home

เศรษฐกิจ

สิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจจะช่วยขยายความสำคัญของอาเซียนไปสู่ภาคธุรกิจ

สิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจจะช่วยขยายความสำคัญของอาเซียนไปสู่ภาคธุรกิจ

พฤศจิกายน 20, 2012

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ได้กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนด้านธุรกิจและการลงทุน (ASEAN-BIS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในประชาคมโลก และเสนอว่าการเริ่มต้นที่จะก้าวออกไปสู่วงการธุรกิจเพื่อการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เป็นผลมาจากการตีพิมพ์ผลงาน 2 ฉบับของสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้แก่ คู่มือธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2012 (AEC Handbook for Business 2012) และ รายชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนที่มีนวัตกรรม 2012 (Directory... Read More »

ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 6

พฤศจิกายน 6, 2012

  กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ หลังเว้นวรรคจากการประชุมครั้งก่อนไปกว่า 2 ปี โดยวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การทบทวนประเด็นความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ เสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านโครงการพื้นฐานและการขนส่งสินค้า รวมไปถึง ส่งเสริมการค้าการลงทุน ในสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ในเบื้องต้น ทั้งสองประเทศมุ่งหมายว่าการเจรจาครั้งนี้ จะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ขยายฐานความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ... Read More »

AEC อาจถูกเลื่อนออกไปเป็นปลายปี 2015

AEC อาจถูกเลื่อนออกไปเป็นปลายปี 2015

กันยายน 20, 2012

ภาพ: Investvine a News Portal of Inside Investor นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เผยว่า แผนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจจะต้องเลื่อนออกไปจนถึงสิ้นปี 2015 เนื่องจากบางประเทศยังไม่พร้อม และย้ำว่า โลกกำลังคาดหวังให้อาเซียนก้าวไปสู่จุดนั้นร่วมกัน โดยหากการรวมตัวดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ AEC ที่เกิดขึ้นจะสูญเสียความน่าเชื่อถือ นายสุรินทร์ กล่าวขณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่กรุงพนมเปญว่า ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ขอให้เขาเลื่อนการเปิด AEC และเขาจะเสนอแนวคิดดังกล่าวให้บรรดาผู้นำของชาติสมาชิกพิจารณาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้... Read More »

สรุปการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – ครั้งที่ 44

สรุปการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – ครั้งที่ 44

กันยายน 11, 2012

  ภาพ: aseansec.org การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ได้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับ ความคืบหน้าการดำเนินการตาม AEC Blueprint ของสมาชิกอาเซียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค, การจัดลำดับมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ลุล่วงตาม AEC Blueprint ในปี 2015, การหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ SME (SME Advisory... Read More »

การประชุมสมาพันธ์ท่าเรือทะเลอาเซียน ครั้งที่33

การประชุมสมาพันธ์ท่าเรือทะเลอาเซียน ครั้งที่33

สิงหาคม 29, 2012

วันที่ 24 สิงหาคม ณ นครดานัง ได้มีการประชุม สมาพันธ์ท่าเรือทะเลอาเซียน (Fedorarion of ASEAN Shipowners Assciation : FASA) ครั้งที่ 33 เพื่อเตรียมพร้อมกิจกรรมของสมาพันธ์ในอนาคต โดยบรรดาผู้แทนได้เน้นหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาท่าเรือที่เป็นสมาชิก พัฒนาบุคลากรและระบบความมั่นคงท่าเรือ วางแผนโครงการของสมาพันธ์เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการพัฒนาท่าเรืออย่างยั่งยืนในกลุ่มอาเซียน Read More »

เลขาธิการอาเซียนจี้ไทยลงทุนเมกะโปรเจคท์รับ AEC

เลขาธิการอาเซียนจี้ไทยลงทุนเมกะโปรเจคท์รับ AEC

มิถุนายน 5, 2012

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "อาเซียนไร้พรมแดน ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสของภาคธุรกิจไทย" ในงานสัมมนาเรื่องโอกาสจากการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคม Read More »

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พฤษภาคม 29, 2012

อาเซียนกับธนาคารโลกร่วมมือกันส่งเสริมความเข้มแข็งเสาหลัก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและธนาคารโลกร่วมกันลงนามในข้อตกลงให้ธนาคารโลกเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่อาเซียนเพื่อบรรลุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โปรแกรมการดูแลตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Monitoring and Evaluation Capacity Building Program : AECMEP) โดยโปรแกรมดังกล่าวจะส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของชาติอาเซียน ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจด้วยความมั่นคง การเป็นหุ้นส่วนระหว่างสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกับธนาคารโลก นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วยังมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือไปในด้านอื่นๆด้วย อาทิ การจัดการภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยงด้านประกันภัย กองทุนสาธารณูปโภค การประกันสังคม ความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นต้น ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนี้ ธนาคารโลกจะสนับสนุนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและชาติสมาชิกทั้งหมดในการจัดทำรายงานการเตรียมพร้อมร่วมกันเพื่อการบูรณาการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน... Read More »

ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015

ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015

พฤษภาคม 23, 2012

 ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/43 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในช่วงแรกเป็นการประชุมระหว่างสมาชิกอาเซียน และช่วงหลังเป็นการประชุมกับประเทศภาคีของอาเซียนรวม 8 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแคนาดา นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ... Read More »

อินโดนีเซียแนะเร่งปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเปิด AEC

อินโดนีเซียแนะเร่งปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเปิด AEC

พฤษภาคม 8, 2012

อินโดนีเซียแนะเร่งปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเปิด AEC ภาพ http://languagemiracle.blogspot.com                     นายบายู กริสนามูร์ที รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซีย กล่าวว่า การพัฒนาไปสู่ความร่วมมือแบบเขตเศรษฐกิจเดียว ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 จะทำให้ตลาดในเขตภูมิภาคอาเซียนประสานกันมากขึ้น และก้าวขึ้นไปสู่ภูมิภาคที่มีการแข่งขันสูง ในประเด็นนี้เราไม่อาจมองข้ามบทบาทของผู้บริโภคได้  การคุ้มครองผู้บริโภคจึงถือเป็นมาตรการสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญ โดยอินโดนีเซียตั้งใจที่จะร่วมมือกับภูมิภาคในการปรับปรุงมาตรการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างผู้บริโภคที่ชาญฉลาดและมีความเป็นอิสระได้ในที่สุด และนอกจากนี้จะกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น คำแถลงดังกล่าวของนายบายูมีขึ้นในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCP)... Read More »

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AWGIPC ครั้งที่ 37

มีนาคม 24, 2012

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน หรือ AWGIPC ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม- 2 เมษายนนี้ ที่ จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการตรวจสอบสิทธิบัตรระหว่างสมาชิก และลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ ได้แก่ การสร้างความสมดุลทางทรัพย์สินทางปัญญากับเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมและสร้างสรรค์ และตระหนักในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เสริมสร้างบทบาทของไทยในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาเซียน... Read More »