home

ความคืบหน้าอาเซียน

ความร่วมมือด้านกีฬา

ความร่วมมือด้านกีฬา

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกีฬาของอาเซียน ครั้งที่ 1 (ASEAN Ministerial Meeting on Sports – AMMS) ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้ร่วมลงนามในความตกลง 11 ฉบับ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายการจัดการแข่งขันกีฬา จากเดิมที่มีเพียงการแข่งขันบาสเกตบอลอาเซียนแบบทัวร์นาเมนต์ โดยให้เพิ่มการแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ตลอดจนให้สมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (ASEAN Football Federation – AFF) ศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2030... Read More »

ความร่วมมือด้านการขนส่ง

ความร่วมมือด้านการขนส่ง

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 17 (ASEAN Transport Ministers’ Meeting) ที่กัมพูชา ร่วมลงนามในความตกลง 2 ฉบับ ได้แก่ “แนวปฏิบัติในพันธะสัญญาด้านบริการการบินชุดที่ 7” ตามกรอบความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน (Protocol to Implement the Seventh Package of Air Services Commitment under the ASEAN... Read More »

ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ธันวาคม 26, 2011

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียนครั้งที่ 11 (ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting – TELMIN) ขึ้นที่กรุงเนปิดอว์ของพม่า โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015 : AIM 2015) ในปีแรก ซึ่งมีโครงการรองรับการดำเนินการจำนวน 17 โครงการ... Read More »

การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

ธันวาคม 24, 2011

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เปิดการประชุมที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิทว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (7th SEA-PAC) ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2554 โดยมีผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตเข้าร่วมประชุม 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร ไทย และเวียดนาม โดยการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ การหารือแนวทางการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจระหว่างกันว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเรื่องการประสานงานคดีทุจริต ตลอดจนผลักดันให้กลุ่มความร่วมมือของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตอาเซียนนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น... Read More »

การเปิดเสรีภาคธนาคาร

การเปิดเสรีภาคธนาคาร

ธันวาคม 14, 2011

ธนาคารกลางของสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะให้มีธนาคารจำนวนหนึ่งเรียกว่า Qualified ASEAN Bank หรือ QAB ได้รับอนุญาตให้สามารถทำธุรกิจในอาเซียนทุกประเทศ Read More »

อาเซียนเสนอ 4 มาตรการแก้ไขราคายางตกต่ำ

อาเซียนเสนอ 4 มาตรการแก้ไขราคายางตกต่ำ

ธันวาคม 14, 2011

สภาธุรกิจยางอาเซียน (ASEAN  Rubber Business  Council – ARBC) อันประกอบด้วยสมาคมการค้ายางแห่งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และ กัมพูชา ซึ่งมีผลผลิตยางรวมกันถึง 80% ของผลผลิตยางทั่วโลก ได้จัดการประชุม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือถึงปัญหาราคายางตกต่ำ โดยราคาลดลงถึง 30% ตั้งแต่กลางเดือนก.ย. 2554... Read More »

ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ธันวาคม 14, 2011

ไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation – AWGIPC) สมัยพิเศษ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554 เพื่อเตรียมประเด็นก่อนจัดประชุม AWGIPC ครั้งที่ 37 ระหว่าง 28 มี.ค.-2 เม.ย. 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จ.ภูเก็ต โดยในการประชุมสมัยพิเศษนี้... Read More »

อินโดนีเซียจัดการประชุมเพื่อประชาธิปไตย

อินโดนีเซียจัดการประชุมเพื่อประชาธิปไตย

ธันวาคม 14, 2011

ประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono ได้เปิดเวทีบาหลีเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่ 4 ซึ่งมีใจความหลักได้แก่ "เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยในโลกทีกำลังเปลี่ยนแปลง: การตอบสนองต่อเสียงแห่งประชาธิปไตย" Read More »

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ธันวาคม 7, 2011

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามก่อตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2011 ที่บาหลี โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะมีหน้าที่ดังนี้ รับและรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงจากหน่วยประสานงานหลักแห่งชาติ ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคตามที่เห็นเหมาะสม รับและรวบรวมข้อมูลจำนวนทรัพยากรสำหรับระบบเตรียมความพร้อมในภูมิภาคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการร่วมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ เป็นต้น   Read More »

การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน

การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน

ธันวาคม 7, 2011

อาเซียนได้รับแรงกดดันจากภาคประชาสังคม เช่น การประชุมผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asia Women’s Caucus) ให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และสิทธิคนพื้นเมือง นอกจากนี้ภาคประชาสังคมยังต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) เป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลในเรื่องนี้ Read More »