home

เวียดนาม (16 – 30 มิ.ย. 60)

กรกฎาคม 29, 2017
เวียดนาม (16 – 30 มิ.ย. 60)

ประธานาธิบดีเวียดนามเยือนรัสเซียพร้อมออกแถลงการณ์ร่วมเพิ่มความร่วมมือการลงทุนและพลังงาน

JCDjf8I3BHTTevunEsRTVkTNOUgRTjFk

ประธานาธิบดีเจิ่นด่ายกวางเดินทางเยือนรัสเซียและเบรารุสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 26 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคมนี้  เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือกับประเทศที่มีความสัมพันธ์มาช้านาน  ตลอดจนสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อขยายความร่วมมือในหลายด้าน รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน

สำหรับการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีเวียดนาม ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีเจิ่นด่ายกวาง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ตามแถลงการณ์ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะธำรงการสนทนาด้านการเมืองในทุกระดับ ผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรปที่ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 2015 และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทั้งสองประเทศจะอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศลงทุนประกอบธุรกิจโดยเฉพาะความร่วมมือด้านพลังงาน

ทางด้านความร่วมมือด้านกลาโหม เทคนิคและการประสานงานด้านความมั่นคงและกลาโหมมีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีและไม่สร้างความเสียหายต่อประเทศที่ 3 รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนยํ้าถึงความจำเป็นของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในฟอรั่มพหุภาคี การหารือเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาการควบคุมอาวุธ การปลดอาวุธและไม่เผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ส่วนปัญหาการพิพาทด้านอธิปไตยเหนือดินแดนและการพิพาทอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง บนพื้นฐานของกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 เพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

แหล่งที่มา vovworld.vn

ธุรกิจใหม่ในเวียดนามเพิ่มจำนวนอย่างก้าวกระโดดในช่วงครึ่งปีแรก

dang_ky_kinh_doanh_knnb-1

ในครึ่งปีแรกของปีนี้ ธุรกิจประกอบการใหม่ในเวียดนามจำนวนเกือบ 61,300 คนได้จัดตั้งขึ้นโดยมีทุนจดทะเบียนกว่า 26.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามเปิดเผยว่า ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นจำนวนเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการถึงร้อยละ 12.4 ของจำนวนผู้ประกอบการร้อยละ 39.4 ในทุนจดทะเบียนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายนมีการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเดือนเดียว 10,742 แห่ง โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ จำนวนธุรกิจในภาคการค้าส่งและค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 35 ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในช่วง 6 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมการผลิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 และ 9.7 ตามลำดับ

แหล่งที่มา vietnamnews.vn

Leave A Response