home

การประชุมผู้นำอาเซียน

ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ย้ำหนักแน่น เป้าหมายประชาคมปี 2015

ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ย้ำหนักแน่น เป้าหมายประชาคมปี 2015

ตุลาคม 13, 2013

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคมที่ผ่าน อาเซียนได้จัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ขึ้นที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยกษัตริย์ฮัซซันนาล โบลเกียห์ รับตำแหน่งเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ยืนยันถึงเป้าหมายการพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียนทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองในปี 2015 ว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ ขณะที่สุลต่านโบลเกียห์ได้แสดงความชื่นชมถึงภาพรวมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนว่ากำลังอยู่ในทิศทางที่สดใส ทั้งที่เศรษฐกิจโลกกำลังระส่ำระสาย Read More »

สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 22

สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 22

พฤษภาคม 2, 2013

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 22 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 24-25 เมษายนที่ผ่านมา ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสุลต่านฮัสซันนาล โบลเกียห์ ทรงต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม เว้นแต่ นายกฯ นาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย ที่ปฏิเสธการร่วมประชุม เนื่องจากต้องการทุ่มเทเวลาให้กับการหาเสียงเลือกตั้งทั่วโลกที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้า Read More »

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ ACMECS ครั้งที่ 5

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ ACMECS ครั้งที่ 5

มีนาคม 20, 2013

เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิร วดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 5 และการประชุมผู้นำประเทศของกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ในวันถัดมาณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว Read More »

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21  และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พฤศจิกายน 24, 2012

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ท่ามกลางความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน ที่แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบกพร่องของเนื้อหา ทว่าก็ได้กลายเป็นกรอบหลักสำหรับการพัฒนาการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของอาเซียน กระนั้นก็ดี ประเด็นที่ได้รับการจับตามองอย่างความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ กลับยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมใดๆ จากประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 21 นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือทั้งในและนอกกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน และยกระดับบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลก เริ่มตั้งแต่ วันที่... Read More »

ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ออกไปอีก 1 ปี

ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ออกไปอีก 1 ปี

พฤศจิกายน 21, 2012

ผู้นำชาติอาเซียนตัดสินใจประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) เป็นเวลา 12 เดือน จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2015 ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายหลายประการที่ต้องได้รับการจัดการ รวมไปถึงข้อตกลงและขั้นตอนต่างๆ อีกมากมายที่ประเทศต่างๆ ยังตกลงกันไม่ได้ อาทิ ประเด็นเรื่องการตรวจลงตรา... Read More »

ประเด็นพม่าและเกาหลีเหนือจะเป็นวาระหลักในการประชุมสุดยอด ASEAN สัปดาห์นี้

ประเด็นพม่าและเกาหลีเหนือจะเป็นวาระหลักในการประชุมสุดยอด ASEAN สัปดาห์นี้

เมษายน 4, 2012

แผนการปล่อยจรวดของเกาหลีเหนือและปัญหาข้อพิพาทเขตแดนในทะเลจีนใต้ คาดว่าจะเป็นวาระหลักในการประชุมระดับผู้นำประจำปีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกัน ประเด็นพม่าที่เคยเป็นปัญหาก็เหมือนกับจะมลายหายไปในพริบตา Read More »

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๙

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๙

ธันวาคม 7, 2011

ใจความหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๙ ว่าด้วย “ประชาคมอาเซียนในเวทีโลก” มีดังนี้ ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก (Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations-  Bali Concord III) เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทในขอบเขตที่กว้างกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นตอกย้ำความเป็นภูมิภาคนิยมแบบเปิดที่ไม่ปิดกั้นประเทศจากภายนอกอีกด้วย ตกลงสนับสนุนให้พม่าดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๗ หลังจากที่พม่ามีความพยายามในการปฏิรูปภายในประเทศหลายประการ รวมทั้งการปล่อยตัวนางอองซานซูจี ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญจากการกักบริเวณ การปล่อยตัวนักโทษการเมืองจำนวนหนึ่ง และการยอมให้พรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีสามารถจดทะเบียนเข้าร่วมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้... Read More »