที่จะเข้าสอบถามนายจ้างว่าแรงงานคนดังกล่าวทำงานให้กับนายจ้างหรือไม่ หากแรงงานทำงานให้แก่นายจ้างจริง ทางการก็จะดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้กับแรงงานกลุ่มนี้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย

แหล่งที่มา: bangkokpost.com

Leave A Response