home

ความคืบหน้าอาเซียน

ไทย-มาเลเซีย ร่วมหาแนวทางสร้างความมั่นคงชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ร่วมหาแนวทางสร้างความมั่นคงชายแดน

กรกฎาคม 24, 2017

ไทยและมาเลเซียร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลักลอบค้ายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย Read More »

อาเซียนร่วมมือยุโรป หนุนการเคลื่อนย้ายของเยาวชน

อาเซียนร่วมมือยุโรป หนุนการเคลื่อนย้ายของเยาวชน

มิถุนายน 21, 2017

อาเซียนร่วมมือกับสหภาพยุโรปสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา Read More »

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 20, 2017

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการไปสู่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Minister’s Meeting) และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา (PMC+1) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2560 ที่กรุงมะนิลา ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในการบริหารจัดการภายในของอาเซียน แนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา รวมถึงสถานการณ์ภายในภูมิภาค โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนภายในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและรักษาเสถียรภาพในภาวะที่ประเทศต่างเผชิญกับความท้าทายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงในรูปแบบใหม่... Read More »

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน 19, 2017

การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th Meeting of The ASEAN Directors-General of Customs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนาย Heru Pambudi อธิบดีศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมาธิการร่วมอาเซียนว่าด้วยศุลกากร (CCC) และคณะทำงานชุดต่างๆ โดยที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการบูรณาการด้านศุลกากรของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้วิสัยทัศน์ล่าสุดของอาเซียนด้านการสอดประสานพิกัดศุลกากร การพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) ตลอดจนในเรื่องของ ASEAN... Read More »

3 ชาติอาเซียนร่วมลาดตระเวนทางอากาศ

3 ชาติอาเซียนร่วมลาดตระเวนทางอากาศ

มิถุนายน 6, 2017

3 ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมลาดตระเวนทางอากาศ รับมือการเคลื่อนไหวของไอเอสแถบชายแดน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ภายในเดือนนี้จะใช้เครื่องบินสอดแนมและเครื่องบินไร้คนขับ หรือโดรน สกัดการเคลื่อนย้ายของสมาชิกกลุ่มติดอาวุธระหว่างช่องโหว่ตามแนวชายแดนที่ติดกันระหว่าง 3 ชาติในทะเลซูลู เพิ่มจากการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันที่มีอยู่เดิมซึ่งมีสิงคโปร์คอยให้ความช่วยเหลือ หลังกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ไอเอส) ขยายขอบเขตการเคลื่อนไหวและแผ่อิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ เรียกร้องให้มีความร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อตอบโต้ผลพวงที่จะตามมาจากการต่อสู้อันดุเดือดกับกลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอสทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ที่สุดของภัยคุกคามจากกลุ่มสุดโต่งในการสร้างฐานที่มั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าที่เคยมีมา นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน เปิดเผยในการประชุมด้านความมั่นคงประจำปีของภูมิภาคแชงกรี-ลา ไดอะล็อก ที่สิงคโปร์... Read More »

อาเซียนร่วมมือกับ UN เดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาเซียนร่วมมือกับ UN เดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิถุนายน 5, 2017

ชาติสมาชิกอาเซียนและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก เห็นพร้องผนึกกำลังระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี Read More »

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 29, 2017

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Ministerial Meeting) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งหารือความคืบหน้าการเจรจา RCEP ให้สามารถสรุปผลโดยเร็วตามที่ผู้นำได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ รัฐมนตรีจากทั้ง 16 ชาติสมาชิก RCEP ต่างเน้นย้ำความสำคัญของการเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุด ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะแนวโน้มนโยบายการปกป้องตลาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยหวังว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากความตกลง... Read More »

AMRO เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3

AMRO เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3

พฤษภาคม 16, 2017

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน +3 (ASEAN+3 Regional Economic Outlook) ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน รายงานดังกล่าวเป็นการประเมินที่ครอบคลุมการพัฒนาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึงความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเชื่อมโยงกับตลาดการเงิน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ Read More »

อาเซียน-ยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เอกสารมรดกโลก

อาเซียน-ยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เอกสารมรดกโลก

พฤษภาคม 13, 2017

อาเซียนและองค์การยูเนสโก หันมาให้ความสำคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน Read More »

การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 13, 2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน +3 ซึ่งประกอบด้วยชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมประชุมในกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน+3 หรือ AFMGM+3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น Read More »