home

การเมืองและความมั่นคง

ฟิลิปปินส์ประท้วงจีนฐานรุกล้ำทะเลจีนใต้

ฟิลิปปินส์ประท้วงจีนฐานรุกล้ำทะเลจีนใต้

มกราคม 13, 2012

กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ประท้วงจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสาเหตุจากการที่เรือเดินสมุทรของจีนสองลำและเรือของกองทัพเรือจีนแล่นเข้าใกล้Escoda Shoal (หาด Escoda) ในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกเมื่อวันที่11 และ 12 ธันวาคม Read More »

Underconstruction

ธันวาคม 14, 2011

Read More »