home

บรูไน (16 – 30 พ.ย. 60)

ธันวาคม 11, 2017
บรูไน (16 – 30 พ.ย. 60)

เศรษฐกิจบรูไนฟื้นตัวร้อยละ  0.4 ในปี 2560

20150815_ASP003_0

บรูไนคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2560 จากการปรับตัวในเชิงบวกที่การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขยายตัวดีขึ้น รวมไปถึงเป็นผลมาจากการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  รวมถึงโครงการก่อสร้างมีความคืบหน้าตามการประเมินของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) ซึ่งได้มีการเยือนประจำปีเพื่อจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน ศกนี้

เศรษฐกิจของบรูไนกำลังฟื้นตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ในปีนี้ หลังจากมีการติดลบมานาน  ดร. Seung Hyun Hong หัวหน้าคณะวิจัยจาก AMRO ยังกล่าวด้วยว่า นโยบายการคลังของบรูไนควรสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการกระจายความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศนั้นดีขึ้นอย่างช้าๆ และกลับมาเป็นบวกในไตรมาสสองของปีนี้ และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเป็นที่น่าพอใจ

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

บรูไนพร้อมสร้างความปลอดภัยของระบบการเงิน

บรูไนแสดงความมุ่งมั่นว่าพร้อมจะสร้างระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย

โดยนายดาโต๊ะ อาบู บาการ์ (Abu Bakar) รองนายกรัฐมนตรีของบรูไนได้เปิดเผยในระหว่างการประชุมการต่อต้านการเงินของกลุ่มก่อการร้าย  (Counter Terrorism Financing Conference) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในบรูไน  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

รองนายกรัฐมนตรียังได้ระบุอีกว่า มีความจำเป็นต้องพัฒนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนในการก่อการร้าย และยังเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในทั้งระดับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขจัดการไหวเวียนของเงินทุนไม่ว่าจำนวนมากหรือน้อย อันเป็นการทำลายกิจกรรมการก่อการร้ายในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2559 มีรายงานความเสี่ยงสูงที่ช่องทางการสนับสนุนเงินในการก่อการร้ายจะมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย รวมไปถึงจากองค์กรไม่แสวงหากำไร ตลอดจนการเคลื่อนไหวของเงินทุนข้ามชาติที่มาจากภายนอก  โดยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันในด้านข่าวกรอง เพื่อเสริมความเข้มแข็งในกรอบภูมิภาค และทำความเข้าใจช่องทางการสนับสนุนเงินทุนในการก่อการร้าย

แหล่งที่มา borneobulletin.com.bn

Leave A Response