home

อินโดนีเซียเสนอการแบ่งปันข่าวกรองเพื่อติดตามการก่อการร้าย

พฤศจิกายน 28, 2017
อินโดนีเซียเสนอการแบ่งปันข่าวกรองเพื่อติดตามการก่อการร้าย

พลเอกรามิชาร์ด ราชูดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซีย กล่าวว่าอินโดนีเซียจะเสนอโครงการการแบ่งปันข่าวกรองร่วมกันระหว่างสมาชิกของสมาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายที่นับถือศาสนาอิสลามหัวรุนแรง

เหตุการณ์ความไม่สงบทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นกังวล เนื่องจากทั้งสามประเทศต้องรับมือกับการก่อการร้าย ร่วมกัน โดยมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) ในอิรักและซีเรียจะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มก่อการร้ายในท้องถิ่นที่ประกาศความจงรักภักดีต่อกลุ่มไอเอส

พลเอกรามิชาร์ด ราชูดู กล่าวว่าเขาจะเสนอโครงการริเริ่มในชื่อ “Our Eyes” ในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ที่กำลังจะถึงนี้ โดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งในภาคพื้นสมุทร อากาศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เขากล่าวว่าอาเซียนจะต้องปรับในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเมื่อมีโอกาสหารือกันในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม

นายราชูดูได้กล่าวในระหว่างการร่วมลาดตระเวนทางอากาศระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ โดยการลาดตระเวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม และข้อตกลงหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามประเทศ ซึ่งรวมถึงการลาดตระเวนทางทะเลและการแบ่งปันข่าวกรองซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเชื่อมโยงพื้นที่เขตแดนรอบทะเลซูลูซึ่งมีกลุ่มเคลื่อนไหวที่อาจเกี่ยวข้องกับ ISIS แฝงตัวอยู่

ที่มา straitstimes.com

Leave A Response