home

All posts by Kunravee

กัมพูชา (1-15 ต.ค. 2560)

กัมพูชา (1-15 ต.ค. 2560)

ตุลาคม 13, 2017

1. กัมพูชาออกนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้แรงงานในอุตสาหกรรมทอผ้า ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นไปเพราะต้องการหาเสียง เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งในปี 2561 2. สมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านกัมพูชาเกือบครึ่ง หรือจำนวนกว่า 20 คน ทยอยหนีไปต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน Read More »

เมียนมา (16-30 ก.ย. 2560)

เมียนมา (16-30 ก.ย. 2560)

ตุลาคม 13, 2017

1. ซูจีออกกล่าวถึงมุสลิมโรฮีนจาหนีออกจากประเทศต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก 2. เด็กหญิงเมียนมาเข้าเป็นแม่บ้านที่สิงคโปร์เพิ่มขึ้น Read More »

กัมพูชา (1-15 ก.ย. 2560)

กัมพูชา (1-15 ก.ย. 2560)

ตุลาคม 13, 2017

1. กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติของสถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติเดินทางออกจากภายในระยะเวลาที่กำหนด และ 2. ผู้แทนจากภาคประชาสังคมมองว่าการปิดสื่อที่เกิกขึ้นะส่งผลกระทบกับความอิสระและความยุติธรรมในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี Read More »

Current Issues 02/60: อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน: การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย

Current Issues 02/60: อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน: การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย

ตุลาคม 13, 2017

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-traditional security) ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนารุดหน้าจนไร้ขีดจำกัดพรมแดนรัฐชาติ กลายเป็นเครื่องมือและช่องทางสำคัญในการก่ออาชญากรรมข้ามเขตแดน Read More »

โรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?

โรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?

ตุลาคม 13, 2017

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “เข้าใจโรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?”​ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาเกี่ยวชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย รวมถึงด้านปัญหาผู้อพยพและเรื่องที่เกี่ยวข้อง Read More »

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ  และความท้าทายของไทย”

TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ และความท้าทายของไทย”

ตุลาคม 13, 2017

สรุปการสัมมนาโต๊ะกลม TRF-ASEAN Policy Forum เรื่อง “กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง: ยุทธศาสตร์ ผลกระทบ  และความท้าทายของไทย” วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-12.30 น. ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ รายนามผู้นำอภิปราย คุณนิกรเดช พลางกูร  ผู้อำนวยการกองเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ                                         กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ดร. ปิยนุช... Read More »

รัฐบาลผลักดันโครงการ “เที่ยวลาว 2561”

รัฐบาลผลักดันโครงการ “เที่ยวลาว 2561”

ตุลาคม 13, 2017

รัฐบาลลาวเดินหน้าผลักดันโครงการ “เที่ยวลาว 2561” หวังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ Read More »

สปป.ลาว เร่งแก้ทุจริต-เพิ่มความโปร่งใสกรณี “ลอตเตอรี่”

สปป.ลาว เร่งแก้ทุจริต-เพิ่มความโปร่งใสกรณี “ลอตเตอรี่”

ตุลาคม 13, 2017

รัฐบาลลาวเร่งเดินสร้างสร้างความเชื่อมั่นในโครงสร้างสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่ประชาชน Read More »

อินโดนีเซียเข้าพบซูจี ร่วมถกปัญหาเรื่องโรฮีนจา

อินโดนีเซียเข้าพบซูจี ร่วมถกปัญหาเรื่องโรฮีนจา

ตุลาคม 13, 2017

อินโดนีเซียเข้าพบซูจี ร่วมถกปัญหาเรื่องโรฮีนจา Read More »