home

ความสัมพันธ์กับนอกภูมิภาค

โก๊ะจ๊กตงเยือนซาอุดีอาระเบีย

มกราคม 13, 2012

โก๊ะจ๊กตง รัฐมนตรีอาวุโสกิตติคุณสิงคโปร์ได้เยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7 ถึง8 มกราคมเนื่องในโอกาสการเดินทางเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศสำคัญ ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง Read More »

รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย Rudd พบกับ รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย Marty

มกราคม 12, 2012

รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียKevin Rudd จะพบกับMarty Natalegawa ที่จาการ์ตาในวันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งประเด็นแรกคือการลดการนำเข้าโคและเนื้อวัวแช่แข็งจากออสเตรเลีย Read More »

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ธันวาคม 24, 2011

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีของจีน เยือนประเทศไทย และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความเข้าใจร่วม หรือ Memorandum of Understandings (MOU) กับไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เชื่อมกับลาว และประเทศอื่นๆในอาเซียน Read More »

ฉี จิ้นผิง เยือนเวียดนามสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ฉี จิ้นผิง เยือนเวียดนามสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ธันวาคม 24, 2011

ฉี จิ้น ผิง รองประธานาธิบดีจีนและว่าที่ผู้นำสูงสุดของจีนในอนาคต เยือนเวียดนามและไทย Read More »

การเยือนพม่าครั้งประวัติศาสตร์ของ นางฮิลลารี่ คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ

การเยือนพม่าครั้งประวัติศาสตร์ของ นางฮิลลารี่ คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ

ธันวาคม 14, 2011

นางฮิลลารี่ คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เดินทางเยือนพม่าครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 5 ทศวรรษ โดยนางฮิลลารี่กล่าวถึงเหตุแห่งการเยือนว่าเนื่องมาจากพัฒนาการด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของพม่า Read More »

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน + 1

ธันวาคม 7, 2011

ความร่วมมือกับจีน อาเซียนเปิดศูนย์อาเซียน-จีนฉลองความสัมพันธ์ 20ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย ทำข้อตกลงว่าด้วยการค้าภาคบริการอาเซียน-จีน (ASEAN-China Trade in Services Agreement- AC-TIS) เพื่อเร่งลดข้อกีดขวางการค้าภาคบริการอย่างไรก็ตามความสำเร็จของเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขของอาเซียนในเรื่องความขัดแย้งบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากมีการออก “แนวทางในการปฏิบัติตามคำประกาศว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้”  (Guideline for the implementation of Declaration on the Conduct of Parties in the... Read More »

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3

ธันวาคม 7, 2011

สาระหลักของการประชุมเน่นถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการเงิน ความมั่นคงทางอาหาร และการเปิดเสรีการค้า ในด้านความมั่นคงทางอาหารจะมีกลไกสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียน+๓ (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve—APTERR) โดยมีความสำคัญและจำเป็นต่อการป้องกันสภาวะขาดแคลนอาหารในภูมิภาค นอกจาก ในการเร่งเปิดการค้าเสรี และหาวิธีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางการเงิน (Safety Net) เพื่อเป้องกันและเปลี่ยนแปลงวิกฤติเศรษฐกิจโลกให้เป็นโอกาส Read More »

สรุปการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ ๖

สรุปการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ ๖

ธันวาคม 7, 2011

จากการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๖ นี้มีความคืบหน้าสำคัญๆหลายเรื่อง ได้แก่ การรับปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยหลักการเพื่อความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ร่วมกัน(Declaration of the EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations) มาใช้ ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติของประเทศที่เข้าร่วมประชุม EAS โดยหลักการต่างๆในปฏิญญาจะมีพื้นฐานมาจาก ปฏิญญาอื่นๆ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) และ สนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมือ (TAC) การรับปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 6ว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียน... Read More »