home

เมียนมา (16-31 ส.ค. 60)

กันยายน 3, 2017
เมียนมา (16-31 ส.ค. 60)

โพลล์เผยกองทัพได้รับความนิยมมากกว่ารัฐบาลซูจี96320A5C-DFD5-4186-A641-A3C69C980845_w1023_r1_s

ผลสำรวจของสหรัฐฯ ชี้กองทัพได้รับความนิยมมากกว่ารัฐบาลซูจี

องค์กรจัดทำผลสำรวจ International Republican Institutes ของสหรัฐอเมริกาจ จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวเมียนมา ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2560 พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 88 ของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3,000 คนทั่วประเทศ มองว่าการบริหารประเทศโดยกองทัพนำโดย พลเอก เต็ง เส่ง มีแนวทางการพัฒนามากกว่ารัฐบาลของนางออง ซาน ซูจี ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งได้คะแนนจากผลการสำรวจอยู่ที่ร้อยละ 75

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ระบุว่า คำถามที่ปรากฎในแบบสอบถามเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สื่อมวลชน ชนกลุ่มน้อย ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา: voanews.com

 

กลุ่มติดอาวุธเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐเมียนมาเสียชีวิต 71 คน

20170825_27_369437_L

กลุ่มติดอาวุธเข้าโจมตีสถานที่ราชการในรัฐยะไข่จำนวน 30 จุด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐเมียนมาเสียชีวิต 71 คน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในรัฐยะไข่รายงานว่า มีกลุ่มติดอาวุธเข้าโจมตีสถานที่ราชการกว่า 30 แห่ง ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต 12 คน และทหารเสียชีวิต 59 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เผยแพร่รายงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมามอบสิทธิการเป็นพลเมืองให้แก่ชาวโรฮีนจา ตลอดจนการกำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชาวโรฮีนจาสามารถอยู่ร่วมกับคนกลุ่มอื่นในสังคมได้

แหล่งที่มา: nhk.or.jp

Leave A Response