home

แถลงการณ์ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

กันยายน 9, 2017
แถลงการณ์ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงได้พบกันเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ศกนี้ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป หรือ Post Ministerial Conference (PMC) +1 Session เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

แถลงการณ์ร่วมของทั้งสองฝ่ายเกริ่นถึงความสำคัญของปี 2560 ว่าเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปีสนธิสัญญากรุงโรม ครบรอบ 50 ปีของการจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาคู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป

ทั้งสองฝ่ายรับรู้ถึงความเข้มแข็งและความยืดหยุดในหุ้นส่วนอาเซียน-สหภาพยุโรป  ทั้งสององค์การนี้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 18 ของโลก และมีส่วนแบ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ร้อยละ 26 ของโลก แถลงการณ์ยังระบุถึงความสำคัญของการแบ่งปันคุณค่าและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ที่ทำให้สององค์การมีความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในฐานะของการเป็น “หุ้นส่วนในการบูรณาการ” ตลอดจนการเคารพในหลักการความเป็นอิสระ อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียมกันของทุกรัฐสมาชิก และหลักการอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ

ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะดำเนินสู่เป้าหมายวาระ 2030 ซึ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การตระหนักในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษย์และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน นิติรัฐ ความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มอำนาจให้กับสตรี

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังตอบรับการนำแผนปฏิบัติอาเซียน-อียู ฉบับใหม่ระหว่าง 2561-2565  ซึ่งครอบคลุมโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายสาขา รวมทั้งเน้นย้ำในการส่งเสริมการเจรจาและสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้กับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่

ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้น ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยงและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างสองภูมิภาค รวมถึงเน้นย้ำการเดินหน้าคณะทำงานเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

แหล่งที่มา asean.org

Leave A Response