home

บรูไน (1 – 15 ต.ค. 60)

ตุลาคม 21, 2017
บรูไน (1 – 15 ต.ค. 60)

บรูไนจัดเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีของสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์

_98157588_6878fd29-b2b8-4ca8-a82c-81ef32d77f60

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ชาวบรูไนจำนวนหลายหมื่นคนได้ออกมาร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกหรือการครองราชย์ครบ 50 ปีของของสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์  ประมุขของบรูไน พระชนมายุ 71 พรรษา  ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2510

พระราชพิธีเริ่มขึ้นที่พระราชวังอิสตานา เนการา ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และแขกรับเชิญ ทรงร่วมพิธีภายในท้องพระโรง จากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีได้ประทับราชรถที่ประดับด้วยทองคำแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปตามท้องถนนเพื่อให้ชาวบรูไนที่มาเฝ้าชมพระบารมีได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด

ในปัจจุบัน สุลต่านแห่งบรูไนทรงเป็นกษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์ชีพ ซึ่งทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับ 2 ของโลก ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

แหล่งที่มา bbc.com

บรูไนและสิงคโปร์กระชับความร่วมมือสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศและทางทะเล

papers_6

บรูไนและสิงคโปร์เห็นพ้องกันในการแบ่งปันทรัพยากรและประสบการณ์ในด้านการสืบสวนทางอากาศและทางทะเล ในฐานะทีเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์กับกระทรวงคมนาคมของบรูไนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายจะเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกการสืบสวน  อุปกรณ์ ทรัพยากร ประสบการณ์และโอกาสในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน และอุบัติเหตุทางทะเลตลอดจนการสืบสวนที่ตามมา

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์ระบุว่า ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบรูไนกับสิงคโปร์ในการเสริมสร้างความสามารถและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในด้านความปลอดภัยทางอากาศและทางทะเล

แหล่งที่มา straitstimes.com

Leave A Response