home

บทความคัดสรร

ทะเลจีนใต้ไม่เคยหลับ

ทะเลจีนใต้ไม่เคยหลับ

พฤษภาคม 2, 2012

ข้อพิพาทดินแดนในทะเลจีนใต้อันประกอบด้วยสองหมู่เกาะหลัก คือ สแปรตลีย์และพาราเซล กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาจากการที่เรือตรวจการณ์ฟิลิปปินส์เผชิญหน้าอย่างตึงเครียดกับเรือรบจีน ที่เข้ามาคุมเชิงขัดขวางการจับกุมเรือประมงจีน ที่ฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าล่วงล้ำน่านน้ำของตน แม้ในที่สุด สถานการณ์จะคลี่คลายไปโดยไม่มีการยิงสู้รบกัน แต่ยังมีความเปราะบางที่จะเกิดสถานการณ์เช่นนี้ซ้ำอีกในอนาคต Read More »

ก้าวที่กล้าของมาเลเซีย

ก้าวที่กล้าของมาเลเซีย

มีนาคม 14, 2012

เศรษฐกิจของมาเลเซีย เจริญล้ำหน้าไทยมาเป็นเวลาหลายปี และปี 2554 มาเลเซียได้รับการจัดอันดับว่ามีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 27อีกทั้งมาเลเซียยังมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเกิน 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 270,000 บาท) ในปี 2554 ซึ่งสูงกว่าไทยอยู่ราวหนึ่งเท่าตัว และมาเลเซียกำลังอยู่ในเส้นทางสู่เป้าหมายรายได้ต่อหัว 15,000 ดอลลาร์ (ราว 450,000 บาท) ในปี 2563 ในการที่จะเป็นประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง Read More »

อนาคต FTA ในเอเชีย – แปซิฟิก: ญี่ปุ่นคือตัวแปรสำคัญ

อนาคต FTA ในเอเชีย – แปซิฟิก: ญี่ปุ่นคือตัวแปรสำคัญ

มกราคม 16, 2012

การประชุมเอเปคที่ฮาวายและการประชุมสุดยอดต่างๆของอาเซียน (ในกรอบอาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก) ที่บาหลีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวสำคัญต่อการก่อตั้งเขตการค้าเสรี (FTA) ในระดับภูมิภาคอีกครั้ง หลังจากที่มีความคืบหน้าน้อยมากในสามกรอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น FTA ในกรอบ ASEAN+3 (รวมจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต้) ASEAN+6 (เพิ่มอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) หรือในกรอบเอเปค Read More »

อาเซียนในปี 2030

อาเซียนในปี 2030

ธันวาคม 7, 2011

  “อาเซียนจะเป็นอย่างไรในปี 2030 โดยเฉพาะบทบาทในเวทีโลก ปัจจุบันอาเซียนถือเป็นการรวมกลุ่มในภูมิภาคที่คงทนถาวรและประสบความสําเร็จมากที่สุดในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา อีกทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและการร่วมมือกันในเอเชีย แต่อาเซียนจะสามารถคงไว้ซึ่งบทบาทและประสิทธิภาพดังกล่าวในอนาคตได้หรือไม่” – ศาสตราจารย์อมิตาฟ อจารยา (Amitav Acharya) อาเซียนในปี 2030 โดย Amitav Acharya  ปาฐกถา การสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาเซียน 2030: การเติบโตเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน” จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยอเมริกัน และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ณ มหาวิทยาลัยอเมริกัน วัน ที่ 7... Read More »

พิเคราะห์อาเซียน…ผ่านทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พิเคราะห์อาเซียน…ผ่านทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ธันวาคม 7, 2011

“บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์การเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของอาเซียน ผ่านมุมมองของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเป็นการแนะนำเปรียบเทียบมุมมองจากสำนักคิดต่างๆ โดยสังเขป เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้มีหลักเบื้องต้นในการไปศึกษาค้นคว้าต่อไป” – ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข   ดาวน์โหลด “พิเคราะห์อาเซียน” (PDF file) Read More »