เศรษฐกิจ – ASEAN Watch http://aseanwatch.org Sun, 14 Jan 2018 07:04:23 +0000 th-TH hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (17th TELMIN) http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95-3/ http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95-3/#respond Sun, 14 Jan 2018 06:41:10 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31724 อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : 17th TELMIN) ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา วันที่ 1 ธันวาคม  โดยหัวข้อหลักของการประชุมคือ  “ICT Connectedness and Readiness: Towards a Digitally Integrated Community”  ได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น และมีมติจัดตั้ง “ศูนย์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน” ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับบุคลากรด้านไอทีให้กับ 10 ประเทศอาเซียน ปีละมากกว่า 150 คน ซึ่งได้มีการศึกษาเตรียมการเรื่องดังกล่าวมามากกว่า 2 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรองแถลงการณ์เสียมราฐ (Siem Reap Declaration) ว่าด้วยการเชื่อมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และทักษะทางดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรวมตัวของประชาคมดิจิทัล

รัฐมนตรีอาเซียนยังได้ยินดีต่อความคืบหน้าในระยะปีที่ 2 ตามแผนแม่บทอาเซียน ICT 2020 ซึ่งการพัฒนาด้าน ICT ในอาเซียนจะเป็นกุญแจสำคัญในการบ่งบอกมาตรการและผลกระทบจากการดำเนินตามแผนแม่บทข้างต้น  ที่ประชุมยังเน้นย้ำในความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ระหว่างชาติสมาชิกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีการหารือกับคู่เจรจาประเทศนอกกลุ่มอาเซียนที่มีความสำคัญด้วย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยได้หารือในประเด็นต่างๆ อาทิ การสนับสนุนการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างโปร่งใส การสื่อสารระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยราคาที่ถูกลง โครงการ StartUp@ASEAN เพื่อการส่งเสริม พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ประกอบการ StartUp โครงการ ASEAN Maker Hackathon 2017 เพื่อการส่งเสริมเยาวชนในอาเซียนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย การหารือแผนแม่บทเกี่ยวกับการดูแลข้อมูล และการแลกเปลี่ยนทางดิจิทัล รวมถึงการหารือเรื่องตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสำเร็จตามแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน 2020 เป็นต้น

แหล่งที่มา asean.org และ thaigov.go.th

]]>
http://aseanwatch.org/2018/01/14/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95-3/feed/ 0
มาเลเซียพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดภายในปี 2050 http://aseanwatch.org/2018/01/01/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa/ http://aseanwatch.org/2018/01/01/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa/#respond Mon, 01 Jan 2018 09:30:20 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31660 นายไครี จามาลุดดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและการกีฬามาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียกำลังมุ่งหน้าไปสู่สังคมไร้เงินสด

นายจามาลุดดินกล่าวว่า เขาคิดว่าสังคมมาเลเซียไม่อาจเลี่ยงวิธีการใหม่ ๆ ที่คนจะใช้ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งต่าง ๆ ในอนาคตได้ และร่วมถึงช่องทางที่จะใช้เงินสด และการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

เขากล่าวเพิ่มเติมว่าแผนงานดังกล่าว มีเป้าหมายคือการลดองค์ประกอบในการทำธุรกรรมทางการเงินลงเพื่อให้การจับจ่ายใช้สอยทำได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำธุรกรรมเหล่านี้จะต้องปลอดภัยและเป็นที่แพร่หลายสำหรับชาวมาเลเซีย นายจามาลุดดินเสริมว่าเขาคาดว่าจะมีการต่อต้านจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นก่อน ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคยและไว้ใจกับระบบการใช้จ่ายแบบใหม่

นายจามาลุดดินกล่าวว่าว่าหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศเช่นมาเลเซียที่จะชักจูงให้คนเปลี่ยนจากการใช้เงินสด ก็คือการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ ทางรัฐบาลจำเป็นต้องทำให้เกิดความปลอดภัยเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ใช่เงินสดกลายเป็นนิสัยมากขึ้น

ทั้งนี้นายจามาลุดดินเตือนว่ายังมีความเสี่ยงต่อระบบดังกล่าว และการศึกษาการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งให้ชาวมาเลเซียศึกษาไว้ “เมื่อคุณเปิดใจให้กับการทำธุรกรรมแบบไร้เงินสดแล้ว คุณก็ต้องยอมรับที่จะเปิดใจให้กับการใช้เครดิตไร้เงินสดที่สามารถหลุดออกจากมือได้ง่าย เขากล่าวเสริมอีกว่าสังคมไร้เงินสดสามารถเปิดโลกให้คนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายได้ แต่ถ้าหากไม่มีความรู้ที่มากเพียงพอ การทำธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสดสามารถนำไปสู่ปัญหามากมาย จนทำให้ไม่สามารถจัดการการเงินของตัวเองได้ นี่เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวัง

ที่มา thestar.com

]]>
http://aseanwatch.org/2018/01/01/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa/feed/ 0
รัฐบาลผลักดันโครงการ “เที่ยวลาว 2561” http://aseanwatch.org/2017/10/13/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80/ http://aseanwatch.org/2017/10/13/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80/#respond Fri, 13 Oct 2017 09:35:35 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31211 รัฐบาลลาวเดินหน้าผลักดันโครงการ “เที่ยวลาว 2561” หวังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สปป.ลาว ผลักดันโครงการการท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า “เที่ยวลาว 2561” (Visit Laos Year 2018) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการกิจกรรมการท่องเที่ยว หวังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ คาดว่าจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนจนถึงสิ้นปี 2561

นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังเล็งเห็นว่าการส่งเสริมโครงการดังกล่าวนั้น จะช่วยให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต่อไป

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว เติบโตอย่างคงที่มาเป็นเวลานานกว่า 42 ปี นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 2518 ผ่านจุดเด่น 3 ประการสำคัญ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ความสวยงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม

แหล่งที่มา: thestar.com.my

]]>
http://aseanwatch.org/2017/10/13/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80/feed/ 0
สิงคโปร์มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน http://aseanwatch.org/2017/09/02/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99/ http://aseanwatch.org/2017/09/02/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99/#respond Fri, 01 Sep 2017 18:09:55 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31045 สิงคโปร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในประเทศเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและตอบรับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน

นายลอว์เรนซ์ หว่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่ 2 กล่าวว่า แม้ประเทศสิงคโปร์อาจดูเหมือนเป็นประเทศที่ถูก “สร้างขึ้น” แต่โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจะมีขึ้นในช่วง 10 ปีข้างหน้านี้จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

นายหว่องกล่าวเสริมในการประชุมธุรกิจระดับภูมิภาคของสิงคโปร์ ณ โรงแรมริทซ์-คาร์ลตันว่าในแผนที่สิงคโปร์อาจเป็นเพียงจุดสีแดงเล็ก ๆ จนบางคนอาจรู้สึกประทับใจกับศักยภาพในการสร้างประเทศของสิงคโปร์ แต่ในความเป็รจริงแล้วเขาเห็นว่า การสร้างประเทศสิงคโปร์นั้นยังไม่เสร็จสิ้น สิงคโปร์ยังพัฒนาไม่ถึงขีดจำกัดทางกายภาพของประเทศ โดยโครงสร้างพื้นฐานที่สิงคโปร์กำลังขับเคลื่อนนั้น โครงการใหญ่ที่สำคัญ ๆ ตัวอย่างเช่น การสร้างอาคารผู้โดยสารที่ 5 ในสนามบินชางฮีซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของสนามบินในทุก ๆ เป็นสองเท่า หรือการสร้างท่าเรือใหม่ในทางตะวันตกของสิงคโปร์ (Tuas mega-port) ซึ่งจะเพิ่มความจุของท่าเรือเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นสองเท่าเช่นกัน

นายหว่องกล่าวว่าความพยายามเหล่านี้มีเป้าหมายเช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ เป็นการทำเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อทางรถไฟไปยังมาเลเซีย จะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงของสิงคโปร์กับภูมิภาค สิงคโปร์ยังต้องพัฒนาอีกเยอะ หากลองมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ชาติสิงคโปร์จะพบว่าสิงคโปร์ไม่เคยล้มเหลวในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิมาก่อน ชาวสิงคโปร์ กลุ่มทุนธุรกิจควรมีความมั่นใจในศักยภาพและข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งนี้เขายังย้ำอีกว่าสิงคโปร์สนับสนุนโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนอย่างเต็มที่ โดยระบุว่าบริษัทในสิงคโปร์เป็น “คู่ค้าโดยธรรมชาติ” สำหรับบริษัทจีนที่ต้องการหาคู่ค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

straitstimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/09/02/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99/feed/ 0
มาเลเซียเตรียมเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติ http://aseanwatch.org/2017/09/01/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5/ http://aseanwatch.org/2017/09/01/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5/#respond Fri, 01 Sep 2017 15:40:02 +0000 http://aseanwatch.org/?p=31035 กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเตรียมเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพักในมาเลเซีย โดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคม การออกภาษีดังกล่าวส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการที่พักทุกประเภท โดยการเก็บภาษีดังกล่าวจะบังคัชใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าทำธุรกิจ

นายนาซรี อาซิซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม กล่าวว่าชาวต่างชาติที่เข้าพักในมาเลเซียจะถูกเรียกเก็บเงินต่อคืนโดยเป็นภาษีการท่องเที่ยวขณะที่ชาวมาเลเซียจะได้รับการยกเว้น โดยภาษีท่องเที่ยวมีอัตราอยู่ที่ 2 – 20 ริงกิต ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก ที่พัก เช่น โฮมสเตย์ และที่พักแบบ kampung สถานที่ที่หน่วยงานทางศาสนาเป็นผู้ดูแล ซึ่งไม่ได้เปิดให้บริการเพื่อการพาณิชย์ และที่พักที่มีห้องพักน้อยกว่า 10 ห้องจะได้รับการยกเว้นเรื่องภาษี ในส่วนของภาษีอัตราค่าที่พักอยู่จะที่ 20 ริงกิต (6.50 เหรียญสิงคโปร์) สำหรับที่พักระดับ 5 ดาว 10 ริงกิต สำหรับที่พักระดับ 4 ดาว 5 ริงกิต สำหรับที่พักระดับ 1 ถึง 3 ดาวและ 2.50 ริงกิตสำหรับที่พักที่ไม่ได้จัดประเภท

นายอาซิซ กล่าวว่าการกำหนดอัตราภาษีแบบแฟลตเรทโดยเริ่มต้นจาก 10 ริงกิต จากโรงแรมระดับ 5 ดาวไปจนถึงดาว 0 ดาว สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในขณะที่ชาวมาเลเซียจะได้รับการยกเว้นภาษีจากโรงแรมทุกประเภทนั้นเป็นเรื่องดี เขายังเสริมว่าทางกระทรวงประเมินว่าการเก็บภาษีดังกล่าวจะเพิ่มรายรับให้รัฐบาลราว 255,797 ล้านริงกิต (49,237,209 เหรียญสหรัฐ) ต่อปี โดยคำนวณจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60 เปอร์เซ็นต์จากห้องพักทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีการลงทะเบียนกับรัฐบาล 391 ห้อง ซึ่งเขาคาดมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีธุรกิจมาลงทะเบียนกับกระทรวงมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการเก็บภาษีการท่องเที่ยวได้สร้างข้อโต้แย้งโดยเฉพาะกับบรรดารัฐทางตะวันออกของมาเลเซีย เพราะพวกเขาเกรงว่าอาจกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวในซาบาห์ และซาราวัก

ที่มา channelnewsasia.com , straittimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/09/01/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5/feed/ 0
อินโดนีเซียและสิงคโปร์ร่วมจัดตั้งสภาธุรกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ http://aseanwatch.org/2017/08/17/indosing/ http://aseanwatch.org/2017/08/17/indosing/#respond Thu, 17 Aug 2017 10:43:41 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30979 อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ลงนามความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) กับคณะกรรมการประสานงานการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM) ในกรุงจาการ์ตา

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) กับคณะกรรมการประสานงานการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM) ดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากนายลิม อึง เคียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และนายดาร์มิน อาซูชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าของประเทศอินโดนีเซีย

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (MTI) กล่าวว่าคณะมนตรีจะจัดให้มีกรอบการทำงานโดยรวมเพื่อระบุถึงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของอินโดนีเซียและสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ MTI กล่าว

นายลิมกล่าวกับนักข่าวระหว่างการเดินทางไปเยือน BLOCK 71 พื้นที่นำร่องการร่วมลงทุนของทั้งสองประเทศกลางกรุงจาการ์ตาว่า การร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมภาคธุรกิจกว้าง ๆ ในหลายภาคส่วน แต่ในตอนเริ่มต้นจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อีคอมเมิร์ซ การแก้ปัญหาเมือง ฉะนั้นภาคส่วนเหล่านี้จึงได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก

โดยสภาธุรกิจอินโดนีเซีย-สิงคโปร์ (ISBC) จะร่วมบริหารงานโดยทั้ง บุคลากรจากBKPM และEDB รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย และสมาคมธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) ด้วย

ที่มา channelnewsasia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/08/17/indosing/feed/ 0
สิงคโปร์เน้นชูประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลรับการเป็นประธานอาเซียนปีหน้า http://aseanwatch.org/2017/08/16/singasean/ http://aseanwatch.org/2017/08/16/singasean/#respond Tue, 15 Aug 2017 21:49:53 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30969 ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในปี 2561 สิงคโปร์กล่าวว่ามีแผนที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และอำนวยความสะดวกด้านการค้าในภูมิภาคให้มากขึ้น

นายลิม อึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ได้กล่าวในที่ประชุมอาเซียนในปี 2560 ว่าประเทศสมาชิกมีความสนใจในการพัฒนาขีดความสามารถของการทำอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เพื่อรองรับโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ในอนาคตข้างหน้าเราต้องทำให้การค้าในภูมิภาคมีความคล่องตัวมากขึ้น เราจะพิจารณากฎระเบียบด้านการค้าในภูมิภาคในการกำกับดูแลการค้าอีคอมเมิร์ซที่จะส่งเสริมการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล และลดอุปสรรคในการเข้ามาลงทุนหรือทำการค้าในภูมิภาค นอกจากนี้เรายังมั่นใจได้ว่าการส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั้นจะสามารถเข้ากันได้กับระบบการปกครองของแต่ละประเทศ และข้อตกลงทางการค้าใหม่ ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย

ในส่วนของการอำนวยความสะดวกทางการค้านั้นนายลิมกล่าวว่าสิงคโปร์จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อนำระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (self-certification) และระบบความสะดวกด้านศุลกากรว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน( ASEAN Single Window) มาปรับใช้

ทั้งนี้ระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตสามารถรับรองตนเองว่าสินค้าของตนเป็นไปตามข้อกำหนดของอาเซียนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในขณะที่ระบบความสะดวกด้านศุลกากรว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนจะช่วยให้การยื่นเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสามารถทำได้ ณ จุดเดียว โดยกรมศุลกากรเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการนำเข้า-ส่งออก ให้ส่งข้อมูลให้กรมศุลกากรเพื่อการตัดสินใจในการตรวจปล่อยสินค้าเพียงครั้งเดียว นายลิมกล่าวว่าระบบทั้งสองจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในอาเซียนได้อย่างคล่องตัว ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถลงทุนในภูมิภาคได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ที่มา channelnewsasia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/08/16/singasean/feed/ 0
แรงงานเด็กชาวเมียนมาเข้าเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82/ http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82/#respond Mon, 07 Aug 2017 19:23:35 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30840 เด็กหญิงอายุ 15 ปี เดินทางเข้าทำงานเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น

นางสาวสเตฟานี โชค (Stephanie Chok) ผู้แทนจากองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานทางเศรษฐกิจ (Humanitarian Organisation for Migration Economics: HOME) กล่าวว่า เด็กหญิงเมียนมาอายุประมาณ 15 ปี เข้าทำงานเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลเมียนมาเคยออกกฎหมายเอาผิดแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2558 ขณะที่ กฎหมายของรัฐบาลสิงคโปร์ระบุว่า ชาวต่างชาติที่จะเข้าทำงานเป็นแม่บ้านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 23 ปี

นอกจากนี้ นางสาวสเตฟานี โชค ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ช่วงที่ผ่านมามีหญิงชาวฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเมียนมาที่เข้าไปทำงานในที่ต่างๆ เข้าร้องเรียนขอความเชื่อเหลือจากทางองค์กรฯ เป็นจำนวนมากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 คน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 40 ของผู้ร้องเรียนเป็นหญิงชาวเมียนมา

เด็กหญิงวัย 15 ปีคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่เธอสามารถเข้าไปทำงานที่เป็นบ้านในสิงคโปร์ได้นั้น เพราะมีขบวนการปลอมแปลงเอกสารโดยเฉพาะการแก้ไขปีเกิด พร้อมกล่าวถึงรายละเอียดการทำงานว่า เธอต้องดูแลเด็กจำนวน 2 คนในบ้าน และทำงานตั้งแต่เช้าจนดึก

แหล่งที่มา: aljazeera.com และ channelnewsasia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82/feed/ 0
ลาวจับมือจีนเดินหน้าก่อสร้างรถไฟ คาดแล้วเสร็จในปี 2565 http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88/ http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88/#respond Mon, 07 Aug 2017 19:12:35 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30832 รัฐบาลลาวและจีนเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของลาว-จีน เริ่มต้นที่ด้านบ่อเต็นของลาวที่ติดกับด่านโมฮันของจีน (Mohan-Moten border) เพื่อเชื่อมต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ โดยการก่อสร้างที่เกิดขึ้นประมาณร้อยละ 60 ของเส้นทางทั้งหมดนั้นเป็นสะพานและอุโมงค์

โครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 5.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างลาวและจีนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดของลาวเท่าที่เคยมีมา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของลาว และเอกอัครรัฐทูตจีนประจำลาว ได้ทำพิธีเปิดการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้านการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 417 กิโลเมตร

แหล่งที่มา: news.xinhuanet.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88/feed/ 0
กัมพูชาขอญี่ปุ่นช่วยลงทุนรถไฟฟ้าเชื่อมพนมเปญ-สนามบิน http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%87/ http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%87/#respond Mon, 07 Aug 2017 18:48:52 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30822 กัมพูชาขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าลงทุนก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกรุงพนมเปญเข้ากับสนามบินนานาชาติ

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา กล่าวเสนอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าลงุทนก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าด้วยวงเงิน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรุงพนมเปญเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับสนามบินนานาชาติของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันชาวญี่ปุ่นเดินทางมาลงทุนที่กัมพูชาเป็นจำนวนมาก ขณะที่ โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศยังค่อนข้างขาดแคลนและไม่เอื้อต่อการลงทุน

ทั้งนี้ สมเด็จฮุน เซน กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลกัมพูชาและญี่ปุ่นจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันอีก 2 ฉบับ โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เข้าหารือร่วมกับนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น

นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศผู้ให้การช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ของกัมพูชาด้วยการมอบเงินบริจากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แหล่งที่มา: reuters.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%87/feed/ 0