home

ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินในบรูไนผ่านการถือครองประเภท Strata Title

กันยายน 9, 2017
ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินในบรูไนผ่านการถือครองประเภท Strata Title

ชาวต่างประเทศสามารถเป็นเจ้าของทีดินตลอดจนที่อยู่อาศัยในบรูไนได้ผ่านการถือครองในรูปแบบ Strata Title (หมายถึงสิทธิการถือครองที่สามารถมเป็นเจ้าของส่วนตัวผสานกันกับความเป็นเจ้าของร่วม) ซึ่งทางการจะอนุญาตให้สามารถถือครองทรัพย์สินได้นานถึง 99 ปี

กรมที่ดินของบรูไนได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวในระหว่างการนำเสนอ “การบริหารจัดการ Strata Title” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา การนำเสนอประเด็นนี้เป็นหนึ่งในเวทีคู่ขนานที่จัดขึ้นในระหว่างการประชุมสำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 14 ปี 2560 (14th Southeast Asia Survey Congress :SEASC) จัดโดยกรมการสำรวจ กระทรวงพัฒนาการ ในความร่วมมือกับสถาบันภูมิสารสนเทศบรูไน ภายใต้สมาพันธ์อาเซียนด้านการสำรวจที่ดินและการสำรวจภูมิสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินกล่าวว่า สืบเนื่องจากกฎหมายที่ดินของบรูไนกำหนดให้เฉพาะชาวบรูไนเท่านั้นที่สามารถถือครองที่ดินได้ ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมสำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะอาศัยในบรูไนระยะยาว จึงเสนอให้โอกาสในการถือครองทรัพย์สินในบรูไนได้

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

Leave A Response