แรงงาน – ASEAN Watch http://aseanwatch.org Sun, 14 Jan 2018 07:04:23 +0000 th-TH hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 แรงงานเด็กชาวเมียนมาเข้าเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82/ http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82/#respond Mon, 07 Aug 2017 19:23:35 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30840 เด็กหญิงอายุ 15 ปี เดินทางเข้าทำงานเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น

นางสาวสเตฟานี โชค (Stephanie Chok) ผู้แทนจากองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานทางเศรษฐกิจ (Humanitarian Organisation for Migration Economics: HOME) กล่าวว่า เด็กหญิงเมียนมาอายุประมาณ 15 ปี เข้าทำงานเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลเมียนมาเคยออกกฎหมายเอาผิดแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2558 ขณะที่ กฎหมายของรัฐบาลสิงคโปร์ระบุว่า ชาวต่างชาติที่จะเข้าทำงานเป็นแม่บ้านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 23 ปี

นอกจากนี้ นางสาวสเตฟานี โชค ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ช่วงที่ผ่านมามีหญิงชาวฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเมียนมาที่เข้าไปทำงานในที่ต่างๆ เข้าร้องเรียนขอความเชื่อเหลือจากทางองค์กรฯ เป็นจำนวนมากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 คน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 40 ของผู้ร้องเรียนเป็นหญิงชาวเมียนมา

เด็กหญิงวัย 15 ปีคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่เธอสามารถเข้าไปทำงานที่เป็นบ้านในสิงคโปร์ได้นั้น เพราะมีขบวนการปลอมแปลงเอกสารโดยเฉพาะการแก้ไขปีเกิด พร้อมกล่าวถึงรายละเอียดการทำงานว่า เธอต้องดูแลเด็กจำนวน 2 คนในบ้าน และทำงานตั้งแต่เช้าจนดึก

แหล่งที่มา: aljazeera.com และ channelnewsasia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/08/08/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82/feed/ 0
กระทรวงแรงงานเมียนมา หวังขจัดปัญหาแรงงานเด็ก http://aseanwatch.org/2017/05/13/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%a7/ http://aseanwatch.org/2017/05/13/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%a7/#respond Fri, 12 May 2017 18:29:35 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30183 กระทรวงแรงงานหวังขจัดปัญหาแรงงานเด็ก ตามแนวนโยบายของนายถิ่น จ่อ ประธานาธิบดีของเมียนมา

นายเต็ง ส่วย (Thein Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมา กล่าวว่า เยาวชนเมียนมากว่าร้อยละ 50 กลายเป็นแรงงานเด็ก ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งยังได้รับค่าแรงเพียงวันละ 80 บาทเท่านั้น

ที่ผ่านมา รัฐบาลเมียนมาได้ดำเนินรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนตรวจสอบความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทำงานของพวกเขา และคาดว่าในอนาคตรัฐบาลจะสามารถยับยั้งการใช้แรงงานเด็กภายในประเทศได้ เพื่อสนองนโยบายของนายถิ่น จ่อ ประธานาธิบดีของเมียนมา

เมื่อเดือนตุลาคม 2558 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) รายงานว่า พบแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ลาออกจากโรงเรียนจำนวนมาก เพื่อเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสากรรมพิเศษของเมียนมาซึ่งห่างจากเมืองย่างกุ้งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร

แหล่งที่มา: rfa.org

]]>
http://aseanwatch.org/2017/05/13/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%a7/feed/ 0
กัมพูชามีนโยบายปรับค่าจ้างแรงงานก่อนการเลือกตั้ง 4 มิ.ย.นี้ http://aseanwatch.org/2017/05/10/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/ http://aseanwatch.org/2017/05/10/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/#respond Tue, 09 May 2017 17:22:57 +0000 http://aseanwatch.org/?p=30130 กัมพูชา มีนโยบายปรับค่าจ้างแรงงานและมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อนการเลือกตั้งของรัฐบาลในวันที่ 4 มิถุนายน 2560

สมเด็จฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการสนับสนุนอุตสาหกรรมใน 4 เสา ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร การท่องเที่ยว และการก่อสร้าง โดยในช่วงปีที่ผ่านมา การก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อนการเลือกตั้งของรัฐบาลในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 และการลงคะแนนเสียงในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเฉพาะประเด็นเรื่องค่าจ้างของแรงงานหญิงในอุตสากรรมการก่อสร้าง ตามข้อเสนอของกลุ่มสหภาพแรงงานของกัมพูชา

ด้านนายวิลเลียม กอนคลิน (William Conklin) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นปึกแผ่นของกัมพูชา กล่าวว่า รัฐบาลกัมพูชาจำต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมระหว่างแรงงานหญิงและชาย ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ไว้

ในปี 2558 ความต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้น ส่งผลให้แรงงานจำนวนหนึ่งออกมาเดินประท้วงบนท้องถนน นำมาสู่การเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐ กระทั่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการประท้วงดังกล่าวจำนวน 4 คน

แหล่งที่มา: voanews.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/05/10/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/ 0
สิงคโปร์หารือเมียนมา หาแนวทางหนุนการพัฒนาเมียนมา http://aseanwatch.org/2017/03/15/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%b2/ http://aseanwatch.org/2017/03/15/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%b2/#respond Wed, 15 Mar 2017 14:00:20 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29808 รัฐบาลสิงคโปร์ ส่งต่อสถาบันการอบรมวิชาชีพสิงคโปร์–เมียนมา พร้อมหารือถึงแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาแก่เมียนมา

นายโก๊ะ จ๊ก ตง (Goh Chok Tong) อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งมอบสถาบันการอบรมวิชาชีพสิงคโปร์ – เมียนมา (Singapore-Myanmar Vocational Training Institute: SMVTI) ให้อยู่ภายใต้การดูแลของเมียนมา

สถาบันแห่งนี้มีรูปแบบคล้ายกับสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิงคโปร์ (Singapore’s Institute of Technical Education) โดยเปิดอบรมในสาขาการบริการและการท่องเที่ยว ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการด้านวิศวกรรมให้แก่ชาวเมียนมา เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมในสถาบันนี้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ นายโก๊ะ จ๊ก ตง และพลเอกอาวุโสมีน ออง ไลง์ (Min Aung Hlaing) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมา ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศเมียนมา โดยให้ความสนใจว่า สิงคโปร์จะสามารถสนับสนุนการพัฒนาของเมียนมาได้อย่างไร

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในเมียนมาด้านการท่องเที่ยวและบริการ อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากจีน

แหล่งที่มา: straitstimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/15/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%b2/feed/ 0
กัมพูชาร่วมมือไทย เพิ่มความเข้มงวดด้านการผ่านแดน http://aseanwatch.org/2017/03/01/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1/ http://aseanwatch.org/2017/03/01/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1/#respond Wed, 01 Mar 2017 06:51:08 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29540 กัมพูชาร่วมมือกับไทยเพิ่มความเข้มงวดด้านการผ่านแดน หวังขจัดปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ

พล.อ.เนียง ฟัต (Neang Phat) ปลัดกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา หนึ่งในคณะกรรมการทั่วไปชายแดนไทย–กัมพูชา (Thai-Cambodian General Border Committee: GBC) เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยและกัมพูชาจะเพิ่มความเข้มงวดทางการทหารบริเวณชายแดนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันไม่ให้เป็นเส้นทางในการก่ออาชญากรรมข้ามแดน เช่น การขนย้ายยาเสพติด และการค้ามนุษย์ เป็นต้น

พล.อ.เตีย บัญ (Tea Banh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชากล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมคณะกรรมการทั่วไปชายแดนไทย–กัมพูชา จะจัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 12 ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

แหล่งที่มา: cambodiadaily.com และ cnn.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/01/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1/feed/ 0
ชาวเวียดนามเป็นแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นมากอันดับสอง http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95/ http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95/#respond Tue, 07 Feb 2017 16:49:50 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29306 แรงงานเวียดนามย้ายถิ่นไปทำงานในญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นพบว่า แรงงานเวียดนามมีจำนวนมาเป็นอันดับสอง รองจากแรงงานชาวจีน

ผลสำรวจในปี 2559 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 30 ของแรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเป็นแรงงานชาวจีน จำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ขณะที่เวียดนามนั้นตามติดมาเป็นอันดับสอง โดยมีจำนวนแรงงานร้อยละ 16 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากปี 2558

ในปี 2559 เป็นปีแรกที่ญี่ปุ่นมีแรงงานต่างชาติเกินกว่า 1 ล้านคน  โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า และเกือบร้อยละ 20 ของแรงงานต่างชาติเหล่านั้นทำงานในฐานะนักศึกษาฝึกงาน

นอกจากนี้ ปีแล้วยังเป็นปีที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยญี่ปุ่นยังคงต้องการแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคต่อไป เพื่อชดเชยการขาดแคลนแรงงานในประเทศอันเป็นผลมาจากประชากรสูงอายุ

แหล่งที่มา: tuoitrenews.vn

]]>
http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95/feed/ 0
บริษัทตัวแทนฯ สิงคโปร์ วางแผนเพิ่มการนำเข้าแม่บ้านชาวกัมพูชา http://aseanwatch.org/2017/01/18/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a7/ http://aseanwatch.org/2017/01/18/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a7/#respond Wed, 18 Jan 2017 12:58:53 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29097 บริษัทตัวแทนจัดหาแม่บ้านของสิงคโปร์วางแผนจัดหาแม่บ้านกัมพูชาเพิ่ม ขณะที่ผู้ดูแลสมาคมการจัดหางาน มองว่า ลูกจ้างแม่บ้านกัมพูชากำลังประสบปัญหาด้านภาษา

นางสาวเค จายาเปรมา (K. Jayaprema) ผู้ดูแลสมาคมการจัดหางานของสิงคโปร์กว่า 340 แห่ง เปิดเผยว่า บริษัทตัวแทนจัดหาแม่บ้านของสิงคโปร์วางแผนจัดหาแม่บ้านชาวกัมพูชาเพิ่มเป็นจำนวน 1,000 – 1,200 คน เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานลูกจ้างแม่บ้านในอนาคต

นอกจากนี้ นางสาวจายาเปรมายังกล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกจ้างแม่บ้านชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ภารกิจหนึ่งที่บริษัทตัวแทนจัดหาแม่บ้านจำต้องให้ความสนใจคือ การเปิดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้สมัครงานเข้าเป็นลูกจ้างแม่บ้าน

แหล่งที่มา: straitstimes.com

]]>
http://aseanwatch.org/2017/01/18/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a7/feed/ 0
นักเคลื่อนไหวขอมาเลเซียให้โรฮีนจาเรียนและทำงานอย่างถูก ก.ม. http://aseanwatch.org/2016/12/18/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5/ http://aseanwatch.org/2016/12/18/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5/#respond Sun, 18 Dec 2016 12:07:54 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28777 นักเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มาเลเซียอนุญาตให้ชาวโรฮีนจา สามารถเข้าเรียนและทำงานอย่างถูกกฎหมาย

นายฟายซัล อิสลาม มูฮัมหมัด กาสซิม (Faisal Islam Muhammad Kassim) ประธานสมาคมโรฮีนจาในมาเลเซีย (Rohingya Society in Malaysia: RSM) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ชาวโรฮีนจาจำต้องลักลอบทำงานในมาเลเซีย ส่งผลให้ไม่สามารถเข้ารับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้

ทั้งนี้ หากทางการมาเลเซียอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มชาวโรฮีนจาหางานและศึกษาต่อในมาเลเซียได้อย่างถูกกฎหมาย ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโรฮีนจาในมาเลเซียดีขึ้น

แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยนายชัมซุดดิน บาร์ดัล (Shamsuddin Bardan) ผู้อำนวยการสหพันธ์นายจ้างมาเลเซีย (Malaysian Employers Federation: MEF)

จากรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุว่า มีชาวโรฮีนจาลงทะเบียนเพื่อหนีภัยความรุนแรงจากรัฐยะไข่มาอยู่ในมาเลเซียจำนวน 56,000 คน ขณะที่สมาคมชาวโรฮีนจาในมาเลเซียประเมินว่า มีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกกว่า 35,000 คน ส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิในการเป็นผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ลี้ภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อตกลงว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย พ.ศ.2494 และปฏิญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย พ.ศ.2510

แหล่งที่มา: rfa.org และ bangkokbiznews.com

]]>
http://aseanwatch.org/2016/12/18/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5/feed/ 0
กัมพูชาอายุต่ำกว่า 18 ปี หันเข้าสู่ตลาดแรงงานในเขตเมืองมากขึ้น http://aseanwatch.org/2016/11/29/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-18-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%ab/ http://aseanwatch.org/2016/11/29/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-18-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%ab/#respond Tue, 29 Nov 2016 04:11:17 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28596 องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า สภาวะการกลายเป็นเมืองส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีชาวกัมพูชา เข้าทำงานหนักและเสี่ยงอันตรายในเขตเมืองมากขึ้น

จากรายงานของสหประชาชาติระบุว่า การกลายเป็นเมืองในกัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะกรุงพนมเปญ พบว่าระหว่างปี 2558 – 2568 มีอัตราการกลายเป็นเมืองถึงร้อยละ 30.7 มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ล้านคน จากเดิมอยู่ที่ 1.7 ล้านคน

ขณะที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ระบุว่า ผู้คนจะขาดแคลนที่ดินทำกิน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นขึ้น อีกทั้ง อายุแรกเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้คนก็มีแนวโน้มต่ำกว่า 18 ปีมากขึ้นเรื่อยๆ

นายทุน โสพอน (Tun Sophorn) ผู้ประสานงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศกัมพูชา กล่าวว่า มีเด็กที่มีอายุ 14-15 ปีจำนวนมากเริ่มงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอิฐเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักและเสี่ยงอันตราย

ทั้งนี้ กฎหมายของกัมพูชาห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานที่มีลักษณะเสี่ยงอันตราย โดยนายทุนสามารถจ้างแรงงานเด็กอายุ 15 ปีได้ แต่จะต้องเป็นงานเบาและไม่อันตรายต่อจิตใจและพัฒนาการในการเติบโต

แหล่งที่มา: neweurope.eu และ channelnewsasia.com

]]>
http://aseanwatch.org/2016/11/29/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-18-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%ab/feed/ 0
ลาวย้ำ ครูทุกคนจะต้องได้รับเงินเดือนตรงเวลา http://aseanwatch.org/2016/11/18/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%94/ http://aseanwatch.org/2016/11/18/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%94/#respond Fri, 18 Nov 2016 00:35:10 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28519 นายกรัฐมนตรีลาวกล่าวเน้นย้ำ ครูทุกคนจะต้องได้เงินเดือนครบถ้วนและตรงเวลา พร้อมออกคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบหาสาเหตุความขัดข้องดังกล่าว

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว เน้นย้ำว่า คุณครูทุกคนจำต้องได้รับเงินเดือครบถ้วนและตรงเวลา หลังจากในช่วงเดือนที่ผ่านมามีคุณครูไม่ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนมาก พร้อมออกคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบหาสาเหตุความขัดข้องดังกล่าว

ขณะที่นายสำดี เดื่องดี (Somdy Douangdy) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว พร้อมยืนยันว่า คุณครูทุกคนจะต้องได้รับเงินเดือนอย่างตรงเวลา

จากผลสำรวจพบว่า อาชีพครูและอาชีพระดับล่างประเภทอื่นๆ มักได้รับเงินเดือนล่าช้ากว่ากำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมักนำเงินดังกล่าวไปปล่อยกู้ก่อน

แหล่งที่มา: rfa.org

]]>
http://aseanwatch.org/2016/11/18/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%94/feed/ 0