home

อินโดนีเซียเรียกร้องรัฐซาบาห์ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตุลาคม 16, 2017
อินโดนีเซียเรียกร้องรัฐซาบาห์ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา

อินโดนีเซียกำลังหาทางขออนุญาตจากรัฐบาลซาบาห์เพื่อเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับลูกหลานชาวอินโดนีเซียที่ทำงานในรัฐซาบาห์

นายรุสดี กิรานา เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำอินโดนีเซียกล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันเด็กๆ ชาวอินโดนีเซียในรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้เรียนแค่ในระดับชั้นประถมศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 227 แห่งทั่วซาบาห์เท่านั้น และเมื่อเด็กเหล่านี้มีอายุ 12 ปีพวกเขาก็ต้องหาทางกลับไปยังอินโดนีเซียเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า

นายกิรานากล่าวเสริมหลังจากไปพบปะกับพลเมืองอินโดนีเซียในซาบาห์ว่า เขาไม่คิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับซาบาห์ เพราะเด็กๆ เหล่านี้จะต้องโตขึ้นโดนไม่มีพ่อแม่ของเขาที่ทำงานในซาบาห์ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวนมากเพื่อให้การศึกษาแก่พลเมืองชาวอินโดนีเซีย แต่เขาหวังว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และนำไปสู่การสร้างการศึกษาระดับมัธยม เนื่องจากเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปีได้อยู่กับพ่อแม่ของพวกเขาที่ทำงานในซาบาห์ด้วย

ซาบาห์เป็นรัฐเดียวในประเทศที่อนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงเรียนเหล่านี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างเต็มที่ นายกิรานากล่าวเสริมว่าในวันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาอาจกลายเป็นพลเมืองมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย หรืออาจเป็นพลเมืองอเมริกันก็ได้ เป็นสิทธิที่พวกเขาสามารถเลือกได้ สิ่งที่รัฐสามารถทำได้คือการให้ความรู้แก่พวกเขา โดยการจัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมก่อนที่เด็กๆ เหล่านี้จะเดินทางกลับมายังอินโดนีเซีย นายกิรานาย้ำว่ารัฐซาบาห์จะไม่ได้รับภาระทางการเงินในการจัดการศึกษาระดับมัธยมอย่างแน่นอน สิ่งเดียวที่รัฐซาบาห์ต้องทำคือการอนุญาตให้มีการตั้งโรงเรียนมัธยมโดยที่รัฐอินโดนีเซียจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

freemalaysiatoday.com

Leave A Response