home

สาธารณสุข

สิงคโปร์สั่งหยุดเรียนหลังพบหมอกควันสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด

สิงคโปร์สั่งหยุดเรียนหลังพบหมอกควันสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด

กันยายน 25, 2015

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้สั่งหยุดการเรียนการสอนทั่วประเทศ หลังพบว่าค่าดัชนีมลพิษพุ่งสูงจากหมอกควันที่เข้าปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศ Read More »

เลขาธิการอาเซียนระบุเป็นห่วงการแพร่ระบาดของโรค MERS

เลขาธิการอาเซียนระบุเป็นห่วงการแพร่ระบาดของโรค MERS

กรกฎาคม 1, 2015

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนแสดงความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโรค MERS ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายภูมิภาคของเอเชีย โดยเลขาธิการอาเซียนย้ำว่า อาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคระบาดดังกล่าวอย่างเต็มที่ Read More »

รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 ประชุมรับมืออีโบล่า

รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 ประชุมรับมืออีโบล่า

ธันวาคม 31, 2014

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน+3 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างกลไกลในการรับมือกับโรคระบาดและเพื่อศักยภาพของแต่ละประเทศในการรับมือกับโรคอีโบล่า ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วโลกในช่วงปลายปีที่ผ่านมา Read More »

รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งตั้งทีมแพทย์รับมืออีโบล่า

รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งตั้งทีมแพทย์รับมืออีโบล่า

พฤศจิกายน 3, 2014

โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมแผนรับมือกับการเดินทางกลับประเทศของแรงงานชาวฟิลิปปินส์จากประเทศในกลุ่มแอฟริกาตะวันตกซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าแล้ว โดยได้จัดตั้งทีมหมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนการฝึกฝนเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษเพื่อป้องกันการขยายตัวของโรคอีโบล่าในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ Read More »

ประเทศไทยกับงานด้านสาธารณสุขในกรอบอาเซียน

ประเทศไทยกับงานด้านสาธารณสุขในกรอบอาเซียน

กันยายน 25, 2012

ความร่วมมือด้านสาธารณสุขในกรอบอาเซียน มีกลไกขับเคลื่อนคือการประชุมในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN HEALTH MINISTERS’MEETING: AHMM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (SENIOROFFICIAL’S MEETING ON HEALTH DEVELOPMENT: ASEAN SOMHD) และการประชุมระดับคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวม 10 ด้าน ได้แก่ โรคติดต่อ ความปลอดภัยด้านอาหาร Read More »

การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน : โอกาสและความท้าทายของประชาคมอาเซียน 2015

การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน : โอกาสและความท้าทายของประชาคมอาเซียน 2015

กรกฎาคม 10, 2012

นาย วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันครั้งที่ 11 ในวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยหัวข้อที่ใช้ในการประชุมคือ โอกาสและความท้าทายของประชาคมอาเซียน Read More »