home

เศรษฐกิจ

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

กันยายน 14, 2017

ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้หารือกันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ศกนี้ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (competition law) ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละชาติได้ดำเนินการเพื่อบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในระดับชาติเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างบูรณาการและการแข่งขันของตลาดเดียวที่มีพลวัตและมีฐานการผลิตในประชาคม Read More »

อาเซียนเปิดตัวหนังสือ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017”

อาเซียนเปิดตัวหนังสือ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017”

กันยายน 12, 2017

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ศกนี้ สำนักงานส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน ได้จัดเปิดตัวหนังสือเผยแพร่ในชื่อ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017” (การเดินทางสู่การบูรณาการเศรษฐกิจภูมิภาค: 2510-2560) เนื่องในวาระเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 50 ปี Read More »

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆ

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆ

กันยายน 12, 2017

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบร่วมมือแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 7 ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีประเด็นสำคัญคือ สรุปการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงปี 2014-2017 และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในเวลาที่จะถึง สำหรับความร่วมมือในช่วงปี 2017-2020 บรรดารัฐมนตรีได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือใน 6 ด้าน เช่นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย สร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยา ผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านโครงการคมนาคมขนส่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษและแนวเศรษฐกิจข้ามชาติ พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือในการบริหารจัดการและใช้แหล่งน้ำของแม่น้ำโขงและแหล่งทรัพยากรอื่นๆอย่างยั่งยืน ขณะที่การปิดการประชุม บรรดารัฐมนตรีได้อนุมัติแถลงการณ์ของที่ประชุม ตลอดจนแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลี 2017-2020 และเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 8 นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 51 ณ สิงคโปร์ภายในปี... Read More »

ผลสรุปการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งที่ 1

ผลสรุปการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งที่ 1

กันยายน 9, 2017

คณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) ได้เข้าร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนจากประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ วมกับสมาชิกประเทศแม่โขง – ล้านช้าง อีก 5 ประเทศได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน นับเป็นก้าวแรกของการเดินหน้าผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ Read More »

อาเซียนส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทออนไลน์

อาเซียนส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทออนไลน์

กันยายน 9, 2017

อาเซียนได้จับมือกับเกาหลีใต้เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในระดับภูมิภาคและกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อปรับปรุงระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการสืบสวนและจัดการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม Read More »

แถลงการณ์ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

แถลงการณ์ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

กันยายน 9, 2017

รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงได้พบกันเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ศกนี้ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป หรือ Post Ministerial Conference (PMC) +1 Session เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป แถลงการณ์ร่วมของทั้งสองฝ่ายเกริ่นถึงความสำคัญของปี 2560 ว่าเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปีสนธิสัญญากรุงโรม ครบรอบ 50 ปีของการจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาคู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป Read More »

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินเดีย

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินเดีย

สิงหาคม 11, 2017

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไฮเดอราบัต สาธารณรัฐอินเดีย   ได้มีความคืบหน้าในเรื่องการเจรจาการค้าสินค้า   โดยประเทศสมาชิกได้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดรอบที่ 2 แม้ยังไม่สนองตามเป้าหมายสำหรับการยื่นเปิดตลาดรอบที่ 2 ซึ่งอาเซียนต้องการให้มีสัดส่วนสินค้าที่จะยกเลิกอัตราศุลกากรในที่สุดที่ร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมด อาเซียนจึงพยายามผลักดันให้มีการยื่นข้อเสนอเปิดตลาดรอบที่ 3 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92 ควบคู่ไปกับการหารือรูปแบบการเปิดตลาด (Modality) อย่างไรก็ตาม หลายประเทศยังคงกังวลว่าการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจา... Read More »

การเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงสำเร็จพร้อมให้ผู้นำอาเซียนลงนามเดือนพฤศจิกายนนี้

การเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงสำเร็จพร้อมให้ผู้นำอาเซียนลงนามเดือนพฤศจิกายนนี้

สิงหาคม 10, 2017

เมื่อระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong FTA TNC: AHKFTA TNC) ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ อาเซียนและฮ่องกงได้ข้อสรุปการเจรจาในทุกประเด็นและดำเนินการขัดเกลาภาษาทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากที่มีการเจรจาการค้าเสรีมาตั้งแต่ปี 2557 และได้กำหนดให้ประกาศความสำเร็จในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง (AEM – Hong Kong, China Consultations) ครั้งที่ 2... Read More »

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน 19, 2017

การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th Meeting of The ASEAN Directors-General of Customs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนาย Heru Pambudi อธิบดีศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมาธิการร่วมอาเซียนว่าด้วยศุลกากร (CCC) และคณะทำงานชุดต่างๆ โดยที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการบูรณาการด้านศุลกากรของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้วิสัยทัศน์ล่าสุดของอาเซียนด้านการสอดประสานพิกัดศุลกากร การพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) ตลอดจนในเรื่องของ ASEAN... Read More »

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 29, 2017

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Ministerial Meeting) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งหารือความคืบหน้าการเจรจา RCEP ให้สามารถสรุปผลโดยเร็วตามที่ผู้นำได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ รัฐมนตรีจากทั้ง 16 ชาติสมาชิก RCEP ต่างเน้นย้ำความสำคัญของการเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุด ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะแนวโน้มนโยบายการปกป้องตลาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยหวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากความตกลง... Read More »