home

เศรษฐกิจ

อาเซียนเสนอ 4 มาตรการแก้ไขราคายางตกต่ำ

อาเซียนเสนอ 4 มาตรการแก้ไขราคายางตกต่ำ

ธันวาคม 14, 2011

สภาธุรกิจยางอาเซียน (ASEAN  Rubber Business  Council – ARBC) อันประกอบด้วยสมาคมการค้ายางแห่งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และ กัมพูชา ซึ่งมีผลผลิตยางรวมกันถึง 80% ของผลผลิตยางทั่วโลก ได้จัดการประชุม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือถึงปัญหาราคายางตกต่ำ โดยราคาลดลงถึง 30% ตั้งแต่กลางเดือนก.ย. 2554... Read More »

ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ธันวาคม 14, 2011

ไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation – AWGIPC) สมัยพิเศษ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554 เพื่อเตรียมประเด็นก่อนจัดประชุม AWGIPC ครั้งที่ 37 ระหว่าง 28 มี.ค.-2 เม.ย. 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จ.ภูเก็ต โดยในการประชุมสมัยพิเศษนี้... Read More »

ความคืบหน้า AEC

ความคืบหน้า AEC

ธันวาคม 7, 2011

  ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ประกาศเลื่อนการเข้าร่วมใน ASEAN Trading Link (ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามเพื่ออนุมัติการทำธุรกรรมข้ามกัน (Cross-trading) ในตลาดหลักทรัพย์ของตนออกไปเป็นกลางปี 2012) รัฐมนตรีด้านการสื่อสารของอาเซียนประกาศบรรลุซึ่งข้อตกลงโดยหลักการที่จะยกเลิกการคิดค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติของโทรศัพท์ไร้สายภายในอาเซียน Read More »

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

ธันวาคม 7, 2011

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) กลุ่มสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ (อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และบรูไน) ประกาศจะเข้าร่วมทดลองปฏิบัติตาม “ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน” (ASEAN Single Window) อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการสำคัญในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะความซับซ้อนอันเกิดจากการปฏิบัติที่แตกต่างกันของแต่ละชาติ นับเป็นอุปสรรคต่อการค้าสินค้า ฟิลิปปินส์ยื่นข้อเสนอให้ใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าข้อเสนอของฟิลิปปินส์จะใช้ร่วมกับระบบทดลองที่มีอยู่ซึ่งบริหารจัดการโดยสิงคโปร์... Read More »

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

ธันวาคม 7, 2011

อาเซียนและจีนลงนามในพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อให้การเปิดเสรีภาคบริการในข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) มีผลในทางปฏิบัติ พิธีสารฉบับนี้ขยายขอบเขตการเปิดเสรีเพิ่มเติมจากเดิม 10 ประเภทที่ระบุไว้แล้วในพิธีสารฉบับแรกให้ครอบคลุมการบริการเชิงพาณิชย์ การสื่อสาร การก่อสร้าง การกระจายสินค้า การเงิน การท่องเที่ยว และการคมนาคม โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2012 ฮ่องกงซึ่งเป็นเขตศุลกากรอิสระ (Separate Customs Territory) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน อินเดียได้กำหนดให้สามารถสรุปการเจรจาภาคบริการภายใต้-ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India FTA)... Read More »