home

ความคืบหน้าอาเซียน

ทรัมป์เตรียมเข้าร่วมการประชุมสหรัฐฯ-อาเซียนที่ฟิลิปปินส์ระหว่างเยือนเอเชีย

ทรัมป์เตรียมเข้าร่วมการประชุมสหรัฐฯ-อาเซียนที่ฟิลิปปินส์ระหว่างเยือนเอเชีย

ตุลาคม 17, 2017

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเดินทางไปเยือน 5 ประเทศในเอเชียช่วงเดือนพฤศจิกายนระหว่างการเดินทางมาราธอน ซึ่งส่วนใหญ่มีมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือ เส้นทางการเดินทางของนายทรัมป์เป็นการเดินทางผ่านประเทศมหาอำนาจเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน ซึ่งผู้นำของประเทศเหล่านี้ได้มีการพบปะกับนายทรัมป์ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มแรงกดดันไปยังเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตามนายทรัมป์ยังจะเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับอนุภูมิภาคในเวียดนาม และฟิลิปปินส์อีกด้วยโดยการเดินทางในครั้งนี้จะเริ่มจากวันที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายนจากการประกาศของทำเนียวขาว ในแถลงของทำเนียบขาวกล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมของประธานาธิบดีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างประเทศในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ และทำให้แน่ใจได้ว่าการประนีประนอมข้อพิพาทนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี จะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ตรวจสอบได้ และไม่สามารถยกเลิกได้ง่าย อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่านายทรัมป์จะประชุมกับผู้นำประเทศเวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ในระดับทวิภาคีหรือไม่ ซึ่งในส่วนของประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เตแห่งฟิลิปปินส์นั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรุงมะนิลา นายดูแตร์เตได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติในเรื่องการปราบปรามการค้ายาเสพติดที่โหดร้ายของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้มีการฆ่าตัตดอนนับพันครั้ง โดยนายทรัมป์ได้กล่าวยกย่องสงครามยาเสพติดของนายดูแตร์เตผ่านทางโทรศัพท์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ประธานาธิบดีอเมริกันพยายามหาแนวร่วมกดดันให้จีนมาร่วมกดดันเกาหลีเหนือมากขึ้น... Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ตุลาคม 4, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 (39th  AMAF) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความริ่เริ่มที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้เพื่อสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือดังกล่าวของอาเซียน ช่วงปี 2560-2568  ชาติอาเซียนยังได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยได้มีมติเห็นชอบรับรองการกำหนดมาตรการด้านสุขอานามัยพืชให้เป็นแนวทางเดียวกันในอาเซียนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีมติเห็นชอบมาตรฐานพืชสวนอาเซียน เพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ ข้าวโพดฝักอ่อน... Read More »

ผู้นำอาเซียนร่วมแถลงในโอกาสครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน

ผู้นำอาเซียนร่วมแถลงในโอกาสครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน

ตุลาคม 3, 2017

ผู้นำอาเซียนร่วมแถลงในโอกาสครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งประชาคมอาเซียน นับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่จะประกาศถึงความสำเร็จในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ยึดเรื่องกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง การที่อาเซียนมาได้ถึงจุดนี้เป็นเพราะประชาคมยึดถือหลักการในคำประกาศเมื่อปี 2510 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เน้นมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ เพื่อความก้าวหน้าและความมั่งคั่งในภูมิภาค ผู้นำชาติสมาชิกยืนยันเป้าหมาย หลักการ และวัตถุประสงค์ในคำประกาศดังกล่าว ซึ่งสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กฎบัตรอาเซียน และชี้นำประชาคมให้ผ่าน 5 ทศวรรษมาอย่างสันติ มั่นคง มีบูรณาการทางเศรษฐกิจ เกิดความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรม ความร่วมมือทางการเมืองและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนด้วยกัน ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนยังเน้นการมุ่งหน้าร่วมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนในปี 2568 ภายใต้ธีม “One Vision, One Identity,... Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 2, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ตลอดจนการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6 – 11 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีผลสรุปการประชุมดังนี้ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ประชุมรัฐมนตรีได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 หรือ AEC Blueprint 2025 ในประเด็นสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งผลต่อการขยายตัวของการค้าการลงทุน รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ฟิลิปปินส์ผลักดันเป็นผลงานในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน อาทิ (1)... Read More »

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

ตุลาคม 1, 2017

อาเซียนเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล หวังเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกัน Read More »

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

กันยายน 14, 2017

ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้หารือกันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ศกนี้ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (competition law) ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละชาติได้ดำเนินการเพื่อบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในระดับชาติเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างบูรณาการและการแข่งขันของตลาดเดียวที่มีพลวัตและมีฐานการผลิตในประชาคม Read More »

อาเซียนเปิดตัวหนังสือ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017”

อาเซียนเปิดตัวหนังสือ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017”

กันยายน 12, 2017

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ศกนี้ สำนักงานส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน ได้จัดเปิดตัวหนังสือเผยแพร่ในชื่อ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017” (การเดินทางสู่การบูรณาการเศรษฐกิจภูมิภาค: 2510-2560) เนื่องในวาระเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 50 ปี Read More »

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆ

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆ

กันยายน 12, 2017

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบร่วมมือแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 7 ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีประเด็นสำคัญคือ สรุปการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงปี 2014-2017 และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในเวลาที่จะถึง สำหรับความร่วมมือในช่วงปี 2017-2020 บรรดารัฐมนตรีได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือใน 6 ด้าน เช่นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย สร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยา ผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านโครงการคมนาคมขนส่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษและแนวเศรษฐกิจข้ามชาติ พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือในการบริหารจัดการและใช้แหล่งน้ำของแม่น้ำโขงและแหล่งทรัพยากรอื่นๆอย่างยั่งยืน ขณะที่การปิดการประชุม บรรดารัฐมนตรีได้อนุมัติแถลงการณ์ของที่ประชุม ตลอดจนแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลี 2017-2020 และเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 8 นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 51 ณ สิงคโปร์ภายในปี... Read More »

ผลสรุปการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งที่ 1

ผลสรุปการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งที่ 1

กันยายน 9, 2017

คณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) ได้เข้าร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนจากประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ วมกับสมาชิกประเทศแม่โขง – ล้านช้าง อีก 5 ประเทศได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน นับเป็นก้าวแรกของการเดินหน้าผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ Read More »

อาเซียนส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทออนไลน์

อาเซียนส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทออนไลน์

กันยายน 9, 2017

อาเซียนได้จับมือกับเกาหลีใต้เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในระดับภูมิภาคและกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อปรับปรุงระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการสืบสวนและจัดการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม Read More »