home

ฟิลิปปินส์ (1 – 16 ก.ค. 60)

สิงหาคม 11, 2017
ฟิลิปปินส์ (1 – 16 ก.ค. 60)

สภาผู้แทนฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษี ด้านดูแตร์เตเรียกร้องต่อให้วุฒิสภาอนุมัติ

_duterte-sona-crowd

สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ เพิ่งผ่านร่างกฎหมาย “โครงการปฏิรูประบบภาษีเร่งด่วน” ที่เรียกว่า “Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act” และร่างชุดกฎหมายดังกล่าวกำลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ขณะที่นายโรดริโก ดูแตร์เตเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาผ่านชุดร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีดังกล่าว โดยกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญในการระดมทุนจัดทำงบประมาณเพื่อโครงการก่อสร้างพื้นฐาน

โครงการปฏิรูปภาษีเร่งรัด ถือเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ของฟิลิปปินส์ เนื่องจากที่ผ่านมา อันดับความง่ายในการทำธุรกิจของฟิลิปปินส์เมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซียน ถือว่ามีพัฒนาการที่แย่ลง โดยถูกลดอันดับจาก 95 เป็น 103 ในปี 2016 จากทั้งหมด 189 ประเทศ ขณะที่แชมป์ยังคงเป็นสิงคโปร์ ต่อด้วยมาเลเซียและประเทศไทย

เป้าหมายการปฏิรูปภาษีครั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้เกิดระบบภาษีที่ง่ายในการทำความเข้าใจ รวมถึงมีอัตราที่ต่ำลงกว่าเดิม เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุนมากขึ้น

รัฐบาลได้เสนอการปฏิรูปภาษี 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีสรรพสามิต ที่รวมถึงภาษีน้ำมันและรถยนต์ และภาษีอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาส่วนหนึ่งกังวลเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต  ด้วยเกรงว่าจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ สูงตามไปด้วย

แหล่งที่มา philstar.com และ prachachat.net

สภาฟิลิปปินส์อนุมัติขยายเวลากฎอัยการศึกตามคำเสนอของรัฐบาลดูแตร์เต

duterte-nica-68th-nsc-67th-jul122017-006_78433E6276EF40BFA2FE4F52A664ECF3

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ต้องการให้มีการขยายเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกในเกาะมินดาเนาออกไปอีก 5 เดือน  ซึ่งผู้นำฟิลิปปินส์ได้มีหนังสือถึงรัฐสภาเพื่อขอให้ขยายกฎอัยการศึกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ศกนี้ หรือราวอีก 5 เดือน โดยจะการขยายระยะเวลากฏอัยการศึกจะครอบคลุมทั้งพื้นที่มินดาเนา

ทั้งนี้ นายดูแตร์เตให้เหตุผลไว้ว่า การขอขยายเวลากฎอัยการศึกเนื่องจากรัฐสภาจะเป็นผู้กำหนดการประกาศใช้กฎหมายตลอดจนการระงับสิทธิการใช้กฎหมายดังกล่าวในพื้นที่มินดาเนา  และการขยายการประกาศใช้กฎอัยการศึกเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากวิกฤตการณ์ที่เมืองมาราวียังไม่สิ้นสุดในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกครบเดือน

ทั้งนี้ รัฐสภาฟิลิปปินส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นให้ต่ออายุกฎอัยการศึกไปจนถึงสิ้นปีตามที่ประธานาธิบดีร้องขอ ด้วยคะแนน 261 เสียงจากทั้งหมด 300 กว่าเสียง นอกจากนี้ ผู้นำฟิลิปปินส์ยังขอให้ระงับการใช้มาตราในรัฐธรรมนูญที่ห้ามการจับโดยไม่มีหมายจับต่อไปอีกด้วย กฎอัยการศึกดังกล่าวอนุญาตให้ทหารประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานยามวิกาล ตั้งด่านตรวจ และควบคุมอาวุธปืน

ขณะที่ศาลสูงสุดของฟิลิปปินส์มีคำพิพากษาด้วยคะแนนเสียงข้างมากตัดสินให้ ประธานาธิบดีมีอำนาจชอบธรรมในการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้งประเทศ  หลังมีผู้ประท้วงการประกาศกฎอัยการศึก และนำเรื่องยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณา โดยศาลตัดสินว่า รัฐธรรมนูญมิได้จำกัดสิทธิ์ในการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเฉพาะพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบ และประธานาธิบดีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ทุกพื้นที่ตามเห็นสมควร

แหล่งที่มา rappler.com และ posttoday.com

Leave A Response