home

มาเลเซีย และอินโดนีเซียเพิ่มการลาดตระเวนชายแดนมุ่งลดความรุนแรง

ตุลาคม 17, 2017
มาเลเซีย และอินโดนีเซียเพิ่มการลาดตระเวนชายแดนมุ่งลดความรุนแรง

มาเลเซีย และอินโดนีเซียจะเพิ่มจุดตรวจการณ์บริเวณชายแดนอีก 5 จุด ในซาบาห์ ซาราวัก และกาลิมันตันเพื่อระงับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีในภูมิภาค

ดาโต๊ะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย กล่าวว่าภายหลังจากที่ได้หารือกับรีอามิซาร์ด รีอาคูดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียในระหว่างการประชุมทั่วไปของคณะกรรมการชายแดนครั้งที่ 40 นายฮิชามมุดดินกล่าวว่าทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกันว่ามีความจำเป็นมากที่จะต้องรักษาความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งการเพิ่มจุดตรวจอีกห้าจุดนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าการลักลอบเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีจะยุติลง

นายฮิชามมุดดินเสริมว่านอกจากการเพิ่มจุดตรวจแล้ว การเพิ่มการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในระดับไตรภาคีโดยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวมถึงบรูไนและสิงคโปร์ในฐานะผู้สังเกตการณ์ก็จะถูกขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ “สามง่าม” ร่วมไปกับการลาดตระเวนบนบก และอากาศ โดยการลาดตระเวนร่วมทางอากาศนั้นจะเริ่มในวันที่ 12 ตุลาคมที่ฐานทัพอากาศสุบัง ในส่วนของการลาดตระเวนทางบกนั้นก่อนการเริ่มลาดตระเวนจะมีการฝึกร่วมระหว่างกองกำลังของแต่ละประเทศ

เขายังกล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่มาราวี ฟิลิปปินส์ และรัฐยะไข่ของพม่าว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียยินดีที่จะช่วยประเทศเพื่อนบ้านทันทีหากได้รับการร้องขอ โดยประเด็นสำคัญ ๆ คือ ปัญหาด้านมนุษยธรรม เช่น โรคเอดส์ และการขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น น้ำและอาหาร อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเรื่องของผู้ผลัดถิ่นนับพันคนที่ต้องหลบหนีออกมาจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และมีความสุ่มเสี่ยงต่อการไปเข้าร่วมกับพวกทหารรับจ้าง และกลุ่มหัวรุนแรง ซึ่งนายฮิชามมุดดินย้ำว่าต้องหามาตรการป้องกันมิให้คนเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มอย่าง IS และประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะหารือต่อไปในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 11 ในเดือนหน้า ณ กรุงมะนิลา

ที่มา thestar.com

Leave A Response