home

นักการเมืองมาเลเซียหนาว! เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินตามรอยอินโดนีเซีย

สิงหาคม 15, 2017
นักการเมืองมาเลเซียหนาว! เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินตามรอยอินโดนีเซีย

นักการเมืองมาเลเซียจะต้องประกาศบัญชีทรัพย์สินของตนต่อสาธารณชน หากข้อเสนอของภาคประชาสังคมประสบความสำเร็จ

ซินเทีย กาเบรียลผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวว่า หน่วยงานต้องการมาตรฐานการตรวจสอบ โดยสภาผู้แทนราษฎรกำลังช่วยร่างกฎหมายซึ่งพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถไปที่พรรคการเมืองทุกแห่ง และขอให้นักการเมืองเปิดเผยรายการทรัพย์สินได้ ถ้าพวกเขา และกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ บทบัญญัตินี้จะต้องถูกนำมาใช้ในอีกห้าปีข้างหน้า

เธอยังเสริมอีกว่ากฎหมายการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินที่บังคับใช้ในอินโดนีเซีย มีความเหมาะสม และสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของมาเลเซียมากที่สุด โดยกฎหมายในอินโดนีเซียยังครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินภายในสองเดือนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ไม่ว่าจะด้วยการย้ายตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่งก็ตาม ความร่ำรวยนั้นไม่ใช่สิ่งที่แปลกหากเป็นความร่ำรวยที่ได้มาด้วยวิธีที่ถูกต้อง

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวาระการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของ GIAT’s หรือตัวชี้วัดทางด้านธรรมาภิบาลของมาเลเซียทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแล ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ภายใต้กฎหมายปัจจุบันของมาเลเซีย รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐต้องแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินของตนต่อนายกรัฐมนตรีปีละครั้งเท่านั้น กฎหมายไม่ได้ครอบคลุมไปถึงสมาชิกสภา หรือแม้แต่พรรคฝ่ายค้านเองก็ไม่ต้องแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินเช่นกัน

ทั้งนี้วาระการประชุมซึ่งถูกประกาศออกมาท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อยืนยันความเป็นอิสระของสถาบันต่าง ๆ รวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทบทวนพระราชบัญญัติที่เป็นความลับ และเรียกร้องให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในเรื่องของงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงเรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับให้พรรคการเมืองทุกฝ่ายประกาศบัญชีรายรับ และรายจ่ายทุกประเภทของพรรคอีกด้วย

ที่มา thestar.com
ที่มาภาพ beritadaily.com

Leave A Response