home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (4 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 57)

ธันวาคม 17, 2014

บรูไนได้ให้การสนับสนุนไทยให้พยายามที่จะแก้ไขความรุนแรงและวิกฤติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนได้ส่งผ่านข้อความไปยังนายกรัฐมนตรีของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการประชุมอาเซียน-เกาหลีใต้ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ Read More »

บรูไน (22 พ.ย. – 3 ธ.ค. 57)

ธันวาคม 3, 2014

1. สิงคโปร์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบินพลเรือนกับบรูไนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการคมนาคมขนส่งอาเซียนครั้งที่ 20 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 2. ... Read More »

บรูไน (13-21 พ.ย. 57)

พฤศจิกายน 21, 2014

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีพระโอวาทในโอกาสเข้าร่วมเปิดการประชุมครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยครูทางศาสนา (KUPU SB) โดยกล่าวเน้น สถาบันการศึกษาของประเทศต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นที่จะตระหนักถึงการพัฒนาของกลุ่มปฏิรูปที่นำความคิดในปัจจุบันหรือความคิดทางศาสนาอิสลามใหม่อันจะเป็นการโต้แย้งความคิดเก่า และกลุ่มพวกนี้มีพลังในการก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุนชน Read More »

บรูไน (3-12 พ.ย. 57)

พฤศจิกายน 12, 2014

1. จีนจะร่วมมือกับบรูไนในการพัฒนาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ๆ รวมทั้งการบรรลุในการเติบโตอย่างยั่งยืนในการพัฒนาร่วมกันบริเวณทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ จีนยังส่งเสริมให้ธุรกิจของตนเพิ่มการลงทุนในบรูไนเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงด้านการเกษตรและการประมง 2. บริษัท BFB ของบรูไนเตรียมใช้เทคโนโลยีเกษตรวิถีประมง ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน โดยบริษัทต้องการใช้เทคโนโลยีอควาโปนิกส์ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศ และให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องระบบอควาโปนิกส์ พร้อมหาช่องทางส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาภาคเกษตรของตนด้วย ขณะนี้บริษัทมีลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งจากซาอุดีอาระเบีย สหรัฐ และญี่ปุ่น Read More »

บรูไน (14 ต.ค.- 2 พ.ย. 57)

พฤศจิกายน 3, 2014

1. พม่าและบรูไน ประกาศยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่พำนักไม่เกิน 14 วัน 2. รัฐบาลบรูไนได้เตือนพลเมืองต่อต้านการจัดกิจกรรมการรณรงค์ที่เป็นข้อถกเถียงกันในมาเลเซีย... Read More »

บรูไน (23 ก.ย.- 13 ต.ค. 57)

ตุลาคม 13, 2014

1.ยัง เบอร์โฮรมัต ปาดูกา ฮัจญี บากา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไน กล่าวว่า บรูไนเตรียมเจาะตลอดอาหารฮาลาลในจีน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฮาลาลของบรูไน ขายได้กับคนทุกศาสนา ไม่จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น พร้อมชี้ว่า อาหารที่ผลิตหลักตามหลักศาสนาอิสลามนั้น ไม่เพียงแต่สามารถรับประกันถึงสวัสดิภาพสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีต่อร่างกาย 2.สหรัฐฯ ได้พิจารณาขาย C-130J “ซูเปอร์เฮร์คิวลิส” จำนวน 1 ลำ ให้แก่บรูไนเป็นแพกเกจใหญ่ รวมมูลค่า 343 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมทั้งการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ประจำเครื่อง ชิ้นส่วน อะไหล่... Read More »

บรูไน (6-23 ก.ย. 57)

กันยายน 23, 2014

1. บรูไนจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการทำงานด้านสหกรณ์การเกษตร(ACEDAC) ครั้งที่ 21 เมื่อ 5 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 2.... Read More »

บรูไน (24 ส.ค.-5 ก.ย. 57)

กันยายน 5, 2014

1. มกุฏราชกุมารแห่งบรูไนเสด็จฯ เยือนกองบัญชาการทหารสูงสุดของสิงคโปร์ (Singapore Armed Forces-SAF) โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพของบรูไนได้ร่วมตามเสด็จด้วย Read More »

บรูไน (15-23 ส.ค. 57)

สิงหาคม 24, 2014

1. บรูไนตั้งเป้าสร้างระบบความเป็นเลิศ ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งจะเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียน หลังจากกระทรวงศึกษาธิการบรูไนฉลองการเปิดตัวโครงการการสอนและการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนต้นแบบ เมื่อ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ... Read More »

บรูไน ( 23 ก.ค.- 14 ส.ค. 57)

สิงหาคม 15, 2014

1. สมเด็จพระราชาธิบดี แห่งบรูไนดารุสซาลามทรงต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติของไทยที่เดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพให้แน่นแฟ้นมายิ่งขึ้น ... Read More »