ความสัมพันธ์ทวิภาคีในอาเซียน – ASEAN Watch http://aseanwatch.org Sun, 14 Jan 2018 07:04:23 +0000 th-TH hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 มาเลเซียและสิงคโปร์มุ่งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในระหว่างการเยือนประจำปี http://aseanwatch.org/2017/10/17/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88/ http://aseanwatch.org/2017/10/17/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88/#respond Mon, 16 Oct 2017 18:44:30 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31393 มาเลเซียได้เน้นย้ำและเพิ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีกับสิงคโปร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการเยือนประจำปีครั้งที่ 30 ของมาเลเซียและสิงคโปร์

นายวัน จูไนดี ตวนกู จาฟาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย ได้เดินทางไปเยือนสิงคโปร์ตามคำเชิญของนายมาซากอส ซุลกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำสิงคโปร์ รัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ทบทวนข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการร่วมมาเลเซีย-สิงคโปร์ และได้แลกเปลี่ยนมุมมองในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่ลงนามโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย และกระทรวงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำสิงคโปร์

ประเด็นที่ทั้งสองประเทศได้พิจารณาเพิ่มเติมได้แก่ การจราจรที่ทางเรือที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบยะโฮร์ ความสำคัญของการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นประจำในการลาดตะเวน ตรวจสอบ และเตรียมรับมือกับการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ยะโฮร์ โดยทั้งสองประเทศยังลงนามรับรองถึงประโยชน์ของการดำเนินการร่วมกันในกรณีฉุกเฉิน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

มาเลเซียและอินโดนีเซียยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล โดยทั้งสองฝ่ายจะป้องกันและควบคุมระดับการปล่อยของเสีย และน้ำมันในช่องแคบยะโฮร์อย่างเคร่งครัด และยังลงนามเพิ่มการทำงานร่วมกันในเรื่องการฝึกอบรมระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียและสถาบันสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์

ทั้งนี้การใช้พื้นที่ในช่องแคบยะโฮร์ และผลกระทบข้ามแดนที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นประเด็นที่หารือกันในการเยือนมาเลเซียครั้งต่อไปในปี 2561 หลังจากที่ประเด็นเรื่องส่งแวดล้อมได้ถูกนำมาเป็นประเด็นหารือในการเข้าเยี่ยมประจำปีครั้งที่ 30

channelnewsasia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/10/17/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88/feed/ 0
มาเลเซีย และอินโดนีเซียเพิ่มการลาดตระเวนชายแดนมุ่งลดความรุนแรง http://aseanwatch.org/2017/10/17/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2/ http://aseanwatch.org/2017/10/17/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2/#respond Mon, 16 Oct 2017 18:23:41 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31390 มาเลเซีย และอินโดนีเซียจะเพิ่มจุดตรวจการณ์บริเวณชายแดนอีก 5 จุด ในซาบาห์ ซาราวัก และกาลิมันตันเพื่อระงับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีในภูมิภาค

ดาโต๊ะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย กล่าวว่าภายหลังจากที่ได้หารือกับรีอามิซาร์ด รีอาคูดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียในระหว่างการประชุมทั่วไปของคณะกรรมการชายแดนครั้งที่ 40 นายฮิชามมุดดินกล่าวว่าทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกันว่ามีความจำเป็นมากที่จะต้องรักษาความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งการเพิ่มจุดตรวจอีกห้าจุดนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าการลักลอบเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีจะยุติลง

นายฮิชามมุดดินเสริมว่านอกจากการเพิ่มจุดตรวจแล้ว การเพิ่มการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในระดับไตรภาคีโดยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวมถึงบรูไนและสิงคโปร์ในฐานะผู้สังเกตการณ์ก็จะถูกขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ “สามง่าม” ร่วมไปกับการลาดตระเวนบนบก และอากาศ โดยการลาดตระเวนร่วมทางอากาศนั้นจะเริ่มในวันที่ 12 ตุลาคมที่ฐานทัพอากาศสุบัง ในส่วนของการลาดตระเวนทางบกนั้นก่อนการเริ่มลาดตระเวนจะมีการฝึกร่วมระหว่างกองกำลังของแต่ละประเทศ

เขายังกล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่มาราวี ฟิลิปปินส์ และรัฐยะไข่ของพม่าว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียยินดีที่จะช่วยประเทศเพื่อนบ้านทันทีหากได้รับการร้องขอ โดยประเด็นสำคัญ ๆ คือ ปัญหาด้านมนุษยธรรม เช่น โรคเอดส์ และการขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น น้ำและอาหาร อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเรื่องของผู้ผลัดถิ่นนับพันคนที่ต้องหลบหนีออกมาจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และมีความสุ่มเสี่ยงต่อการไปเข้าร่วมกับพวกทหารรับจ้าง และกลุ่มหัวรุนแรง ซึ่งนายฮิชามมุดดินย้ำว่าต้องหามาตรการป้องกันมิให้คนเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มอย่าง IS และประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะหารือต่อไปในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 11 ในเดือนหน้า ณ กรุงมะนิลา

ที่มา thestar.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/10/17/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2/feed/ 0
สิงคโปร์มุ่งสานสัมพันธ์ระยะยาวกับอินโดนีเซีย http://aseanwatch.org/2017/10/12/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98/ http://aseanwatch.org/2017/10/12/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98/#respond Thu, 12 Oct 2017 11:54:47 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31325 นายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวให้คำมั่นว่าสิงคโปร์จะรักษาความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียในระยะยาว แม้ผู้นำคนปัจจุบันจะหมดวาระลงในเดือนหน้า

นายเตียวกล่าวในระหว่างการเยือนกรุงจาการ์ตาว่าสิงคโปร์และอินโดนีเซียเป็นเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันอย่างมาก และทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนานถึงห้าทศวรรษ

ในระหว่างการเยือนกรุงจาการ์ตานั้นนายเตียวได้มีโอกาสเข้าพบนายโจโก วิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือกันในประเด็นที่ผู้นำสิงคโปร์กำลังจะหมดวาระลง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ของสองประเทศ
นายเตียวกล่าวว่าสำหรับสิงคโปร์แล้วความมั่นคง มีเสถียรภาพ และความมั่งคั่งของอินโดนีเซียไม่เพียงจะเป็นสิ่งที่ดีกับอินโดนีเซีย แต่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอาเซียนและสิงคโปร์ด้วย

ในช่วงการประชุมเรื่องการหมดวาระของผู้นำ ทั้งสองประเทศคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในด้านการลงทุนการยกระดับทักษะเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคในประเทศอินโดนีเซีย ในส่วนของการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของไซเบอร์นั้นนายเตียวได้เข้าพบนายวิรันโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านนโยบายด้านกฎหมายและความมั่นคงของอินโดนีเซีย

โดยนายเตียวและนายวิรันโตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายของกลุ่ม ISIS ทั้งสองประเทศยังยินดีให้ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น และในส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัล และประเด็นเรื่องปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศกระตือรือร้นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้นายเตียวยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้นำสิงคโปร์จะจัดขึ้นในเดือนหน้าว่าเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศต่อการอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติ และเขาคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้สิงคโปร์ได้ผู้นำจากชุมชนชาวมลายู ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของชุมชนทุกแห่งในสิงคโปร์ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

ที่มา channelnewasia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/10/12/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98/feed/ 0
มาเลเซียและสิงคโปร์ลงนามในข้อตกลงทวิภาคีเพื่อพัฒนาการเดินทางระหว่างสองประเทศ http://aseanwatch.org/2017/09/03/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99/ http://aseanwatch.org/2017/09/03/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99/#respond Sun, 03 Sep 2017 08:13:48 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31080 มาเลเซียและสิงคโปร์เตรียมลงนามในข้อตกลงทวิภาคีในโครงการ Rapid Transit System (RTS) ในเดือนธันวาคมเพื่อพัฒนาการขนส่งมวลชนระหว่างสิงคโปร์กับรัฐยะโฮร์บาห์รูให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

มาเลเซียและสิงคโปร์เตรียมลงนามในข้อตกลงทวิภาคีในโครงการ Rapid Transit System (RTS) ในเดือนธันวาคมเพื่อพัฒนาการขนส่งมวลชนระหว่างสิงคโปร์กับรัฐยะโฮร์บาห์รูให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
นายอับดุล รามัญ ดาห์ลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย กล่าวว่าเขาได้หารือเกี่ยวกับประเด็นใน RTS ระหว่างการประชุมครั้งที่ 13 ของคณะกรรมการร่วมมาเลเซีย – สิงคโปร์ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar มาเลเซีย โดยบริการรถขนส่งจะเริ่มให้บริการ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีนายโมฮัมเหม็ด คาเล็ด นอร์ดิน ผู้ว่าการรัฐยะฮอร์บาห์รู นายเคา บุน วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสิงคโปร์ และนายลอว์เรนซ์ หว่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมปรึกษากันในการประชุมดังกล่าว

นายอับดุล รามัญ ดาห์ลันกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างระบบ RTS เชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ โดยมีประเด็นทางเทคนิคหลายอย่างที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในระหว่างการประชุม เช่น การจ่ายสัมปทานสำหรับ RTS โดย 61% จะไปสิงคโปร์ และ 39% ไปมาเลเซีย เหตุที่ทำให้สิงคโปร์ได้รับเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเพราะค่าใช้จ่ายของสิงคโปร์ในการสร้างสาย RTS สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซีย

โดยสถานี RTS นั้นจะสร้างขึ้นใต้ดิน และมาเลเซียจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับสิงคโปร์ เพื่อดำเนินการออกแบบสร้างระบบการเงิน การบำรุงรักษา และต่ออายุสินทรัพย์การดำเนินงานของโครงการ อย่างไรก็ตามตัวแทนของสิงคโปร์กล่าวว่าพวกเขาต้องการหารือกับหน่วยงานของตนก่อน ทั้งนี้ตัวแทนของสิงคโปร์ยังแจ้งให้ทราบว่าพวกเขากำลังจะปรับปรุงจุดตรวจเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลความปลอดภัย และเพื่อลดความแออัดโดยรวม ซึ่งจะช่วยให้มีการเดินระหว่างสิงคโปร์ และยะโฮร์บาห์รูมากขึ้น

ที่มา thestar.com, thestraitstimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/09/03/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99/feed/ 0
อินโดนีเซียและสิงคโปร์ร่วมจัดตั้งสภาธุรกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ http://aseanwatch.org/2017/08/17/indosing/ http://aseanwatch.org/2017/08/17/indosing/#respond Thu, 17 Aug 2017 10:43:41 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30979 อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ลงนามความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) กับคณะกรรมการประสานงานการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM) ในกรุงจาการ์ตา

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) กับคณะกรรมการประสานงานการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM) ดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากนายลิม อึง เคียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และนายดาร์มิน อาซูชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าของประเทศอินโดนีเซีย

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (MTI) กล่าวว่าคณะมนตรีจะจัดให้มีกรอบการทำงานโดยรวมเพื่อระบุถึงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของอินโดนีเซียและสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ MTI กล่าว

นายลิมกล่าวกับนักข่าวระหว่างการเดินทางไปเยือน BLOCK 71 พื้นที่นำร่องการร่วมลงทุนของทั้งสองประเทศกลางกรุงจาการ์ตาว่า การร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมภาคธุรกิจกว้าง ๆ ในหลายภาคส่วน แต่ในตอนเริ่มต้นจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อีคอมเมิร์ซ การแก้ปัญหาเมือง ฉะนั้นภาคส่วนเหล่านี้จึงได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก

โดยสภาธุรกิจอินโดนีเซีย-สิงคโปร์ (ISBC) จะร่วมบริหารงานโดยทั้ง บุคลากรจากBKPM และEDB รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย และสมาคมธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) ด้วย

ที่มา channelnewsasia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/08/17/indosing/feed/ 0
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ส่งกองทัพเข้าควบคุม 9 เกาะในทะเลจีนใต้ http://aseanwatch.org/2017/04/08/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-6/ http://aseanwatch.org/2017/04/08/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-6/#respond Fri, 07 Apr 2017 17:05:35 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29912 ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต แห่งฟิลิปปินส์สั่งให้กองทัพเข้ายึดเกาะในทะเลจีนใต้อย่างน้อย 9 เกาะ เพื่อควบคุมเกาะเหล่านั้นให้เป็น “จุดแข็ง” ของอธิปไตยของประเทศในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างอำนาจการมีตัวตนของฟิลิปปินส์ในพื้นที่ดังกล่าว

ในการแถลงข่าวระหว่างตรวจเยี่ยมทหารที่จังหวัดพาลาวัน ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวว่ามีความจำเป็นต้องรักษาเขตอำนาจอธิปไตยของประเทศเหนือน่านน้ำพิพาทดังกล่าว เขายังชี้แจงต่อไปด้วยว่า ฟิลิปปินส์ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์จะต้องรักษาเขตอำนาจอธิปไตยของประเทศเอาไว้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมเอาไว้ โดยการสั่งให้ทหารเข้ายึดครอบครองเกาะในทะเลจีนใต้ จำนวน 9 หรือ 10 แห่ง

แม้ฟิลิปปินส์กำลังครอบครองเกาะ 9 เกาะในเขตทะเลจีนใต้ แต่พื้นที่ส่วนอื่นๆที่เหลือกลับถูกจีนครอบครองไว้เกือบหมด ซึ่งคาดว่าท่าทีของผู้นำฟิลิปปินส์ครั้งนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับจีน ที่ไม่ต้องการให้ประเทศไหนเข้ามาครอบครองพื้นที่ในเขตทะเลจีนใต้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ มีรายงานเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ว่า ประธานาธิบดีดูแตร์เตต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อ เบนแฮม ไรซ์ (Benham Rise) เป็นฟิลิปปินส์ ริดจ์ (Philippine Ridge) หรือแนวสันเขาฟิลิปปินส์ เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของพื้นที่ทะเลไหล่ทวีป 13 ล้านเฮกตาร์ โดยอยู่ทางตะวันออกของประเทศ 250 กิโลเมตร

แหล่งที่มา: philstar.com และ voicetv.co.th

]]>
http://aseanwatch.org/2017/04/08/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-6/feed/ 0
สิงคโปร์ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเวียดนาม http://aseanwatch.org/2017/03/24/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7-3/ http://aseanwatch.org/2017/03/24/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7-3/#respond Fri, 24 Mar 2017 10:36:00 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29723 สิงคโปร์ลงนามในความตกลงขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเวียดนามจำนวน 6 ฉบับ เน้นผลักดันความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

นายลี เซียง ลุง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์และนายเหงวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในความตกลงทวิภาคี 6 ฉบับ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองชาติ ระหว่างการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของผู้นำสิงคโปร์

ทั้งสองฝ่ายตกลงจะขยายความร่วมมือด้านการเปิดเสรีภาคบริการทางอากาศ การท่องเที่ยว ธุรกิจ การศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา: straitstimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/24/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7-3/feed/ 0
ลาวจับมือเวียดนาม ผลักดันทางด่วน “เวียงจันทน์-ฮานอย” http://aseanwatch.org/2017/03/15/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94/ http://aseanwatch.org/2017/03/15/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94/#respond Wed, 15 Mar 2017 13:42:05 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29791 ลาวและเวียดนามร่วมผลักดันโครงการสร้างทางด่วน เพื่อเชื่อมโยงเมืองหลวงของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน

นายบุญจัน สินทะวง (Bounchanh Sinthavong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของเวียดนาม ร่วมลงนามในกรอบความร่วมมือทวิภาคีในการผลักดันโครงการก่อสร้างทางด่วน เพื่อเชื่อมโยงนครหลวงเวียงจันทน์และกรุงฮานอย เมืองหลวงของทั้งสองประเทศ หวังใช้เป็นเส้นทางในการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยถึงรายละเอียดโครงการเบื้องต้นว่า จะก่อสร้างเส้นทางสัญจร 6 ช่องทาง เป็นระยะทาง 707 กิโลเมตร และคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

แหล่งที่มา: nationmultimedia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/15/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94/feed/ 0
ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5/ http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5/#respond Tue, 07 Feb 2017 16:56:50 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29319 นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนภาครัฐระดับสูงเวียดนามเยือนไทยเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายด้านการค้าของไทย เป็นพัฒนาการในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุล ในขณะที่นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและโลก

ด้านเวียดนามนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศเวียดนาม โดยมีแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ข้างหน้าซึ่งมีเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาเชิงสถาบัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน โดยไทยและเวียดนามเห็นว่าทั้งสองประเทศสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้ในหลายมิติ หรือในธุรกิจที่มีความชำนาญ เช่น ข้าว ยาง และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

แหล่งที่มา: innnews.co.th

]]>
http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5/feed/ 0
มาเลเซียยื่นศาลโลกทบทวนคำตัดสินคดีเปดรา บรังกา หลังพบหลักฐานชิ้นใหม่ http://aseanwatch.org/2017/02/05/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7/ http://aseanwatch.org/2017/02/05/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7/#respond Sat, 04 Feb 2017 20:23:11 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29290 นายโมฮัมเหม็ด อาปันดี อาลี อัยการสูงสุดของมาเลเซียแถลงว่า รัฐบาลมาเลเซียได้ยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ให้ทบทวนคำตัดสินกรณีข้อพิพาทเปดรา บรังการะหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ อ้างหลักฐานใหม่ยืนยันดินแดนทั้งหมดเป็นของมาเลเซีย

ข้อพิพาทเปดรา บรังกา เป็นข้อพิพาทระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์เหนือพื้นที่ขนาดเล็ก 3 ส่วนในทะเลจีนใต้ ได้แก่ เปดรา บรังกา (Pedra Branca) มิดเดิลร็อกส์ (Middle Rocks) เซาท์เลดจ์ (South Ledge)

ในปี 2551 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเคยตัดสินให้เปดรา บรังกาตกเป็นของสิงคโปร์

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมาเลเซียอ้างว่าหลักฐานใหม่ที่ค้นพบจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติแห่งสหราชอาณาจักร อันประกอบด้วยเอกสารตอบโต้ของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์ในปี 2501 รายงานของทหารเรือชาวอังกฤษในปี 2501 และแผนที่ปฏิบัติการทางทหารในทศวรรษ 2500 ช่วยยืนยันว่าดินแดนดังกล่าวเป็นของประเทศมาเลเซีย

แหล่งที่มา: straitstimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/02/05/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7/feed/ 0