home

นายกสิงคโปร์เผยโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนจะช่วยให้จีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศในโลก

สิงหาคม 2, 2017
นายกสิงคโปร์เผยโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนจะช่วยให้จีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศในโลก

นายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์แสดงทัศนะเชิงบวกต่อโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน และมองว่าเป็นเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ ในโลกอย่างสร้างสรรค์

นายลีกล่าวในการประชุมประจำปีของ Business China Awards เขาได้เน้นย้ำว่าโครงการนี้อาจทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนที่กำลังเพิ่มขึ้น และแฝงอยู่ในระบบโลก เขากล่าวกับผู้นำธุรกิจและผู้นำชุมชนประมาณ 700 แห่งจากประเทศจีนและสิงคโปร์ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร จะมีเสถียรภาพหรือไม่ จะปรับตัวได้อย่างไร ราบรื่นหรือไม่ หรือจะมีปัญหาและทำให้เกิดความวุ่นวาย

นายลีกล่าวว่าตนคิดว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นหนทางที่จะเพิ่มอิทธิพลของจีนได้อย่างมั่นคง และราบรื่น เป็นการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคด้วยโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการเชื่อมต่อทางพื้นที่ การเชื่อมโยงทางการเงิน และการเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้ภูมิภาคได้รับประโยชน์จากความมั่งคั่งของจีน การสร้างเส้นทางสายไหมทางบกเชื่อมต่อจีนกับยุโรป และการสร้างเส้นทางเดินเรือเชื่อมต่อจีนกับเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นความมุ่งมั่นของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้นายลีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์ กับจีน และสหรัฐอเมริกาว่า สหรัฐฯถือว่ามีความร่วมมือที่เป็นมิตรกับสิงคโปร์ และยังเป็นหุ้นส่วนร่วมมือทางความมั่นคงอีกด้วย แม้สหรัฐฯ อาจไม่ได้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในทางเศรษฐกิจเหมือนก่อน แต่สหรัฐฯก็ยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจ และพวกเขาก็ยังคงมีส่วนสำคัญต่อภูมิภาคนี้ ในส่วนของจีนนั้น นายลีกล่าวว่าสิงคโปร์มองว่าความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งของจีนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับภูมิภาคนี้เนื่องจากจีนที่ “ไม่มั่นคงและจน” อาจทำให้เกิดปัญหากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกได้ นายลีกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิงคโปร์จะต้อง วางตัวให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง

ที่มา channelnewsasia.com

Leave A Response