home

Featured

หน่วยงานใน-ตปท. เข้าจับตาเลือกตั้งท้องถิ่นกัมพูชา

หน่วยงานใน-ตปท. เข้าจับตาเลือกตั้งท้องถิ่นกัมพูชา

มิถุนายน 21, 2017

การเลือกตั้งท้องถิ่นของกัมพูชาได้รับการจับตามองจากหน่วยงานในและต่างประเทศ พร้อมมีการคาดการณ์ว่าพรรคกู้ชาติกัมพูชาอาจชนะการเลือกตั้ง Read More »

ฝ่ายค้านกัมพูชาคาดชนะเลือกตั้งท้องถิ่น

ฝ่ายค้านกัมพูชาคาดชนะเลือกตั้งท้องถิ่น

มิถุนายน 21, 2017

พรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาคาดว่าจะชนะการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น หลังการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้ามีฐานเสียงเพิ่มขึ้น Read More »

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 20, 2017

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการไปสู่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Minister’s Meeting) และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา (PMC+1) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2560 ที่กรุงมะนิลา ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในการบริหารจัดการภายในของอาเซียน แนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา รวมถึงสถานการณ์ภายในภูมิภาค โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนภายในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและรักษาเสถียรภาพในภาวะที่ประเทศต่างเผชิญกับความท้าทายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงในรูปแบบใหม่... Read More »

รัฐสภาเวียดนามถกร่างกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะและการปัญหาหนี้เสียองค์กรสินเชื่อ

รัฐสภาเวียดนามถกร่างกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะและการปัญหาหนี้เสียองค์กรสินเชื่อ

มิถุนายน 20, 2017

การประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 ของเวียดนามได้ใช้มีการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข สมาชิกรายหนึ่งอภิปรายว่า หนี้สาธารณะของเวียดนามมีสัดส่วนสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  จากร้อยละ 50 ของ GDP ในปี 2553 มาเป็นร้อยละ 63.7 ในปัจจุบัน หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้กดดันให้การจ่ายชำระคืนหนี้ภาครัฐมีภาระเพิ่มขึ้น และรัฐบาลยังต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมรวมทั้งยังต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยด้วย บรรดาผู้แทนยังเสนอให้ต้องมีการกำหนดเวลาของการเสนอแผนการใช้เงินกู้ของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อรายงานต่อรัฐบาลและรัฐสภา รวมถึงกำหนดเวลาที่รัฐสภาอนุมัติแผนการกู้เงินและชำระหนี้เป็นเวลา 5 ปีและอัตราการชำระหนี้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้แทนในรัฐสภายังได้หารือเกี่ยวกับร่างมติการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขององค์การสินเชื่อและกฎหมายองค์การสินเชื่อฉบับแก้ไข ซึ่งเห็นพ้องกันว่า ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประกาศมติของรัฐสภาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขององค์การสินเชื่อเพื่อเป็นพื้นฐานทางนิตินัย สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยต้องปฏิบัติตามหลักการขั้นพื้นฐาน 2 ข้อคือ ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินและต้องลงโทษบุคคลหรือองค์กรที่ทำให้เกิดหนี้เสีย... Read More »

กองทัพฟิลิปปินส์ควบคุมพื้นที่เมืองมาราวีได้แล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

กองทัพฟิลิปปินส์ควบคุมพื้นที่เมืองมาราวีได้แล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

มิถุนายน 20, 2017

รัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่า กองทัพสามารถควบคุมพื้นที่เมืองมาราวีได้แล้วราวร้อยละ 90 ภายหลังจากทำการต่อสู้กับกลุ่มเมาเต ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายเครือข่ายขบวนการรัฐอิสลาม อย่างไรก็ตาม ชาวเมืองมาราวีหลายพันคนถูกบังคับให้อพยพออกจากเมือง ขณะที่เดียวกันก็ยังมีนักรบของกลุ่มก่อการร้ายอยู่ในเมืองมาราวีอีกราว 150 คน โดยผู้อพยพจำนวนมากอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพหลายแห่งในจังหวัดลาเนา ทั้งนี้ กองทัพฟิลิปปินส์ได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตประมาณ 290 คน โดยเป็นผู้ก่อการร้าย  206 คน ทหารฟิลิปปินส์ 58 นาย และพลเรือน 26 คน ขณะเดียวกัน กองทัพฟิลิปปินส์ก็ได้เปิดเผยว่า สหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในปฏิบัติการยึดเมืองมาราวีคืนจากฝ่ายก่อการร้าย  โดยเป็นเพียงการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและไม่มีทหารสหรัฐ เข้าไปร่วมสู้รบภาคพื้นดินในพื้นที่จริง... Read More »

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน 19, 2017

การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th Meeting of The ASEAN Directors-General of Customs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนาย Heru Pambudi อธิบดีศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมาธิการร่วมอาเซียนว่าด้วยศุลกากร (CCC) และคณะทำงานชุดต่างๆ โดยที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการบูรณาการด้านศุลกากรของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้วิสัยทัศน์ล่าสุดของอาเซียนด้านการสอดประสานพิกัดศุลกากร การพัฒนาระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) ตลอดจนในเรื่องของ ASEAN... Read More »

3 ชาติอาเซียนร่วมลาดตระเวนทางอากาศ

3 ชาติอาเซียนร่วมลาดตระเวนทางอากาศ

มิถุนายน 6, 2017

3 ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมลาดตระเวนทางอากาศ รับมือการเคลื่อนไหวของไอเอสแถบชายแดน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ภายในเดือนนี้จะใช้เครื่องบินสอดแนมและเครื่องบินไร้คนขับ หรือโดรน สกัดการเคลื่อนย้ายของสมาชิกกลุ่มติดอาวุธระหว่างช่องโหว่ตามแนวชายแดนที่ติดกันระหว่าง 3 ชาติในทะเลซูลู เพิ่มจากการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันที่มีอยู่เดิมซึ่งมีสิงคโปร์คอยให้ความช่วยเหลือ หลังกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ไอเอส) ขยายขอบเขตการเคลื่อนไหวและแผ่อิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ เรียกร้องให้มีความร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อตอบโต้ผลพวงที่จะตามมาจากการต่อสู้อันดุเดือดกับกลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอสทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ที่สุดของภัยคุกคามจากกลุ่มสุดโต่งในการสร้างฐานที่มั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าที่เคยมีมา นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน เปิดเผยในการประชุมด้านความมั่นคงประจำปีของภูมิภาคแชงกรี-ลา ไดอะล็อก ที่สิงคโปร์... Read More »

สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ค้าครีบฉลามมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ค้าครีบฉลามมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

มิถุนายน 6, 2017

ในรายงานของกลุ่มเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่า (TRAFFIC) ได้มีการเปิดเผยว่าในปัจจุบันสิงคโปร์กลายเป็นประเทศผู้ค้าครีบปลาฉลามรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รายงานฉบับเดียวกันนี้ยังกล่าวอีกว่าปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการค้าครีบปลาฉลามส่งผลให้ยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึกและถูกต้องในการค้าดังกล่าว ตามรายงานที่ตีพิมพ์โดย TRAFFIC และกองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ (WWF) การค้าครีบปลาฉลามของสิงคโปร์มีมูลค่า 50.4 ล้านเหรียญสำหรับการส่งออก และ 65 ล้านเหรียญสำหรับนำเข้า นอกจากนี้ยังพบว่าการซื้อขายเหล่านี้รวมไปถึงการค้าฉลามพอร์บีเกิล ฉลามครีบขาว ฉลามหัวค้อน ฉลามบาสกิ้น และฉลามหัวค้อนยักษ์ ซึ่งปลาฉลามทั้งห้าชนิดนี้ได้รับการจำแนกว่าเป็นฉลามที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยการล่าสัตว์และการค้าครีบปลาฉลามเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันมานาน มีฉลามมากกว่า 70 ล้านตัวที่ถูกฆ่าในแต่ละปีตามรายงานของ TRAFFIC และ WWF นางกนิฐา กฤษณษมี (Kanitha... Read More »

ราคาผักในสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักในมาเลเซีย

ราคาผักในสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักในมาเลเซีย

มิถุนายน 6, 2017

สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ปริมาณผักจากฟาร์มในมาเลเซียลดลง และส่งผลให้ราคาผักในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึง 20% ผลผลิตในมาเลเซียที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าผักจากมาเลเซียลดลงเช่นกัน รายงานระบุว่าราคาเซเลอรี่ ต้นหอม และผักชีซึ่งเป็นผักยอดนิยมพุ่งสูงขึ้นที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาจากคำกล่าวอ้างของผู้ขายผักในตลาดสดสิงคโปร์ โดยนายเฉิน (นามสมมติ) ผู้ขายผักในตลาดสดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์กล่าวว่ารากผักเหล่านี้เน่าเสียเพราะต้องอยู่ในที่ดินที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ราคาของเซเลอรี่ในตลาดสดเพิ่มขึ้น 20% จาก 5 ดอลลาร์สิงคโปร์ (15 ริงกิต) เป็น 6 ดอลลาร์สิงคโปร์ (19 ริงกิต) ต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นหอม และผักชีราคาเพิ่มขึ้นจาก 6 ดอลลาร์สิงคโปร์ (19 ริงกิต) ต่อกิโลกรัมเป็น... Read More »

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียอนุมัติเลื่อนการจัดการพื้นที่ป่าไปอีก 2 ปี

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียอนุมัติเลื่อนการจัดการพื้นที่ป่าไปอีก 2 ปี

มิถุนายน 6, 2017

นายโจโกวี วิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้อนุมัติให้มีเลื่อนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าดงดิบและป่าพรุไปอีก 2 ปี ถือเป็นการขยายระยะเวลาการจัดการพื้นที่ป่าเป็นครั้งที่สามตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุทโธโยโนนับเป็นความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเหตุเพลิงไหม้อันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า นางสิติ นูรบายา บาคาร์ (Siti Nurbaya Bakar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ กล่าวว่าการเลื่อนการจัดการพื้นที่ป่าครั้งล่าสุดจะทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลามากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายในการใช้พื้นที่ป่า บาคาร์เสริมว่าในขณะที่กระทรวงกำลังรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอในการตัดสินใจออกใบอนุญาตการจัดการป่าดงดิบและป่าพรุในภาคพื้นดินก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีได้แนะนำให้ขยายเวลาการอนุญาตใช้พี้นที่ป่าออกไปก่อน อินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะเกิดไฟป่าระบาดในช่วงฤดูแล้ง อันถูกกล่าวหาว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำจากป่าพรุ และการจัดการพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ควันที่ทำให้เกิดการสำลักมักจะพัดผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพประชากร และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลก และการทำลายป่าเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่นักสิ่งแวดล้อมกังวลอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเอ็ดดี้ มาร์โตโน (Eddy... Read More »