home

การเมือง-ความมั่นคง

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาต้านการค้ามนุษย์อาเซียน

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาต้านการค้ามนุษย์อาเซียน

กรกฎาคม 30, 2016

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย มอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ให้กับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ระหว่างเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Read More »

เลขาธิการอาเซียนต้อนรับทูตศรีลังกาประจำอาเซียนคนแรก

เลขาธิการอาเซียนต้อนรับทูตศรีลังกาประจำอาเซียนคนแรก

กรกฎาคม 22, 2016

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ให้การต้อนรับนายธาร์ชานา เปอเรรา (Dharshana Mahendra Perera) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำอาเซียนคนแรก ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา Read More »

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ เห็นต่างจุดยืนทะเลจีนใต้

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ เห็นต่างจุดยืนทะเลจีนใต้

มิถุนายน 15, 2016

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศจีน โดยที่ประชุมมีทัศนะที่แตกต่างกันในประเด็นเรื่องการแก้ไขข้อพิพาททะเลจีนใต้ Read More »

อาเซียน-นิวซีแลนด์ขยายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

อาเซียน-นิวซีแลนด์ขยายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

มิถุนายน 7, 2016

อาเซียนร่วมมือนิวซีแลนด์พร้อมขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนเฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษความร่วมมือด้านกลาโหม

อาเซียนเฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษความร่วมมือด้านกลาโหม

มิถุนายน 1, 2016

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว หลังร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนลงนามปฏิญญาโซชิ หลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย

อาเซียนลงนามปฏิญญาโซชิ หลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย

พฤษภาคม 21, 2016

ผู้นำชาติอาเซียนร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซีย ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ย้ำความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ ย้ำความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

พฤษภาคม 17, 2016

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Dialogue) ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญ เนื่องจากเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งแรกหลังอาเซียนและสหรัฐฯ ยกระดับความสัมพันธ์เป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" ตั้งแต่เมื่อปลายปีก่อน Read More »

อาเซียนหารือกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรแปซิฟิก

อาเซียนหารือกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรแปซิฟิก

พฤษภาคม 12, 2016

คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากกลุ่มการต่างประเทศ พันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ที่กรุงเทพ พร้อมเห็นชอบขยายความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน Read More »

อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ขยายความร่วมมือด้านกฎหมายการแข่งขัน

อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ขยายความร่วมมือด้านกฎหมายการแข่งขัน

พฤษภาคม 1, 2016

ผู้แทนหน่วยงานด้านกฎหมายการแข่งขัน (Competition law) ของอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับความท้าทายของการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันในบริบทของการทำธุรกิจข้ามพรมแดน ระหว่างการประชุมเครือข่ายการแข่งขันนานาชาติ (International Competition Network) เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์

มีนาคม 5, 2016

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting) ณ เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ อาทิ การดำเนินการตามแผนงานประชาคมอาเซียน 2568 พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค และสถานะการจัดทำเอกสารสำคัญของอาเซียน เป็นต้น Read More »