home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (11 – 18 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 18, 2016

รัฐบาลบรูไนให้บริษัทไมโครซอฟท์บรูไนมีส่วนร่วมช่วยในการยกเครื่องระบบควบคุมแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันเผชิญกับปัญหานานัปการนับแต่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมบรูไนเปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาและแก้ไขของบรูไนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและไมโครซอฟท์บรูไนได้รับมอบหมายให้เข้ามาทำหน้าที่แทนระบบควบคุมแรงงานในปัจจุบัน ทั้งนี้เขาชี้แจงว่า ได้พบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในระบบควบคุมแรงงาน ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติสำคัญ โดยจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ Read More »

บรูไน (1-10 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 11, 2016

1. บรูไนในฐานะประเทศประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยผู้หญิงและเด็ก (ACWC) วางแผนพัฒนานโยบายชาติเพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 2. สมาคมธนาคารของบรูไน (BAB) ออกเสียงสนับสนุนความริเริ่มของรัฐบาลในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศ Read More »

บรูไน (18-30 เม.ย. 59)

พฤษภาคม 3, 2016

1. ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ได้รับการอนุมัติให้เปิดสาขาในบรูไน นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินของจีนเข้ามาตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านผู้ร่ำรวยน้ำมัน สะท้อนการขยายอิทธิพลของจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมของบรูไนเปิดเผยว่า ขยะในเขตกัมปง ไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำของบรูไนเป็นไปไม่ได้ในการกำจัดให้หมด เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน Read More »

บรูไน (4-17 เม.ย. 59)

เมษายน 17, 2016

1. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ทรงพบหารือกับฮัสซัน โรฮานี ประธานาธิบดีแห่งอิหร่านเพื่อเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้น ณ ศูนย์ประชุมอิสตันบูล ในระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) ครั้งที่ 13 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของบรูไนย้ำว่า ความสะดวกในการประกอบธุรกิจจะได้รับการส่งเสริมโดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลสถานประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยหน่วยงานเหล่านั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนเทคโนโลยีตามรูปแบบที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs Read More »

บรูไน (25 มี.ค.- 3 เม.ย. 59)

เมษายน 5, 2016

1. เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาล กล่าวว่าจะปกป้องการจ้างงานคนในประเทศในสาขาวิชาชีพบางอย่างท่ามกลางการไหลเวียนของแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อภูมิภาคเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ทำให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะนำไปสู่การไหลเวียนของสินค้า บริการ เงินทุนและแรงงานมีทักษะอย่างเสรี ปลัดกระทรวงด้านการค้าของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนเปิดเผยว่า ประเทศจำเป็นต้องอาศัยแรงงานทักษะพิเศษจากต่างชาติ แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังมองไปที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนในประเทศเองด้วย Read More »

บรูไน (16 – 24 มี.ค. 59)

มีนาคม 24, 2016

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนได้กระทู้ถามรัฐบาลบรูไนถึงเรื่องการช่วยเหลือให้พลเมืองที่อยู่อาศัยถาวร (permanent residents:PRs) ให้ได้รับวีซ่าฟรีในการเดินทางภายในอาเซียน พลเมืองที่อยู่อาศัยถาวรที่ไม่ใช่สัญชาติบรูไนจะได้รับใบรับรองอัตลักษณ์บุคคลแทนที่หนังสือเดินทางเพื่อเป็นเอกสารสำหรับในการอนุญาตให้เดินทางต่างประเทศได้ ในระหว่างการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมานั้น สมาชิกสภาได้อธิบายถึงความยุ่งยากที่พลเมืองที่ไมใช่สัญขาติบรูไนในการต้องยื่นวีช่าเพื่อเดินทางไปในแทบทุกที่ ยกเว้นเพียงสิงคโปร์และรัฐซาราวักเท่านั้น Read More »

บรูไน (1-15 มี.ค. 59)

มีนาคม 12, 2016

1. นายอับดุล เราะห์มาน (Abdul Rahman) สมาชิกรัฐสภาแห่งชาติบรูไน เสนอให้รัฐบาลขยายโควต้าสำหรับแรงงานต่างชาติเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางธุรกิจในประเทศ 2. รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมของบรูไนเสนอให้จัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) โดยกล่าวว่า หลายๆ ประเทศมีธนาคาร SME และรัฐบาลปัจจุบันควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการดังกล่าว Read More »

บรูไน (16-29 ก.พ. 59)

มีนาคม 1, 2016

1. กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวบรูไนระบุว่า เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา บรูไนมีนักท่องเที่ยวมากถึง 218,213 คน เพิ่มขึ้น 17,224 คนเมื่อเทียบกับปี 2557 เติบโตร้อยละ 8.6 2. ภาคเอกชนในบรูไนจำเป็นต้องหาแนวทางมีส่วนร่วมในระดับการผลิตที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการลดต่ำลงของราคาน้ำมัน Read More »

บรูไน (6-15 ก.พ. 59)

มีนาคม 1, 2016

1. อินโดนีเซียมุ่งพัฒนาความร่วมมือกับบรูไนในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการสร้างความหลากหลายภาคเศรษฐกิจของบรูไน Read More »

บรูไน (24 ม.ค.- 5 ก.พ. 59)

กุมภาพันธ์ 9, 2016

1. ในการเดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการของรองประธานาธิบดีอินเดียได้มีการลงนามข้อตกลงทวิภาคีป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมทางทหาร นอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่า อินเดียเสนอที่จะให้ทหารรวมทั้งทหารที่เกษียณจากกองทัพทหารกุรข่าของอินเดีย 2. Datuk Amar Hj Awang Tengah Ali Hassan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการจัดการทรัพยากร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาอุตสาหกรรมรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า มาเลเซียและบรูไนมีความมุ่งมั่นที่จะเจรจาและขจัดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มการค้าในภูมิภาค Read More »