home

บทความคัดสรร

Transnational Crime* (อาชญากรรมข้ามชาติ)

Transnational Crime* (อาชญากรรมข้ามชาติ)

กันยายน 7, 2017

อาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาของประเทศ บทความนี้นำเสนอพลวัต และการดำรงอยู่ของอาชญากรรมข้ามชาติผ่านปัจจัยทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ Read More »

ทิศทาง Soft Power ในเอเชียตะวันออก: หนทาง ความหลากหลาย และแรงขับเคลื่อน

ทิศทาง Soft Power ในเอเชียตะวันออก: หนทาง ความหลากหลาย และแรงขับเคลื่อน

มิถุนายน 21, 2017

สื่อแขนงต่างๆ มักกล่าวถึงเอเชียตะวันออกในฐานะที่เป็นสนามประลองกำลังระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ และจีน นับตั้งแต่เรื่องการค้าจนถึงข้อพิพาททะเลจีนใต้ [ค ลิ ก เ พื่ อ อ่ า น ต่ อ . . Read More »

นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนจะสามารถผนึกกำลังร่วมกับ “พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พ.ศ. 2568” ได้หรือไม่?

นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนจะสามารถผนึกกำลังร่วมกับ “พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2568” ได้หรือไม่?

ธันวาคม 23, 2016

นายจาง เต๋อเจียง (Zhang Dejiang) รองนายกรัฐมนตรีของจีน กล่าวว่า จีนจะเดินหน้าสนับสนุนการสร้างประชาคมของอาเซียน รวมถึงบทบาทของอาเซียนทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและเวทีระดับโลก ทั้งนี้ คำถามสำคัญอยู่ที่ว่านโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) ของจีน จะสามารถผนึกกำลังร่วมกับพิมพ์เขียวประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียนภายใต้การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟิกได้อย่างไร Read More »

Shared Cultures and Shared Geography: Can There Ever Be a Sense of Common ASEAN Identity and Awareness?

Shared Cultures and Shared Geography: Can There Ever Be a Sense of Common ASEAN Identity and Awareness?

กันยายน 29, 2016

ปัจจุบัน แนวคิดการเขียนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของหลายประเทศในอาเซียนตกอยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐเป็นสำคัญ ทำให้ปราศจากการยึดโยงประวัติศาสตร์ของผู้คนทั่วไป อีกทั้งเนื้อหาที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับรองผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มจนเพิกเฉยต่อความหลากหลายและความซับซ้อนที่ปรากฏอยู่ภายในสังคม ฉะนั้นจึงนำมาสู่คำถามที่ว่า การจัดการ ‘วัฒนธรรมแห่งชาติ’ และ ‘ประวัติศาสตร์แห่งชาติ’ ของชาติอาเซียนควรเป็นไปในรูปแบบใดจึงเหมาะสมที่สุด Read More »

Labour Provisions of the Trans-Pacific Partnership (TPP) and how they may Affect Southeast Asian Countries

Labour Provisions of the Trans-Pacific Partnership (TPP) and how they may Affect Southeast Asian Countries

สิงหาคม 4, 2016

TPP ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการผลักดันบทบัญญัติด้านแรงงานให้เป็นที่สนใจ เพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมในการร่วมลงนามข้อตกลงการค้าพหุภาคี ที่เกี่ยวกับข้องภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกในอนาคต และสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ บทบัญญัติด้านแรงงานตามแนวทางของ TPP ที่ดำเนินตามมาตรฐานที่ ILO กำหนดนั้น จึงถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ให้สอดคล้องกับเจตจำนงของประเทศสมาชิกต่อไป Read More »

Enhancing ASEAN-wide Cybersecurity: Time for a Hub of Excellence

Enhancing ASEAN-wide Cybersecurity: Time for a Hub of Excellence

มิถุนายน 5, 2016

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2558 (ASEAN ICT Masterplan 2015) ตั้งเป้าหมายให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโลก โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว ชาติสมาชิกอาเซียนจึงควรสนับสนุนการสร้างศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านความมั่นคงไซเบอร์ภายในภูมิภาค Read More »

What Russia’s “Turn to the East” Means for Southeast Asia

What Russia’s “Turn to the East” Means for Southeast Asia

พฤษภาคม 19, 2016

วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างรัสเซียและตะวันตกขาดเสถียรภาพ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ผลักดันนโยบายหันกลับมาให้ความสนใจตะวันออก (Turn to the East) เพื่อสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจร่วมกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศไว้ ด้วยการหันมาสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกับภูมิภาคเอเชีย เพราะเอเชียกำลังเป็นภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นลำดับที่ 2 ของโลก และมั่งคั่งด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ Read More »

โครงการรถไฟความเร็วสูงในอินโดนีเซีย: การสมประโยชน์กับจีน?

โครงการรถไฟความเร็วสูงในอินโดนีเซีย: การสมประโยชน์กับจีน?

เมษายน 30, 2016

กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียได้ตัดสินใจลงนามในสัญญามอบสัมปทานระยะเวลา 50 ปี แก่บริษัท PT KeretaCepat Indonesia-China (KCIC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียกับจีน ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางจาการ์ตา-บันดุง ความยาว 142 กิโลเมตร พร้อมออกใบอนุญาตให้เริ่มก่อสร้างเส้นทาง 5 กิโลเมตรแรกได้ทันที ข้อตกลงนี้นับเป็นความก้าวหน้าสำคัญ เพราะนอกจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงมูลค่ากว่า 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.9 ล้านล้านบาท) นี้จะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากเมืองเศรษฐกิจ 2 แห่งบนเกาะชวา จาก 3 ชั่วโมงเหลือเพียง... Read More »

บทสนทนาว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 59 (f) ในเมียนมา

บทสนทนาว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 59 (f) ในเมียนมา

มีนาคม 22, 2016

บทสนทนาของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาที่น่าขบคิดในขณะนี้ คือประเด็นข้อเสนอระงับใช้มาตรา 59 (f) ในรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้นางอองซาน ซูจี ผู้นำพรรค NLD ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ถึงแม้ว่าพรรค NLD จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 มีเสียงข้างมากในทั้งสภาผู้แทนราษฎร และสภาชนชาติ ทว่านางซูจีจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ เนื่องจากมาตรา 59 (f) ระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีคู่สมรส หรือทายาทที่เป็นชาวต่างชาติ Read More »

ชาติอัจฉริยะ: ย่างก้าวที่ก้าวหน้าและท้าทายของสิงคโปร์

ชาติอัจฉริยะ: ย่างก้าวที่ก้าวหน้าและท้าทายของสิงคโปร์

กุมภาพันธ์ 20, 2016

โครงการชาติอัจฉริยะได้ดำเนินโครงการนำร่องด้วยการติดตั้งเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลด้านมลภาวะ สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้คนต่อพื้นที่ ไปจนถึงสภาพการจราจรบนท้องถนน เป้าหมายระยะยาวคือการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) ที่เชื่อมโยงวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างเข้าด้วยกันโดยอาศัยเซนเซอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และประยุกต์เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายหลักของประเทศ ทั้งในด้านสาธารณสุขการคมนาคมขนส่ง และที่อยู่อาศัย Read More »