home

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียนหนึ่งเดียวตอบโต้ภัยพิบัติทั้งในและนอกภูมิภาค

อาเซียนร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียนหนึ่งเดียวตอบโต้ภัยพิบัติทั้งในและนอกภูมิภาค

กันยายน 13, 2016

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside Region) ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 28 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา Read More »

อาเซียนรับรองแผนแม่บทเชื่อมโยงอาเซียน 2568

อาเซียนรับรองแผนแม่บทเชื่อมโยงอาเซียน 2568

กันยายน 8, 2016

ผู้นำชาติอาเซียนลงนามรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประจำปี 2568 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025) ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป. ลาว Read More »

อาเซียนวางแผนเพิ่มความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อาเซียนวางแผนเพิ่มความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม

สิงหาคม 30, 2016

รัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน Read More »

อาเซียนมุ่งสนับสนุนศักยภาพเด็กและเยาวชน

อาเซียนมุ่งสนับสนุนศักยภาพเด็กและเยาวชน

สิงหาคม 30, 2016

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน พร้อมรับรองแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนในการกำหนดทิศทางของเยาวชนอาเซียนในระยะ 5 ปี (2559 – 2563) Read More »

อาเซียนจัดประชุมภาคีข้อตกลงรับมือหมอกควันพิษข้ามชาติ

อาเซียนจัดประชุมภาคีข้อตกลงรับมือหมอกควันพิษข้ามชาติ

สิงหาคม 23, 2016

รัฐมนตรีจากชาติอาเซียนเข้าร่วมการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 12 (12th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Read More »

อาเซียนเชื่อผู้หญิงมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อาเซียนเชื่อผู้หญิงมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สิงหาคม 8, 2016

อาเซียนมั่นใจว่าผู้หญิงมีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม แต่ยังพบอุปสรรคหลายประการที่ยังต้องดำเนินการแก้ไข เช่น การเข้าถึงระบบการศึกษา Read More »

อาเซียนเร่งเพิ่มสิทธิการศึกษา – จ้างงาน – สาธารณสุขแก่ผู้พิการ

อาเซียนเร่งเพิ่มสิทธิการศึกษา – จ้างงาน – สาธารณสุขแก่ผู้พิการ

สิงหาคม 8, 2016

อาเซียนร่วมหาแนวทางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน และการบริการด้านสาธารณสุข ให้แก่กลุ่มผู้พิการ Read More »

อาเซียนเพิ่มความคล่องตัวกลยุทธ์เฝ้าระวังภัยพิบัติผ่าน RVA

อาเซียนเพิ่มความคล่องตัวกลยุทธ์เฝ้าระวังภัยพิบัติผ่าน RVA

กรกฎาคม 29, 2016

ชาติอาเซียนส่งนักวางแผนนโยบายและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติ และเหตุการณ์ความรุนแรงอื่นๆ ในอาเซียน Read More »

อาเซียน–จีน ร่วมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

อาเซียน–จีน ร่วมวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 17, 2016

อาเซียน-จีน ร่วมจัดงานประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างอาเซียน-จีนในปี 2559-2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี Read More »

มาเลเซียจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการครั้งที่ 9

มาเลเซียจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการครั้งที่ 9

มิถุนายน 3, 2016

มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซียนครั้งที่ 9 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Fostering ASEAN Community of Learners – Empowering Lives Through Education" โดยมุ่งเน้นย้ำความสำคัญของการศึกษาในฐานะรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง และความก้าวหน้าของสังคม Read More »