home

ลาว (16-31 ธ.ค. 2560)

ธันวาคม 18, 2017
ลาว (16-31 ธ.ค. 2560)

ยูเอ็นเร่งเร้า ‘ลาว’ เพิ่มความช่วยเหลือเเก่เหยื่อการลักลอบค้ามนุษย์

525765E6-498F-4378-8343-6F6AD6DBC9B0_w1023_r1_s

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลักลอบค้าเด็กเเห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น เรียกร้องให้รัฐบาลลาวช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคมเเก่เด็กที่เป็นเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์ เเละเพิ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านปัญหานี้

โมด เดอ โบเออร์-บูควิกคีโอ (Maud De Boer-Buquicchio) ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเเละการเอาเปรียบเด็กทางเพศ ได้ออกคำเรียกร้องนี้หลังจากการเดินทางไปดูงานที่ประเทศลาว ในช่วงที่ลาวกำลังเพิ่มความพยายามทางกฏหมายและมีการรณรงค์ต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กเเละการลักลอบค้าเด็ก

เดอ โบเออร์-บูควิกคีโอ เห็นด้วยกับแผนงานของกระทรวงเเรงงานเเละสวัสดิการสังคมของลาว ในการพัฒนาเครือข่ายพิทักษ์เด็กในหมู่บ้านเละอำเภอ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการกองทุนเพื่อเด็กเเห่งสหประชาชาติ (UN’s Children’s’ Fund) หรือ UNICEF กับหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างๆ เเต่เธอกล่าวว่า งานด้านนี้ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง เเละยังเป็นระบบอาสาสมัครเท่านั้น

เธอเรียกร้องให้มีการเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นกว่านี้ ในการเฝ้าระวังเเละป้องกันการเอารัดเอาเปรียบทางเพศกับเด็กหญิง เเละการใช้เเรงงานเด็กชาย

เดอ โบเออร์-บูควิกคีโอ กล่าวว่า จากการสัมภาษณ์เหยื่อเเละผู้เกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็กเเละผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตนบอกได้ว่ายังมีปัญหาอีกมากมายในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบค้าเด็ก

ลาวยังคงเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศที่สหรัฐฯ จับตามอง ในประเด็นการเฝ้าระวังเเละต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ เเละเเม้ว่าลาวยังไม่ผ่านข้อกำหนดมาตรฐานในการกำจัดการลักลอบค้ามนุษย์ แต่ลาวมีความคืบหน้าที่สำคัญหลายอย่างในการพยายามเเก้ปัญหานี้

แหล่งที่มา: voathai.com

Leave A Response