home

กรีนพีซเปิดตัวสำนักงานแห่งแรกในมาเลเซีย

สิงหาคม 2, 2017
กรีนพีซเปิดตัวสำนักงานแห่งแรกในมาเลเซีย

กรีนพีซได้เปิดสำนักงานแห่งแรกในมาเลเซีย เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการในประเทศ

กรีนพีซ สำนักงานมาเลเซียเป็นสำนักงานแห่งที่สี่ขององค์การนอกภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่ไปตั้งสำนักงานที่ฟิลิปปินส์ ไทยและอินโดนีเซียมาแล้ว

สำนักงานกรีนพีซสาขามาเลเซียตั้งอยู่ที่บริกส์ฟิลด์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นฐานที่มั่นสำหรับพนักงานกรีนพีซมาเลเซียจำนวน 10 คน
ในช่วงเปิดตัว นายนาเดเรฟ ซาโน กรรมการบริหารกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของผู้เข้าร่วมงานที่ประกอบไปด้วยหุ้นส่วนที่เป็นองค์กรเอกชน กลุ่มอาสาสมัคร และเครือข่ายพันธมิตรขององค์กร

นายซาโนกล่าวว่าการตั้งสำนักงานในมาเลเซียนั้นเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงในภูมิภาคนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาพลังงาน และปัญหาในระบบ เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทุจริต โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับกรีนพีซในการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของมาเลเซียนั้นเป็นชุมชนที่สำคัญในการทำงานของกรีนพีซ เพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งรักษาไว้ซึ่งความเจริญเติบโต และรักษาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

นายซาโนยังกล่าวย้ำว่ากรีนพีซต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง และโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ธรรมชาติสามารถเอื้อประโยชน์ และอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ กรีนพีซมีหน้าที่ช่วยให้ชุมชนเปลี่ยนความคิดที่จะทำลายธรรมชาติเพื่อการพัฒนา ไปสู่การพัฒนา และการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ทั้งนี้นายจอห์น โลห์หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกรีนพีซมาเลเซีย กล่าวว่ากระบวนการจัดตั้งสำนักงานจะใช้เวลาสามปี

โดยกรีนพีซเป็นองค์กรนานาชาติที่ให้ความสำคัญแก่การรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอแลนด์
มีผู้สนับสนุน 2.8 ล้านคนทั่วโลก และมีสำนักงานประจำประเทศและภูมิภาคใน 43 ประเทศ

ที่มา thestar.com

Leave A Response