home

เวียดนาม (16 – 30 พ.ย. 60)

ธันวาคม 11, 2017
เวียดนาม (16 – 30 พ.ย. 60)

นายกฯเวียดนามอนุมัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว

tieudiemngay25thang11-01_iebv

นายเหงียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามลงนามอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวในช่วงปี 2559 – 2563 รวมยอดเงินลงทุนกว่า 30 ล้านล้านด่ง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียงและทันสมัย

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวดังกล่าว ประกอบด้วยเส้นทางจากถนนสายหลักถึงเขตท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเสริมสร้างทรัพยากรการท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับเขต พยายามจนถึงปี 2563

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวสามารถสร้างความพร้อมให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ 3-5 แห่ง ให้การช่วยเหลือการลงทุนคมนาคม อำนวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างการท่องเที่ยวในระดับเขตและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ 30 แห่ง

แหล่งที่มา vovworld.vn

เวียดนามเปิดแผนเมืองโฮจิมินห์ซิตี้สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

01c62083551PM

เวียดนามอนุมัติโครงการสร้างให้เมืองโฮจิมินห์ซิตี้สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระหว่าง 2560-2563

เป้าหมายของโครงการดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองที่มีอยู่ เช่น การเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างไม่มีเสถียรภาพ อุปสรรคต่อการบริหารจัดการแผนแม่บท และระบบสาธารณสุขที่ย่ำแย่ การศึกษา การบริการด้านขนส่งมวลชน ตลอดจนการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ

โครงการเมืองอัจฉริยะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่มีฐานของความรู้และดิจิทัล การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของชีวิตและสิ่งแวดล้อมการทำงาน

โดยแผนปฏิบัติเมืองใหญ่อย่างโฮจิมินห์ซิตี้นั้น ข้อมูลสารสนเทศจะต้องมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อการสร้างยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ซึ่งควรจะตั้งศูนย์กลางของการจำลองเพื่อคาดการณ์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ-สังคม รวมถึงศูนย์ด้านความปลอดภัย

เมืองอัจฉริยะจะเน้นไปใน 4 ด้านได้แก่ การปกครองท้องถิ่น สาธารณะ ผู้ประกอบการ และองค์การทางสังคม

แหล่งที่มา vietnamnews.vn

ซัมซุงพร้อมเปิดศูนย์ R&D ที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

1129N-Samsung_article_main_image

บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาในนครโฮจิมินห์ซิตี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ซัมซุงได้ลงทุนในการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ด้วยงบประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นศูนย์วิจัย R&D แห่งที่สองในเวียดนาม ทั้งนี้ศูนย์แห่งแรกตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย  โดยศูนย์จะมิวิศวกรทำงานอยู่ราว 400 คนรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่พัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น ตู้เย็น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ซัมซุงพยายามอย่างแข็งขันในการการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในเวียดนาม เพื่อขยายจากการผลิตสมาร์ทโฟนที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศนี้ ทั้งนี้ศูนย์ R&D ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ภายในสวนอุตสาหกรรมไฮเทคไซง่อน ทางตอนใต้ของประเทศ

บริษัทซัมซุงมีโรงงานสมาร์ทโฟนขนาดใหญ่สองแห่งในเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนการผลิตราวร้อยละ 30 ของการผลิตทั่วโลก  ทั้งนี้การส่งออกสมาร์ทโฟนอยู่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนาม

แหล่งที่มา nikkei.com

Leave A Response