home

เศรษฐกิจ

แถลงการณ์ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

แถลงการณ์ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

กันยายน 9, 2017

รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงได้พบกันเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ศกนี้ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป หรือ Post Ministerial Conference (PMC) +1 Session เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป แถลงการณ์ร่วมของทั้งสองฝ่ายเกริ่นถึงความสำคัญของปี 2560 ว่าเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปีสนธิสัญญากรุงโรม ครบรอบ 50 ปีของการจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาคู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป Read More »

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินเดีย

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินเดีย

สิงหาคม 11, 2017

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไฮเดอราบัต สาธารณรัฐอินเดีย   ได้มีความคืบหน้าในเรื่องการเจรจาการค้าสินค้า   โดยประเทศสมาชิกได้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดรอบที่ 2 แม้ยังไม่สนองตามเป้าหมายสำหรับการยื่นเปิดตลาดรอบที่ 2 ซึ่งอาเซียนต้องการให้มีสัดส่วนสินค้าที่จะยกเลิกอัตราศุลกากรในที่สุดที่ร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมด อาเซียนจึงพยายามผลักดันให้มีการยื่นข้อเสนอเปิดตลาดรอบที่ 3 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92 ควบคู่ไปกับการหารือรูปแบบการเปิดตลาด (Modality) อย่างไรก็ตาม หลายประเทศยังคงกังวลว่าการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจา... Read More »

การเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงสำเร็จพร้อมให้ผู้นำอาเซียนลงนามเดือนพฤศจิกายนนี้

การเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงสำเร็จพร้อมให้ผู้นำอาเซียนลงนามเดือนพฤศจิกายนนี้

สิงหาคม 10, 2017

เมื่อระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong FTA TNC: AHKFTA TNC) ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ อาเซียนและฮ่องกงได้ข้อสรุปการเจรจาในทุกประเด็นและดำเนินการขัดเกลาภาษาทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากที่มีการเจรจาการค้าเสรีมาตั้งแต่ปี 2557 และได้กำหนดให้ประกาศความสำเร็จในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง (AEM – Hong Kong, China Consultations) ครั้งที่ 2... Read More »

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน 19, 2017

การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th Meeting of The ASEAN Directors-General of Customs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนาย Heru Pambudi อธิบดีศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมาธิการร่วมอาเซียนว่าด้วยศุลกากร (CCC) และคณะทำงานชุดต่างๆ โดยที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการบูรณาการด้านศุลกากรของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้วิสัยทัศน์ล่าสุดของอาเซียนด้านการสอดประสานพิกัดศุลกากร การพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) ตลอดจนในเรื่องของ ASEAN... Read More »

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 29, 2017

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Ministerial Meeting) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งหารือความคืบหน้าการเจรจา RCEP ให้สามารถสรุปผลโดยเร็วตามที่ผู้นำได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ รัฐมนตรีจากทั้ง 16 ชาติสมาชิก RCEP ต่างเน้นย้ำความสำคัญของการเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุด ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะแนวโน้มนโยบายการปกป้องตลาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยหวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากความตกลง... Read More »

AMRO เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3

AMRO เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3

พฤษภาคม 16, 2017

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3 (ASEAN+3 Regional Economic Outlook) ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน รายงานดังกล่าวเป็นการประเมินที่ครอบคลุมการพัฒนาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึงความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเชื่อมโยงกับตลาดการเงิน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ Read More »

การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 13, 2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน +3 ซึ่งประกอบด้วยชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมประชุมในกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน+3 หรือ AFMGM+3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น Read More »

อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกกระชับความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกกระชับความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

พฤษภาคม 9, 2017

อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือระหว่างสององค์กรทางภูมิภาคในระหว่างการประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างคณะกรรมาธิการผู้แทนถาวรของอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) และคณะผู้แทนด้านความสัมพันธ์กับภายนอกของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา Read More »

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เมษายน 6, 2017

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปร่วมประชุมหารือครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ Read More »

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 23

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 23

มีนาคม 19, 2017

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 23 ขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม Read More »