การประชุมอาเซียน – ASEAN Watch http://aseanwatch.org Sun, 14 Jan 2018 07:04:23 +0000 th-TH hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 บรูไน (1 – 15 พ.ย. 60) http://aseanwatch.org/2017/12/08/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/ http://aseanwatch.org/2017/12/08/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/#respond Fri, 08 Dec 2017 16:19:34 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31542 บรูไนและรัสเซียลงนามข้อตกลงฟรีวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวระหว่างกัน

1058905924

ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลบรูไนและรัฐบาลรัสเซียเกี่ยวกับการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดา ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นับเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นของสองประเทศ

นาย Vladlen Semivolos เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำบรูไนได้กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง

ตามข้อตกลงดังกล่าว พลเมืองของทั้งสองประเทศที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาอย่างถูกต้องสามารถจะเดินทางเข้าออกระหว่างบรูไนและรัสเซียได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นจำนวนไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง การพักอาศัยในรูปแบบดังกล่าวไม่รวมถึงการจ้างงาน การศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีรายได้ต่างๆ

ทั้งนี้ การลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นผลมาจากความทุ่มเทของทั้งรัฐบาลบรูไนและรัสเซียที่ดำนวยความสะดวกในความร่วมมือระหว่างต่างๆ

แหล่งที่มา inquirer.net

นักการทูตบรูไนได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป

2017_11_15_35889_1510712248._large

นาย Lim Jock Hoi ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป ซึ่งจะเข้ารับหน้าที่ในเดือนมกราคมปีหน้า หลังจากนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นชาวเวียดนาม ได้พ้นวาระ 5 ปีในสิ้นปีนี้ของการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

นายลิม เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลบรูไนที่มีบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2532 โดยเป็นผู้แทนของรัฐบาลเวียดนามในการประชุมและเจรจาทั้งการประชุมสหประชาชาติ องค์การค้าโลก (WTO) และอาเซียน นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคี (multilateral affairs)

อนึ่ง ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนจะได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยเลือกจากบุคคลในชาติอาเซียน และดำรงตำแหน่งหมุนเวียนกันไปตามลำดับตัวอักษร

แหล่งที่มา thejakartapost.com และ xinhuanet.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/12/08/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99-1-15-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-60/feed/ 0
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัสเซียร่วมต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ http://aseanwatch.org/2017/08/30/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b-3/ http://aseanwatch.org/2017/08/30/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b-3/#respond Wed, 30 Aug 2017 16:53:49 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31023 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนามและรัสเซียได้ร่วมออกแถลงการณ์ที่มีใจความสำคัญในการร่วมต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

ท่ามกลางสถานการณ์การก่อการร้ายหลายพื้นที่ในภูมิภาค ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเซียน และรัสเซีย รัฐมนตรีจากทั้ง 11 ชาติจึงได้ร่วมแถลงประณามการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในโลกว่านำมาซึ่งการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ นับไม่ถ้วน ในแถลงการณ์ย้ำว่าการก่อการร้ายในทุกรูปแบบถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งต่อสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวถือเป็นอาชญากรรม โดยไม่คำนึงถึงแรงจูงใจของผู้กระทำความผิด ไม่ว่าเมื่อไหร่ สถานที่ใด และไม่ว่าผู้ก่อการจะเป็นใครก็ตาม และเรื่องดังกล่าวไม่ควรเกี่ยวข้อง หรือเอาเรื่องของกับศาสนา เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์หรืออารยธรรมใด ๆ มาอ้าง

โดยแถลงการณ์ยังเสริมเรื่องการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการป้องกัน ปราบปรามและกำจัดการก่อการร้ายระหว่างประเทศตามกฎบัตรสหประชาชาติ และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมติของสหประชาชาติรวมถึงมติของคณะมนตรีความมั่นคง ตลอตจนยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกอย่างครบถ้วน ทั้งยังเน้นย้ำถึงบทบาทหลักของรัฐและหน่วยงานที่มีอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาคและอธิปไตยของรัฐ และการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐต่าง ๆ

นอกจากนี้แถลงการณ์ยังรำลึกถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้ายทั้งปฏิญญาอาเซียนปี 2544 ในเรื่องการดำเนินการร่วมกันเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย, ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศในปี 2547, สนธิสัญญาอาเซียนปี 2550 เรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย, แผนปฏิบัติการในการต่อต้านการก่อการร้ายของอาเซียน, ปฏิญญาโซชิในปี 2559, การประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซียเพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย และแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหพันธรัฐรัสเซีย (2559 – 2563) เพื่อเป็นการวางกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียน และรัสเซียในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายต่อไปในภายหน้า

ที่มา asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/08/30/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b-3/feed/ 0
สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย http://aseanwatch.org/2017/06/19/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a8/ http://aseanwatch.org/2017/06/19/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a8/#respond Mon, 19 Jun 2017 14:10:21 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30503 การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th Meeting of The ASEAN Directors-General of Customs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนาย Heru Pambudi อธิบดีศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมาธิการร่วมอาเซียนว่าด้วยศุลกากร (CCC) และคณะทำงานชุดต่างๆ โดยที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการบูรณาการด้านศุลกากรของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้วิสัยทัศน์ล่าสุดของอาเซียนด้านการสอดประสานพิกัดศุลกากร การพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) ตลอดจนในเรื่องของ ASEAN Single Window ซึ่งกำลังเดินหน้าสู่ขั้นใหม่ในการพัฒนา โดยเฉพาะการจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการ ตลอดจนการพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือกับประเทศคู่เจรจาด้านศุลกากรทั้งออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือด้านศุลกากรในภูมิภาค ตลอดจนการหารือกับสภาธุรกิจของประเทศต่างๆ  อย่าง EU ASEAN Business Council  และ US-ASEAN Business Council

แหล่งที่มา asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/06/19/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a8/feed/ 0
การประชุมพิเศษระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา http://aseanwatch.org/2017/05/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad/ http://aseanwatch.org/2017/05/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad/#respond Thu, 11 May 2017 10:37:37 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30153 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2017 รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนได้มารวมตัวกันที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมประชุมพิเศษอาเซียน – สหรัฐฯ โดยเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ ในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ต่อสื่อเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ โดยประเด็นที่ได้รับการหารือกันในการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน – สหรัฐ และการมีส่วนร่วมของสหรัฐในภูมิภาค ความมุ่งมั่นของสหรัฐในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน และความพยายามรวมตัวกันในระดับภูมิภาค อาเซียนมีความประทับใจตอท่าทีของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนกลไกการทำงานที่ให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางและให้อาเซียนเป็นผู้นำในการพัฒนาสถาปัตยกรรมเอเชียในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก รัฐมนตรีต่างประเทศยังได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการมาเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาของรองประธานาธิบดีสหรัฐเยือนเมื่อเดือนเมษายน 2017 อันเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯกับอาเซียน นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังกล่าวแสดงความยินดีเราและต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่ตกลงจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด ASEAN-US และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 12 (EAS) ที่ฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2017 และการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคที่เวียดนามในเดือนพฤศจิกายน 2017

ทั้งนี้ยังมีการปรึกษาหารือกันถึงสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี โดยที่ประชุมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด และยังได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ โดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาข้อพิพาทอันสันติตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) ปี 1982 เน้นย้ำหลักการที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำของชาติสมาชิก และเรียกร้องให้มีข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องกรอบและข้อสรุปของจรรยาบรรณในทะเลจีนใต้

ประเด็นอื่น ๆ ที่ได้รับการหารือในครั้งนี้ได้แก่ประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ทั้งอาเซียนและสหรัฐมีความกังวลร่วมกัน รวมถึงวิธีการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์อาเซียน – สหรัฐฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2016-2020) และการจัดกิจกรรมโดยชาติสมาชิกอาเซียน และสหรัฐฯ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ในการเจรจาระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ อีกด้วย

ที่มา asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/05/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad/feed/ 0
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ http://aseanwatch.org/2017/05/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/ http://aseanwatch.org/2017/05/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/#respond Wed, 03 May 2017 07:46:09 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30116 การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

April-29-2017-30th-ASEAN-Summit-Plenary-Session-Manila-Philippines-Working-Shot-4-of-4-1

อาเซียนจัดประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 30 ขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศกนี้ มีหัวข้อของการประชุมคือ “Partnering for Change, Engaging the World” (การเป็นส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง, การมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก) โดยมีนายโรดริโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปี 2560 กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในปีนี้เป็นปีสำคัญครบรอบ 50 ปีที่อาเซียนได้ร่วมมือกัน

ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมชี้ให้เห็นว่าอาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงและการก่อการร้าย และเน้นย้ำความสำคัญของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของชาติสมาชิกอาเซียนที่จะนำไปสู่การมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้ชาติสมาชิกร่วมกันทำให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่ปราศจากยาเสพติด อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวระบุว่า สุนทรพจน์เปิดการประชุมนี้ไม่ได้ระบุถึงปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีการล็อบบี้จากเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ไม่ให้เรื่องดังกล่าวถูกหยิบยกมาพูดในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน

ขณะที่การประชุมของผู้นำอาเซียนได้เน้นย้ำเจตจำนงต่ออาเซียนที่จะสร้างผลที่ดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามเป้าหมายของอาเซียนในการคุ้มครองสิทธิและความผาสุกของประชาชนในภูมิภาค  นอกจากนี้ยังยินดีต่อความคืบหน้าของการเจรจากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (RCEP) และย้ำว่าข้อตกลงนี้จะส่งเสริมการค้าโลก ที่ประชุมยังเน้นย้ำการช่วยเหลือกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายของอาเซียน

สำหรับการหารือสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคและโลกซึ่งเป็นหัวข้อที่ทั่วโลกจับตามอง ที่ประชุมผู้นำอาเซียนมีความยินดีต่อพัฒนาการทางบวกในทะเลจีนใต้ พร้อมจะส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน และเร่งการจัดทำแนวทางประมวลเพื่อจัดทำการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Framework on the Code of Conduct in the South China Sea) ระหว่างอาเซียนกับจีนสำเร็จภายในกลางปี 2560 ตามเป้าหมาย ผู้นำอาเซียนยังมีความกังวลต่อประเด็นความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและหวังให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงความรุนแรง พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติด้วย และแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนยังได้ร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล (ASEAN Declaration of the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025) และบรรลุผลในการออกแถลงการณ์ของประธานในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 (Chairman’s Statement of the 30th ASEAN Summit)

แหล่งที่มา asean.org , tnnthailand.com และ voicetv.co.th

]]>
http://aseanwatch.org/2017/05/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/feed/ 0
อาเซียนประชุม JCC ครั้งที่ 18 กับจีน http://aseanwatch.org/2017/04/12/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-jcc-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-18/ http://aseanwatch.org/2017/04/12/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-jcc-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-18/#respond Wed, 12 Apr 2017 12:11:58 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29963 สำนักงานเลขาธิการอาเซียนจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียน-จีน (JCC) ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย

ที่ประชุมแสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน 2559-2563 พร้อมตกลงจะกระชับความสัมพันธ์ในรอบด้านขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือในประเด็นด้านการท่องเที่ยว หลังทั้งสองฝ่ายตกลงให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชน

ในปี 2559 ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.4 อยู่ที่ 19.8 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางไปจีนอยู่ที่ราว 10.34 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.8

แหล่งที่มา: asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/04/12/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-jcc-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-18/feed/ 0
อาเซียนกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ http://aseanwatch.org/2017/04/11/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1-3/ http://aseanwatch.org/2017/04/11/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1-3/#respond Tue, 11 Apr 2017 12:38:53 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29959 อาเซียนกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Joint Cooperation Committee) ครั้งที่ 8 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา

การประชุมครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยที่ประชุมยืนยันจะสานความร่วมมือใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความท้าทายข้ามชาติ ความร่วมมือทางทะเล การบูรณาการทางเศรษฐกิจ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่ และการสร้างโอกาสให้ผู้หญิง

ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำแนวโน้มความสัมพันธ์ทวิภาคีที่กำลังก้าวหน้าขึ้น พร้อมหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทวิภาคีครบ 40 ปีในปีนี้

แหล่งที่มา: asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/04/11/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1-3/feed/ 0
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ http://aseanwatch.org/2017/04/06/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-6/ http://aseanwatch.org/2017/04/06/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-6/#respond Thu, 06 Apr 2017 09:22:17 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29894 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปร่วมประชุมหารือครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งสองฝ่ายได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองภูมิภาค โดยพิจารณาจากมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ที่ 208 พันล้านยูโรในปีที่แล้ว และสหภาพยุโรปยังเป็นผู้ลงทุนโดยตรงจากนอกภูมิภาคลำดับต้นๆ ของอาเซียนอีกด้วย

ที่ประชุมยังแสดงความยินดีในการบรรลุผลของแผนการทำงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Trade and Investment Work Programme) ปี 2558-2559 และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 14 ตลอดจนการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอนุมัตินำแผนงาน 3 ฉบับมาใช้ซึ่งจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากโอกาสการค้าและการลงทุนของทั้งสองภูมิภาค รวมถึงยังหารือถึงขั้นตอนต่อไปสำหรับการเจรจาเขตการค้าเสรีภาพอาเซียน-สหภาพยุโรป

แหล่งที่มา: asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/04/06/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90-6/feed/ 0
อาเซียนกระชับสัมพันธ์นิวซีแลนด์ http://aseanwatch.org/2017/03/24/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%99/ http://aseanwatch.org/2017/03/24/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%99/#respond Fri, 24 Mar 2017 12:41:39 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29742 อาเซียนร่วมกับนิวซีแลนด์จัดการประชุมทวิภาคีครั้งที่ 24 (ASEAN-New Zealand Dialogue) ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน รวมทั้งเน้นย้ำบทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่อาวุโสในการสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต

ที่ประชุมยังแสดงความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-นิวซีแลนด์ (2559-2563) อันเป็นกรอบความร่วมมือหลักที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประชาคมและการบูรณาการของอาเซียน

ที่ประชุมยังกล่าวถึงความสำคัญของข้อตกลงทวิภาคีอาเซียน-นิวซีแลนด์ และสนับสนุนการหาข้อสรุปให้กับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยเร็วและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมากที่สุด

แหล่งที่มา: asean.org

 

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/24/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%99/feed/ 0
อาเซียนยืนยันเดินตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน http://aseanwatch.org/2017/03/21/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%99/ http://aseanwatch.org/2017/03/21/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%99/#respond Mon, 20 Mar 2017 21:51:36 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29740 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) จัดการประชุม AICHR Judicial Colloquium on the Sharing of Good Practice Regarding International Human Rights Laws ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงอุปสรรคต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และการสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือด้านตุลาการระหว่างประเทศสมาชิก

ที่ประชุมได้รับรองข้อสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับการพิจารณาของ AICHR (Conclusions and Recommendations for the consideration of AICHR) โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า AICHR จำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านตุลาการ อีกทั้งยังจำเป็นต้องสนับสนุนทางเทคนิคและพัฒนาแนวทางในการเดินตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน

 

แหล่งที่มา: asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/21/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%99/feed/ 0