home

ออสเตรเลียหนุนการท่องเที่ยวอินโดนีเซียมุ่งสร้างบาหลีอีก 10 แห่ง

ตุลาคม 6, 2017
ออสเตรเลียหนุนการท่องเที่ยวอินโดนีเซียมุ่งสร้างบาหลีอีก 10 แห่ง

นายพอล กริกสัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่าออสเตรเลียพร้อมจัดหาเงินทุนผ่านทางธนาคารโลก เพื่อช่วยอินโดนีเซียสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและโด่งดังอย่างบาหลีเพิ่มอีก 10 แห่ง

ความมุ่งมั่นของรัฐบาลกลางออสเตรเลียเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการหารือกันระหว่างนายกริกสันกับรัฐมนตรีการประสานงานทางทะเลของอินโดนีเซียนายลูฮุต ปันไจตัน ในกรุงจาการ์ตา

นายกริกสันกล่าวหลังจากที่ได้มีการหารือกับนายปันไจตันว่า ทั้งสองฝ่ายได้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวและแผนแม่บทที่ออสเตรเลียให้การสนับสนุนด้านการเงินผ่านทางธนาคารโลกเพื่อช่วยอินโดนีเซียในการวางแผนการท่องเที่ยว แผนหลักคือการร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวระดับเดียวกับบาหลีอีก 10 แห่งในอินโดนีเซียที่ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดเคยกล่าวถึง

ร่างเอกสารของธนาคารโลกระบุว่าอินโดนีเซียกำลังหาเงินกู้จำนวน 180 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพัฒนาสถานที่สามแห่ง ได้แก่ ทะเลสาบโทบาในสุมาตราตอนเหนือ ลอมบอกในเขตตะวันตกของเมือง Nusa Tenggara และพื้นที่บริเวณวัด Borobudur ในยอร์กยาการ์ตาในชวากลางเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เทียบเคียงกับบาหลี ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจาก 9 ล้านคนเป็น20 ล้านคนในระหว่างปี 2014-2019 และเพิ่มอัตราการท่องเที่ยวจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 20 ของ GDP

แต่ร่างเอกสารของธนาคารโลกระบุว่ามีข้อจำกัดหลัก 4 ประการ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและบริการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ แรงงานภาคการท่องเที่ยวที่มีปริมาณจำกัด สภาพแวดล้อมที่อ่อนแอต่อการลงทุนของภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่อ่อนแอ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับการพัฒนา และประเด็นต่าง ๆ เช่น การตั้งถิ่นฐาน และการวางแผนสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองเดิม

ทั้งนี้ธนาคารโลกยังตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างความสำเร็จดังเช่นในบาหลีนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ อัน ได้แก่ สนามบิน ถนนและท่าเรืออีกด้วย

ที่มา abc.net.au

Leave A Response