home

บรูไน (16 – 30 ก.ย. 60)

ตุลาคม 3, 2017
บรูไน (16 – 30 ก.ย. 60)

บรูไนและจีนย้ำความร่วมมือใกล้ชิดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและการป้องกัน

fa-cnbn-20170914

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและความสัมพันธ์ด้านการป้องกันเป็นไฮไลท์สำคัญของเอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างการพบกันของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และสุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ ประมุขแห่งบรูไน ในโอกาสที่ทรงเสด็จฯเยือนจีนช่วงกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

ในระหว่างการพบหารือของผู้นำทั้งสอง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า ทั้งสองประเทศควรเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนความร่วมมืออย่างจริงจังในหลายๆ ด้าน  ทั้งสองประเทศควรส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน อาหารฮาลาล เกษตรกรรม การประมงและเศรษฐกิจดิจิทัล

ขณะที่สุลต่านโบลเกียห์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของบรูไนในอีกตำแหน่งหนึ่ง ได้กล่าวว่า บรูไนสนับสนุน “ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) และยังจะคงให้ความสำคัญกับนโยบายจีนเดียวต่อไป  ขณะเดียวกัน บรูไนก็ยินดีต้อนรับวิสาหกิจจากจีนที่ได้เข้าไปลงทุนและพัฒนาธุรกิจในบรูไน ตลอดจนจะรักษาความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับจีนต่อไป

นอกจากนี้ บรูไนยังแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับจีนเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ และยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีนให้ดีต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้นำบรูไนจะเดินทางถึงปักกิ่งเพื่อหารือกับผู้นำของจีนนั้น ได้เดินทางเข้าร่วมงาน China-Asean Expo ครั้งที่ 14 ณ เมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง เพื่อเยี่ยมชมงานดังกล่าว

แหล่งที่มา straitstimes.com

ธนาคารอิสลามบรูไนดารุสซาลามเลื่อนการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ไปครึ่งปีแรกของปี 2561

Bank Islam Brunei Darussalam Card

 

สืบเนื่องจากธนาคารจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างภาธนาคารอิสลามบรูไนดารุสซาลาม (BIBD) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของบรูไนได้เลื่อนแผนการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก หรือหุ้น IPO ตามแผนที่วางไว้ภายในปีนี้ มีมูลค่าราว 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐยในก่อนเริ่มดำเนินการเปิดขายหุ้นในกัวลาลัมเปอร์ ตามแผนเดิมที่ธนาคารได้กำหนดจะยื่นเสนอหนังสือชี้ชวนให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุนของมาเลเซียในเดือนนี้และจะสามารถประกาศขายหุ้นได้ในสิ้นปีนี้ ขณะที่มีเป้าหมายว่าจะสามารถขายหุ้นได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561  โดยการเสนอขายหุ้นครั้งแรกจะขายให้กับบริษัทที่มีฐานอยู่ในบรูไน

โดยผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามในปัจจุบันได้แก่ กระทรวงการคลังของบรูไน มูลนิธิสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ บริษัทเอกชน  Fajr Capital และนักลงทุนในบรูไนราว 6,000 คน ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคาร

แหล่งที่มา thestar.com.my

บรูไนจัดแคมเปญทำความสะอาดทั่วประเทศ

Minister of Home Affairs Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, The Minister of Health, Dato Seri Setia Dr Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, and the Minister of Development Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah, in their capacity as advisors of the Cleanliness Issues Committee posed in a group photo with the private sector and NGO sponsors

บรูไนจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดทั่วประเทศในธีม “สร้างความสะอาดและบรูไนสีเขียว” (Clean and Green Brunei) โดยมีกำหนดเริ่มต้นวันที 1 ตุลาคม 2560

การรณรงค์ดังกล่าวมีเป้าหมายในการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดก่อนที่จะมีการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติครบ 50 ของสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ ที่จะถึงในเดือนตุลาคมนี้

การเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานสำคัญ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาในเรื่องความสะอาด เป็นต้น  โดยการรณรงค์ได้มีการเปิดตัว ‘scroll banner’

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความสำเร็จขององค์กรในท้องถิ่น เกี่ยวกับการทำงานในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Brunei Environmental Adjudges, The Beach Bunch, Green Brunei, Politeknik Brunei, Universiti Brunei Darussalam (UBD)เป็นต้น

ขณะเดียวกัน การรณรงค์ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักในหมู่ประชาชนของประเทศในเรื่องของการรักษาความสะอาดและการสร้างความสวยงามของสภาพแวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้เป็นการบรรลุถึงวิสัยทัศน์บรูไน 2035

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

Leave A Response