home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (1-15 มี.ค. 60)

บรูไน (1-15 มี.ค. 60)

มีนาคม 19, 2017

1. กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซแห่งซาอุดิอาระเบียได้เสด็จฯ เยือนบรูไน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัซซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไนทรงให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ซัลมานได้เสด็จฯ เยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ 2. อับดุล ราห์มัน บิน ฮาญิ อิบราฮิม (Abdul Rahman bin Haji Ibrahim) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนที่สอง ได้เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560-2561 จำนวน 5.3... Read More »

บรูไน (16-28 ก.พ. 60)

บรูไน (16-28 ก.พ. 60)

มีนาคม 4, 2017

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว (MPRT) ของบรูไน ได้จัดกิจกรรมสัญจรในเขตเทมบูรง (Temburong) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงขั้นตอนการส่งออกและนำเข้าสินค้าการเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเป็นผู้บรรยายสรุป 2. บรูไนและเวียดนามวางแผนการทำงานด้านพลังงานอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากก๊าซ การผลิตอาหารและการส่งเสริมกิจกรรมการส่งออก-นำเข้าให้มีมูลค่าการค้าถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 (2568) Read More »

บรูไน (1-15 ก.พ. 60)

บรูไน (1-15 ก.พ. 60)

กุมภาพันธ์ 21, 2017

1. Darussalam Enterprise ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Biz Brunei ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการด้านแพล็ตฟอร์ม และการแบ่งปันเส้นทางโลกทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการชาวบรูไน 2. กระทรวงการคลังของบรูไนเปิดเผยว่า ลุสต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนได้ยินยอมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภาษีเงินได้ (Income Tax Board of Review) ซึ่งการจัดตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานและดำเนินการเก็บภาษีเงินได้ของประเทศบรูไน Read More »

บรูไน (16-31 ม.ค. 60)

บรูไน (16-31 ม.ค. 60)

กุมภาพันธ์ 8, 2017

1. กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนแถลงว่า บรูไนยังคงสนับสนุนการค้าพหุภาคีเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย แถลงการณ์ดังกล่าวออกมาภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้สหรัฐออกจากข้อตกลง TPP 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน (Universiti Teknologi Brunei) โดยคณะบริหารธุรกิจจะแนะนำให้นักศึกษาปริญญาตรีริเริ่มลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อขึ้นชั้นปีที่สาม Read More »

บรูไน (1-15 ม.ค. 60)

บรูไน (1-15 ม.ค. 60)

มกราคม 19, 2017

1. กกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวของบรูไน ประกาศว่าจะพยายามสร้างโอกาสการจ้างงานและเพิ่มอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีระหว่าง 2559-2563 ซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา 2. สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa’adatul Bolkiah (PAPRSB IHS) มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีของไทย Read More »

บรูไน (16 – 31 ธ.ค. 59)

บรูไน (16 – 31 ธ.ค. 59)

มกราคม 3, 2017

1. บรูไนและมาเลเซียจะจัดตั้งคณะกรรมการทางเทคนิคร่วมเพื่อหาหนทางในการปรับลดขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างซาบาห์ ซาราวักของมาเลเซียและบรูไน 2. พิธีเปิดธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) (Bank of China (Hong Kong)) จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนมากล่าวเปิด คำกล่าวเปิดของรัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนเน้นย้ำไปที่บทบาทสำคัญของธนาคารแห่งประเทศจีนสาขาในบรูไนที่จะสามารถนำการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบรูไน โดยการจัดตั้งสาขาแห่งแรกในบรูไนนั้นจะช่วยให้บรูไนบรรลุวิสัยทัศน์ 2035 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้บรูไนดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากประเทศเพิ่มขึ้น การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างบรูไนและจีน Read More »

บรูไน (1-15 ธ.ค. 59)

บรูไน (1-15 ธ.ค. 59)

ธันวาคม 20, 2016

1. Nurul Qomar เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำบรูไนเปิดเผยว่า มีความพยายามดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าระหว่างประเทศอินโดนีเซียและบรูไน อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าผลสำเร็จยังคงห่างไกลจากความคาดหวัง 2. Nurul Qomar เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำบรูไนเปิดเผยว่า มีความพยายามดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าระหว่างประเทศอินโดนีเซียและบรูไน อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าผลสำเร็จยังคงห่างไกลจากความคาดหวัง Read More »

บรูไน (16-30 พ.ย. 59)

บรูไน (16-30 พ.ย. 59)

ธันวาคม 9, 2016

1. บรูไนและบาฮามาสได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการผ่านการลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่เมืองนิวยอร์ค สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 2. ผู้อยู่อาศัยถาวร (permanent residents: PR) ในบรูไนที่มีเอกสารยืนยันตัวบุคคลจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ Read More »

บรูไน (1-15 พ.ย. 59)

บรูไน (1-15 พ.ย. 59)

พฤศจิกายน 19, 2016

1. ธนาคารอิสลามบรูไนดารุสซาลาม (BANK Islam Brunei Darussalam :BIBD) ซึ่งเป็นธนาคารอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของบรูไนเตรียมกระจายกิจการสาขาในต่างประเทศเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการเงินอื่นๆ ที่ได้เปิดสาขาในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มอีก 3 สาขาในประเทศด้วย 2. รัฐบาลบรูไนสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญต่อรายได้ประเทศ เพื่อหลบหนีภาวะราคาน้ำมันโลกดิ่งตัว จนสะเทือนไปถึงรายได้หลักของประเทศ Read More »

บรูไน (16-31 ต.ค. 59)

บรูไน (16-31 ต.ค. 59)

พฤศจิกายน 2, 2016

1. สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ของบรูไนทรงสนับสนุนการทำสงครามต่อต้านยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เตของฟิลิปปินส์ ตามการเปิดเผยของเพอร์เฟ็กโต ยาเซย์ รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในระหว่างที่ดูแตร์เตเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคมที่ผ่านมา 2. ดาโต๊ะ ปาดูกา ฮิจญ์ กาฟาร์ (Dato Paduka Hj Gafar) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาบรูไนกล่าวว่า บรูไนยังคงขาดแคลนวิศวกรที่เป็นคนท้องถิ่นอีกจำนวนมาก Read More »