home

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิงคโปร์ตั้งหน่วยงานใหม่กระชับความมั่นคงไซเบอร์

สิงคโปร์ตั้งหน่วยงานใหม่กระชับความมั่นคงไซเบอร์

มีนาคม 4, 2017

สิงคโปร์ประกาศตั้งองค์กรป้องกันทางไซเบอร์ (Defence Cyber Organisation) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์ และเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับการโจมตีทางออนไลน์ทุกรูปแบบ พร้อมตั้งกองกำลังคุ้มครองไซเบอร์ (cyber defenders) เพื่อเป็นแนวหน้าในการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ Read More »

อาเซียนร่วมมือเยอรมัน ปกป้องผู้บริโภคยุคดิจิทัล

อาเซียนร่วมมือเยอรมัน ปกป้องผู้บริโภคยุคดิจิทัล

มีนาคม 1, 2017

อาเซียนประสานความร่วมมือกับเยอรมันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Read More »

ทีมตำรวจสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมจับกุมขบวนการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต

ทีมตำรวจสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมจับกุมขบวนการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต

กุมภาพันธ์ 13, 2017

ทีมตำรวจจากสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมมือกันจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นขบวนการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตข้ามชาติจำนวน 27 คน ในจำนวนประกอบด้วยชาวไนจีเรีย 13 คน ซึ่งคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการหลอกลวงออนไลน์ในทั้งสองประเทศนับร้อยคดี Read More »

เวียดนามเปิดใช้ระบบ e-visa เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เวียดนามเปิดใช้ระบบ e-visa เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กุมภาพันธ์ 7, 2017

เวียดนามยกระดับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยออกมาตรการเปิดให้ประชาชน 40 ประเทศ สามารถขอวีซ่าแบบเข้าเมืองครั้งเดียวอยู่ได้ 30 วันได้ทางช่องทางออนไลน์ (e-visa) นับเป็นแผนการท่องเที่ยวเชิงรุก เพื่อผลักดันประเทศสู่เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2573 Read More »

เวียดนามชูเมืองดานังเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลก

เวียดนามชูเมืองดานังเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลก

มกราคม 3, 2017

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเตรียมพัฒนาเมืองดานังซึ่งเป็นเมืองในเขตภาคกลางของประเทศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) และศูนย์กลางเพื่อการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการในระดับโลก Read More »

สิงคโปร์เปิดตัวโครงการยกระดับความรู้ด้านความมั่นคงไซเบอร์อาเซียน

สิงคโปร์เปิดตัวโครงการยกระดับความรู้ด้านความมั่นคงไซเบอร์อาเซียน

ธันวาคม 21, 2016

สิงคโปร์เปิดตัวโครงการ "ASEAN Cyber Capacity Programme" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทรัพยากรและความรู้ภาคปฏิบัติด้านความมั่นคงไซเบอร์ในหมู่ชาติสมาชิกอาเซียน Read More »

ธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ในสิงคโปร์เติบโตขึ้นร้อยละ 50 ในปี 2559

ธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ในสิงคโปร์เติบโตขึ้นร้อยละ 50 ในปี 2559

ธันวาคม 21, 2016

AIG บริษัทประกันภัยชั้นนำในสิงคโปร์เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ในสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 50 เนื่องมาจากธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะบริษัทด้านเทคโนโลยีและด้านการเงิน เริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น Read More »

เวียดนามยกเลิกแผนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

เวียดนามยกเลิกแผนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

พฤศจิกายน 19, 2016

รัฐบาลเวียดนามตัดสินใจยกเลิกแผนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นและรัสเซีย รวมทั้งยกเลิกสัญญากับญี่ปุ่นที่จะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในจังหวัด Ninh Thuan ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นซึ่งมีรายได้สำคัญจากการส่งออกเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ Read More »

ผลการการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9

ผลการการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9

พฤศจิกายน 17, 2016

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9 (The 9th Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology : IAMMST-9) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีจาก 10 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม Read More »

กัมพูชามีแนวโน้มไม่อนุมัติ ก.ม.การอุ้มบุญเพื่อการค้า

กัมพูชามีแนวโน้มไม่อนุมัติ ก.ม.การอุ้มบุญเพื่อการค้า

ตุลาคม 25, 2016

กัมพูชามีแนวโน้มปฏิเสธกฎหมายอุ้มบุญเพื่อการค้า ขณะที่องค์การพัฒนาอิสระให้การสนับสนุน พร้อมระบุว่า หากไม่มีมาตรการควบคุม กัมพูชาจะกลายเป็นพรมแดนใหม่ของธุรกิจอุ้มบุญ Read More »