home

เศรษฐกิจ

ฟิลิปปินส์เตรียมก่อสร้างโครงการรถไฟสายมินดาเนาระยะ 2 พันกิโลเมตร เริ่มต้นปีหน้า

ฟิลิปปินส์เตรียมก่อสร้างโครงการรถไฟสายมินดาเนาระยะ 2 พันกิโลเมตร เริ่มต้นปีหน้า

เมษายน 27, 2017

ฟิลิปปินส์เตรียมดำเนินโครงการรถไฟสายมินดาเนาระยะทาง 2,000 กิโลเมตร มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีหน้า Read More »

ธุรกิจอินโดนีเซียร่วมลงนามการค้าและการลงทุนกับสหรัฐฯ

ธุรกิจอินโดนีเซียร่วมลงนามการค้าและการลงทุนกับสหรัฐฯ

เมษายน 21, 2017

ผู้แทนจากบริษัทต่างๆ ของอินโดนีเซียและสหรัฐฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ Read More »

รัฐสภามาเลเซียผ่านกฎหมายภาษีการท่องเที่ยว หลังประชุมมาราธอน 20 ชั่วโมง

รัฐสภามาเลเซียผ่านกฎหมายภาษีการท่องเที่ยว หลังประชุมมาราธอน 20 ชั่วโมง

เมษายน 16, 2017

รัฐสภามาเลเซียผ่านร่างกฎหมายภาษีการท่องเที่ยว (Tourism Tax Bill) หลังประชุมยาวนานกว่า 20 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา Read More »

กัมพูชาหันมาสานสัมพันธ์กับจีนแทนสหรัฐฯ

กัมพูชาหันมาสานสัมพันธ์กับจีนแทนสหรัฐฯ

เมษายน 13, 2017

กัมพูชาละทิ้งความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ พร้อมหันมาสานสัมพันธ์กับจีนมาขึ้น Read More »

กัมพูชาทุ่มงบ 500 ล้านดอลล่าร์ต่อปี “สร้างถนน-ดึงนักลงทุน”

กัมพูชาทุ่มงบ 500 ล้านดอลล่าร์ต่อปี “สร้างถนน-ดึงนักลงทุน”

เมษายน 13, 2017

กัมพูชาวางแผนจะทุ่มงบประมาณอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ Read More »

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมาธิการค้าสหภาพยุโรปครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เมษายน 6, 2017

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปร่วมประชุมหารือครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ Read More »

GDP ของบรูไนลดลงร้อยละ 2.5 ในปีที่แล้ว

GDP ของบรูไนลดลงร้อยละ 2.5 ในปีที่แล้ว

เมษายน 4, 2017

กรมวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจ (JPKE) สำนักนายกรัฐมนตรีของบรูไนเปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดว่า เศรษฐกิจของบรูไนลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับรายปีก่อน เนื่องจากการมูลค่าของภาคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชะลอตัวลง Read More »

มาเลเซีย-อินเดียลงนามข้อตกลงการค้ามูลค่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ

มาเลเซีย-อินเดียลงนามข้อตกลงการค้ามูลค่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ

เมษายน 4, 2017

นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างภาคธุรกิจของมาเลเซียกับอินเดีย มูลค่ากว่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท) นับเป็นข้อตกลงทวิภาคีที่มีมูลค่าสูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย Read More »

ลาวจับมือมาเลเซียขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

ลาวจับมือมาเลเซียขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

เมษายน 2, 2017

ลาวและมาเลเซียร่วมลงนามทวิภาคีเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ Read More »

สิงคโปร์ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเวียดนาม

สิงคโปร์ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเวียดนาม

มีนาคม 24, 2017

สิงคโปร์ลงนามในความตกลงขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเวียดนามจำนวน 6 ฉบับ เน้นผลักดันความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ Read More »