home

ลาว (1-15 ก.ย. 60)

กันยายน 18, 2017
ลาว (1-15 ก.ย. 60)

รัฐบาลผลักดันโครงการ “เที่ยวลาว 2561”

p20_main_rn_0309_p20a_rn_1

รัฐบาลลาวเดินหน้าผลักดันโครงการ “เที่ยวลาว 2561” หวังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สปป.ลาว ผลักดันโครงการการท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า “เที่ยวลาว 2561” (Visit Laos Year 2018) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการกิจกรรมการท่องเที่ยว หวังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ คาดว่าจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนจนถึงสิ้นปี 2561

นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังเล็งเห็นว่าการส่งเสริมโครงการดังกล่าวนั้น จะช่วยให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต่อไป

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว เติบโตอย่างคงที่มาเป็นเวลานานกว่า 42 ปี นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 2518 ผ่านจุดเด่น 3 ประการสำคัญ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ความสวยงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม

แหล่งที่มา: thestar.com.my

 

สปป.ลาว เร่งแก้ทุจริต-เพิ่มความโปร่งใสกรณี “ลอตเตอรี่”

90757be5-01dc-4826-afb6-15cde61b2801

รัฐบาลลาวเร่งเดินสร้างสร้างความเชื่อมั่นในโครงสร้างสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่ประชาชน

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของลาว กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเข้าดำเนินการปราบปรามการการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น การพนันบอล และการซื้อเสี่ยงโชคนอกระบบ เป็นต้น

สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย สามารถดำเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะได้รับการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่รัฐของ สปป.ลาว เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน การจัดการโครงสร้างสลากกินแบ่งรัฐบาลของลาวยังไม่เป็นระบบมากเพียงพอ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการต่อต้านสังคมเกิดขึ้นภายในประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อแสดงความโปร่งใส แต่จนถึงปัจจุบัน ทาง สปป.ลาว ก็ยังไม่ได้ออกมาตรการที่เป็นรูปธรรม

แหล่งที่มา: rfa.org

 

Leave A Response