home

อินโดนีเซียพิจารณาข้อเสนอจากจีนหลังต้นทุนโครงการรถไฟจากญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น

ตุลาคม 16, 2017
อินโดนีเซียพิจารณาข้อเสนอจากจีนหลังต้นทุนโครงการรถไฟจากญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น

นายลูฮุต ปันไจตัน รัฐมนตรีว่าการการประสานงานกิจการทางทะเลของอินโดนีเซีย กล่าวว่าขณะนี้อินโดนีเซียเปิดโอกาสรับข้อเสนอจากจีน เพื่อมาสนับสนุนการสร้างรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา-สุราบายา หลังจากต้นทุนโครงการจากญี่่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นจนทำให้โครงการต้องชะลอตัวลง

คำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากประธานาธิบดีโจโก วิโดโดแห่งอินโดนีเซีย และนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่นได้ประชุมหาเรือกันในโครงการรถไฟที่มีมูลค่าว่า 102 ล้านล้านรูเปีย (US $ 7.66 พันล้านดอลลาร์)

นายปันไจตันกล่าวว่าจากการติดตามความคืบหน้าของโครงการพบว่า เส้นทางเพื่อการจัดทำรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงที่ทั้งใหม่กว่า และเร็วกว่าที่เคยมี ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมนั้นส่งผลให้ต้นทุนพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเขาเสริมว่าจากการติดตามประเมินโครงการที่ผ่านมา ต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นได้ แต่ก็ต้องไปสำรวจเส้นทางก่อนว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการสร้างเส้นทางรถไฟใหม่

โดยค่าใช้จ่ายในการทำรางรถไฟใหม่อาจเพิ่มขึ้นสูงถึงห้าเท่าจากราคาต้นทุนเดิมที่ 102 ล้านล้านรูเปีย นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แล้ว เส้นทางใหม่อาจต้องเผชิญอุปสรรคในการแข่งขันกับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในสุราบายาที่มีการพัฒนาขึ้นมากทั้งทางด่วน และเครื่องบิน

ทั้งนี้นายปันไจตันกล่าวว่าเขาจะพิจารณาประเทศที่เสนอโครงการที่มีต้นทุนที่ถูกที่สุด หากสามารถรักษางบประมาณของโครงการให้ต่ำลงได้ ภาระค่าใช้จ่ายของรัฐก็จะลดลง โดยจีนได้แสดงความสนใจในโครงการรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียอย่างชัดเจน จากการให้สัมภาษณ์ของนายปันไจตันทั้งจีนและญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาทั้งสองประเทศ อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียเองก็ยังแสวงหาเงินสนับสนุนโครงการจากภาคเอกชนด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการกู้ยืมเงิน หรือการทำสัญญาแบบ B2B (ธุรกิจกับธุรกิจ) คาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มได้ในปี 2020

ที่มา channelnewasia.com

Leave A Response