home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (26 ก.พ.- 17 มี.ค. 58)

มีนาคม 17, 2015

1. หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจและการพัฒนาของบรูไน (JPKE) ได้ประกาศจะใช้ปีฐาน GDP ของประเทศในการจัดการวางแผนเศรษฐกิจใหม่ โดยใช้ปี 2010 เพื่อนำเสนอภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ดียิ่งขึ้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของบรูไนเปิดเผยว่า การทบทวนรากฐาน GDP ใหม่จะช่วยให้รัฐบาลได้ประโยชน์ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจในปัจจุบันตลอดจนการคำนวณแผนการการลงทุนและการจัดการทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น Read More »

บรูไน (16-25 ก.พ. 58)

กุมภาพันธ์ 25, 2015

1. สีสันสดใสของธงชาติบรูไนชูขึ้นเด่นเหนือเมืองหลวงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ อันเป็นวันรำลึกการได้รับเอกราชครบรอบ 31 ปี โดยมีประชาชนร่วมงานฉลองกว่า 22,000 คน 2. พิพิธภัณฑ์ทางทะเลฉวนโจวของจีนร่วมมือกับบรูไนจัดแสดงนิทรรศการสิ่งมีค่าทางทะเลในครึ่งปีแรกของปีนี้ Read More »

บรูไน (5-15 ก.พ. 58)

กุมภาพันธ์ 16, 2015

1. เจ้าหญิงฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบเกียะห์ พระธิดาในกษัตริย์ฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไน ทรงให้กำเนิดพระโอรสองค์ที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 2. รัฐบาลบรูไนจำกัดให้เชิดสิงโตระหว่างเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนหรือเทศกาลตรุษจีนได้เพียง 3 วันระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 58 นอกจากนี้ยังจำกัดสถานที่ด้วยโดยอนุญาตให้สามารถทำการแสดงได้ในวัดเต็งยัน... Read More »

บรูไน (22 ม.ค.-4 ก.พ. 57)

กุมภาพันธ์ 4, 2015

1. โรงงานผลิตยาบรูไนมองลู่ทางการส่งออกยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสู่ประเทศอาเซียนภายในปีนี้ Read More »

บรูไน (10-21 ม.ค. 58)

มกราคม 21, 2015

1. งานทักษะการยิงปืนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของบรูไน (BISAM) ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคมโดยมีนักแม่นปืน 478 คนและนักยิงปืนจาก 16 ประเทศเข้าร่วมเพื่อชิงชัยในการแข่งขันครั้งนี้ Read More »

บรูไน (31 ธ.ค. 57-9 ธ.ค. 58)

มกราคม 10, 2015

1. บรูไนได้สั่งห้ามประชาชนเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกลัวความหลงไหลของชาวมุสลิม กระทรวงกิจการศาสนา (religious affairs ministry) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 มกราคมว่า เมื่อปีที่แล้ว ในประเทศมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการฉลองดังกล่าวและอาจเป็นข้อลงโทษตามกฎหมายชารีอะห์ 2. ภาษีนิติบุคคลอัตราใหม่ของบรูไนที่ 18.5% จะส่งผลให้เป็นหนึ่งในประเทศที่เก็บอัตราภาษีตามกฎหมายลำดับต่ำในอาเซียน Read More »

บรูไน (18-30 ธ.ค. 57)

ธันวาคม 30, 2014

1. แผนการกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม ICT ของบรูไนได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยการเปิดตัวนโยบายบรอดแบรนด์และการเปิดตัวสถาบันการศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจจากเพียงแค่การส่งออกน้ำมันผ่านการสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 2. บรูไนได้เริ่มการปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะในปีนี้โดยการเปิดตัวแผนแม่บทการขนส่งทางบกและการส่งขนทางบกสีขาว โดยคาดว่าจะเห็นระบบการขนส่งสาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สัญญาว่าจะมีการบูรณาการมากขึ้น เครือข่ายการขนส่งที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Read More »

บรูไน (4-17 ธ.ค. 57)

ธันวาคม 17, 2014

1. บรูไนได้ให้การสนับสนุนไทยให้พยายามที่จะแก้ไขความรุนแรงและวิกฤติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนได้ส่งผ่านข้อความไปยังนายกรัฐมนตรีของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการประชุมอาเซียน-เกาหลีใต้ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ Read More »

บรูไน (22 พ.ย. – 3 ธ.ค. 57)

ธันวาคม 3, 2014

1. สิงคโปร์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบินพลเรือนกับบรูไนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการคมนาคมขนส่งอาเซียนครั้งที่ 20 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 2. ... Read More »

บรูไน (13-21 พ.ย. 57)

พฤศจิกายน 21, 2014

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีพระโอวาทในโอกาสเข้าร่วมเปิดการประชุมครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยครูทางศาสนา (KUPU SB) โดยกล่าวเน้น สถาบันการศึกษาของประเทศต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นที่จะตระหนักถึงการพัฒนาของกลุ่มปฏิรูปที่นำความคิดในปัจจุบันหรือความคิดทางศาสนาอิสลามใหม่อันจะเป็นการโต้แย้งความคิดเก่า และกลุ่มพวกนี้มีพลังในการก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุนชน Read More »