home

สิงคโปร์และฮังการีมุ่งสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ตุลาคม 12, 2017
สิงคโปร์และฮังการีมุ่งสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

นายลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวว่าสิงคโปร์และฮังการีต่างกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคต่อไป

นายลีกล่าวในที่ประชุมร่วมกับนายวิคเตอร์ ออร์บันนายกรัฐมนตรีฮังการี เนื่องในโอกาสมาเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของนายออร์บัน ว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองคนได้พบกันครั้งสุดท้ายในปี 2557 ระหว่างการประชุมเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 10 ที่เมืองมิลาน

นายลีกล่าวถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งระหว่างสิงคโปร์และฮังการี โดยการค้าในระดับทวิภาคีมีมูลค่าถึง 1.14 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ในปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 733 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในปี 2555

นายลีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายต่างกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องกันว่าสิงคโปร์และฮังการีจะเปิดเสรีทางการค้าร่วมกันต่อไป โดยสิงคโปร์ถือเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของฮังการีในอาเซียน

นายลีชี้ว่าฮังการีเป็นประตูเข้าสู่ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิงคโปร์และอาเซียน ในขณะที่สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินที่ตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งฮังการีสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเข้าถึงตลาดอาเซียนที่กำลังเติบโต

ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ จุดมุ่งหมายแรกคือการเพิ่มความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศซึ่งจะปูทางให้สิงคโปร์และสายการบินฮังการีสามารถบินได้หลายเส้นทางระหว่างสองประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ จุดมุ่งหมายที่สองก็เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะทุนการศึกษาสำหรับชาวสิงคโปร์เพื่อศึกษาต่อในฮังการี และในส่วนของบันทึกความเข้าใจฉบับที่สามมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านความปลอดภัยทางอาหารสิงคโปร์ ที่ให้ความสำคัญกับการนำเข้าอาหารของตน และฮังการีที่สนใจในการส่งออกอาหารมายังสิงคโปร์

ทั้งนี้นายลียังกล่าวขอบคุณคู่สัญญาที่สนับสนุนฮังการีสำหรับข้อตกลงการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจรของอาเซียน – อียูและการให้สัตยาบันในข้อตกลงการค้าเสรีของสหภาพยุโรป – สิงคโปร์อีกด้วย

ที่มา channelnewsasia

Leave A Response