home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (10-21 ม.ค. 58)

มกราคม 21, 2015

1. งานทักษะการยิงปืนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของบรูไน (BISAM) ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคมโดยมีนักแม่นปืน 478 คนและนักยิงปืนจาก 16 ประเทศเข้าร่วมเพื่อชิงชัยในการแข่งขันครั้งนี้ Read More »

บรูไน (31 ธ.ค. 57-9 ธ.ค. 58)

มกราคม 10, 2015

1. บรูไนได้สั่งห้ามประชาชนเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกลัวความหลงไหลของชาวมุสลิม กระทรวงกิจการศาสนา (religious affairs ministry) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 มกราคมว่า เมื่อปีที่แล้ว ในประเทศมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการฉลองดังกล่าวและอาจเป็นข้อลงโทษตามกฎหมายชารีอะห์ 2. ภาษีนิติบุคคลอัตราใหม่ของบรูไนที่ 18.5% จะส่งผลให้เป็นหนึ่งในประเทศที่เก็บอัตราภาษีตามกฎหมายลำดับต่ำในอาเซียน Read More »

บรูไน (18-30 ธ.ค. 57)

ธันวาคม 30, 2014

1. แผนการกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม ICT ของบรูไนได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยการเปิดตัวนโยบายบรอดแบรนด์และการเปิดตัวสถาบันการศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจจากเพียงแค่การส่งออกน้ำมันผ่านการสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 2. บรูไนได้เริ่มการปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะในปีนี้โดยการเปิดตัวแผนแม่บทการขนส่งทางบกและการส่งขนทางบกสีขาว โดยคาดว่าจะเห็นระบบการขนส่งสาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สัญญาว่าจะมีการบูรณาการมากขึ้น เครือข่ายการขนส่งที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Read More »

บรูไน (4-17 ธ.ค. 57)

ธันวาคม 17, 2014

1. บรูไนได้ให้การสนับสนุนไทยให้พยายามที่จะแก้ไขความรุนแรงและวิกฤติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนได้ส่งผ่านข้อความไปยังนายกรัฐมนตรีของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการประชุมอาเซียน-เกาหลีใต้ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ Read More »

บรูไน (22 พ.ย. – 3 ธ.ค. 57)

ธันวาคม 3, 2014

1. สิงคโปร์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบินพลเรือนกับบรูไนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการคมนาคมขนส่งอาเซียนครั้งที่ 20 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 2. ... Read More »

บรูไน (13-21 พ.ย. 57)

พฤศจิกายน 21, 2014

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีพระโอวาทในโอกาสเข้าร่วมเปิดการประชุมครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยครูทางศาสนา (KUPU SB) โดยกล่าวเน้น สถาบันการศึกษาของประเทศต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นที่จะตระหนักถึงการพัฒนาของกลุ่มปฏิรูปที่นำความคิดในปัจจุบันหรือความคิดทางศาสนาอิสลามใหม่อันจะเป็นการโต้แย้งความคิดเก่า และกลุ่มพวกนี้มีพลังในการก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุนชน Read More »

บรูไน (3-12 พ.ย. 57)

พฤศจิกายน 12, 2014

1. จีนจะร่วมมือกับบรูไนในการพัฒนาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ๆ รวมทั้งการบรรลุในการเติบโตอย่างยั่งยืนในการพัฒนาร่วมกันบริเวณทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ จีนยังส่งเสริมให้ธุรกิจของตนเพิ่มการลงทุนในบรูไนเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงด้านการเกษตรและการประมง 2. บริษัท BFB ของบรูไนเตรียมใช้เทคโนโลยีเกษตรวิถีประมง ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน โดยบริษัทต้องการใช้เทคโนโลยีอควาโปนิกส์ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศ และให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องระบบอควาโปนิกส์ พร้อมหาช่องทางส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาภาคเกษตรของตนด้วย ขณะนี้บริษัทมีลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งจากซาอุดีอาระเบีย สหรัฐ และญี่ปุ่น Read More »

บรูไน (14 ต.ค.- 2 พ.ย. 57)

พฤศจิกายน 3, 2014

1. พม่าและบรูไน ประกาศยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่พำนักไม่เกิน 14 วัน 2. รัฐบาลบรูไนได้เตือนพลเมืองต่อต้านการจัดกิจกรรมการรณรงค์ที่เป็นข้อถกเถียงกันในมาเลเซีย... Read More »

บรูไน (23 ก.ย.- 13 ต.ค. 57)

ตุลาคม 13, 2014

1.ยัง เบอร์โฮรมัต ปาดูกา ฮัจญี บากา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไน กล่าวว่า บรูไนเตรียมเจาะตลอดอาหารฮาลาลในจีน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฮาลาลของบรูไน ขายได้กับคนทุกศาสนา ไม่จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น พร้อมชี้ว่า อาหารที่ผลิตหลักตามหลักศาสนาอิสลามนั้น ไม่เพียงแต่สามารถรับประกันถึงสวัสดิภาพสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีต่อร่างกาย 2.สหรัฐฯ ได้พิจารณาขาย C-130J “ซูเปอร์เฮร์คิวลิส” จำนวน 1 ลำ ให้แก่บรูไนเป็นแพกเกจใหญ่ รวมมูลค่า 343 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมทั้งการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ประจำเครื่อง ชิ้นส่วน อะไหล่... Read More »

บรูไน (6-23 ก.ย. 57)

กันยายน 23, 2014

1. บรูไนจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการทำงานด้านสหกรณ์การเกษตร(ACEDAC) ครั้งที่ 21 เมื่อ 5 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 2.... Read More »