home

ความคืบหน้าอาเซียน

การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

มกราคม 20, 2012

นายวรวัจน์ เอิ้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าประชุมจากประเทศสมาชิก SEAMEO (อาเซียน 10 ประเทศ และติมอร์เลสเต้) และสมาชิกสมทบ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสเปน ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน... Read More »

อาเซียนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

มกราคม 20, 2012

อาเซียนมีความคืบหน้าในการท่องเที่ยวสองประเด็น โดยในประเด็นแรกอาเซียนได้จัดตั้งโครงการเพื่อโปรโมทภูมิภาคในฐานะแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน (a single tourism destination) เนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอาเซียนในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 7.4% ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 79 ล้านคน ในขณะที่การท่องเที่ยวภายในอาเซียนประกอบไปด้วย 43% ของการเดินทางมาเยือนจากนานาชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวในภูมิภาค การเรียกร้องครั้งนี้มาจากผู้ขายและผู้ซื้อกว่า 1,600 คน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมในโปรแกรม ASEAN Tourism Forum Travel Exchange (ATF Travex) ในปีนี้ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนและเพิ่มประโยชน์ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ยากจะเข้าถึง เช่น... Read More »

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนหารือการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนหารือการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

มกราคม 12, 2012

รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนพบกันในวันพุธที่ 11 มกราคมเพื่อหารือการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนในเวทีการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นที่ Grand Kawanua Convention Center ในมานาโด (Manado) แคว้นสุลาเวสีเหนือ โดยการหารือนี้เน้นความหลากหลายของสินค้าและตลาด Read More »

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1

มกราคม 6, 2012

คอนเสิร์ตอาเซียนครั้งที่ 1 จะมีขึ้นที่เวียงจันทน์ โดยจะมีศิลปินจากทั้ง 10 ชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม ซึ่งคอนเสิร์ตดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติในวันที่ 21 มกราคม 2012 เวลา 20.00-23.00 น Read More »

ความคืบหน้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

ความคืบหน้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

ธันวาคม 30, 2011

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ถึง  1 ธ.ค. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมได้หารือความร่วมมือ 4 ด้าน คือ แหล่งกำเนิดสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อาเซียนและญี่ปุ่น มีการพิจารณาปรับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดเฉพาะรายสินค้าให้สอดคล้องกับการจำแนกพิกัดสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ปี 2550... Read More »

ความร่วมมือด้านกีฬา

ความร่วมมือด้านกีฬา

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกีฬาของอาเซียน ครั้งที่ 1 (ASEAN Ministerial Meeting on Sports – AMMS) ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้ร่วมลงนามในความตกลง 11 ฉบับ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายการจัดการแข่งขันกีฬา จากเดิมที่มีเพียงการแข่งขันบาสเกตบอลอาเซียนแบบทัวร์นาเมนต์ โดยให้เพิ่มการแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ตลอดจนให้สมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (ASEAN Football Federation – AFF) ศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2030... Read More »

ความร่วมมือด้านการขนส่ง

ความร่วมมือด้านการขนส่ง

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 17 (ASEAN Transport Ministers’ Meeting) ที่กัมพูชา ร่วมลงนามในความตกลง 2 ฉบับ ได้แก่ “แนวปฏิบัติในพันธะสัญญาด้านบริการการบินชุดที่ 7” ตามกรอบความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน (Protocol to Implement the Seventh Package of Air Services Commitment under the ASEAN... Read More »

ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียนครั้งที่ 11 (ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting – TELMIN) ขึ้นที่กรุงเนปิดอว์ของพม่า โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015 : AIM 2015) ในปีแรก ซึ่งมีโครงการรองรับการดำเนินการจำนวน 17 โครงการ... Read More »

การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

ธันวาคม 24, 2011

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เปิดการประชุมที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิทว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (7th SEA-PAC) ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2554 โดยมีผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตเข้าร่วมประชุม 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร ไทย และเวียดนาม โดยการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ การหารือแนวทางการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจระหว่างกันว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเรื่องการประสานงานคดีทุจริต ตลอดจนผลักดันให้กลุ่มความร่วมมือของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตอาเซียนนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น... Read More »

การเปิดเสรีภาคธนาคาร

การเปิดเสรีภาคธนาคาร

ธันวาคม 14, 2011

ธนาคารกลางของสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะให้มีธนาคารจำนวนหนึ่งเรียกว่า Qualified ASEAN Bank หรือ QAB ได้รับอนุญาตให้สามารถทำธุรกิจในอาเซียนทุกประเทศ Read More »