home

All posts by Kunravee

“สื่ออาเซียน” ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง

“สื่ออาเซียน” ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง

สิงหาคม 15, 2017

นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนเผยว่าสื่อในอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพที่ไม่เสรีเท่าใดนัก ด้านผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตสื่อสิงคโปร์ว่ามีการควบคุมสื่อโดยรัฐบาล Read More »

เมียนมา (1-15 ส.ค. 60)

เมียนมา (1-15 ส.ค. 60)

สิงหาคม 15, 2017

1. เด็กหญิงอายุ 15 ปี เดินทางเข้าทำงานเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น 2. เมียนมาลั่นปราบกลุ่มหัวรุนแรงในรัฐยะไข่หลังเกิดเหตุสังหารชาวพุทธ Read More »

แรงงานเด็กชาวเมียนมาเข้าเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น

แรงงานเด็กชาวเมียนมาเข้าเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น

สิงหาคม 8, 2017

เด็กหญิงอายุ 15 ปี เดินทางเข้าทำงานเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น Read More »

ลาว (1-15 ส.ค. 2560)

ลาว (1-15 ส.ค. 2560)

สิงหาคม 8, 2017

1. รัฐบาลลาวและจีนเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี Read More »

ลาวจับมือจีนเดินหน้าก่อสร้างรถไฟ คาดแล้วเสร็จในปี 2565

ลาวจับมือจีนเดินหน้าก่อสร้างรถไฟ คาดแล้วเสร็จในปี 2565

สิงหาคม 8, 2017

รัฐบาลลาวและจีนเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี Read More »

กัมพูชา (1-15 ส.ค. 2560)

กัมพูชา (1-15 ส.ค. 2560)

สิงหาคม 8, 2017

1. กัมพูชาขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าลงทุนก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกรุงพนมเปญเข้ากับสนามบินนานาชาติ 2. บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาร่วมทุนกับจีน หวังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดนักลงทุน 3.รัฐบาลกัมพูชายืนยันจะดำเนินคดีต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีพิพาทชายแดนกัมพูชา-ลาว Read More »

กัมพูชาขอญี่ปุ่นช่วยลงทุนรถไฟฟ้าเชื่อมพนมเปญ-สนามบิน

กัมพูชาขอญี่ปุ่นช่วยลงทุนรถไฟฟ้าเชื่อมพนมเปญ-สนามบิน

สิงหาคม 8, 2017

กัมพูชาขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าลงทุนก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกรุงพนมเปญเข้ากับสนามบินนานาชาติ Read More »

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

สิงหาคม 1, 2017

อาเซียนเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล หวังเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกัน Read More »

อาเซียนเดินหน้าผลักดันสิทธิผู้พิการ

อาเซียนเดินหน้าผลักดันสิทธิผู้พิการ

กรกฎาคม 31, 2017

อาเซียนหารือแนวทางเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการใน 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการความเรื่องด้านภัยพิบัติ Read More »