home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (20 – 24 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 25, 2012

บรูไนจัดสัมมนาว่าด้วยการเสริมสร้างการผลิตข้าว เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 มีการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ดินเปรี้ยวในการผลิตข้าวสำหรับบรูไน” เพื่อแสดงเทคนิคในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวในประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของบรูไน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำบรูไน ตัวแทนจากบริษัทมิตซูบิชิประจำบรูไน อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในงานนี้ ตัวแทนจากมิตซูบิชิได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทและรัฐบาลบรูไนในการพัฒนาทางการเกษตรควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมและโครงการเรียนรู้แก่ชาวนาท้องถิ่นถึงเทคนิคใหม่ๆ ในการเกษตรกรรม โดยมิตซูบิชิได้ลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาและตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่บางส่วนของบรูไนและพบว่าหากมีการเติมปุ๋ยที่เหมาะสมประกอบกับเทคนิคในการเพาะปลูก บรูไนจะสามารถปลูกข้าวเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าของค่าเฉลี่ยในปัจจุบัน นอกจากนี้ปัญหาดินเปรี้ยวซึ่งพบในพื้นที่ตอนล่างจัดเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศ ซึ่งมิตซูบิชิได้เตรียมทีมสำรวจอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากบรูไนและญี่ปุ่นเพื่อศึกษาวิจัย โดยผลที่ได้จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดต่อที่ญี่ปุ่นและสามารถสรุปเพื่อยื่นต่อกรมเกษตรและอาหารของบรูไนภายใน 2 เดือน  ทั้งนี้ มิตซูบิชิได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับกรมเกษตรและอาหารของบรูไนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือดังกล่าว... Read More »

บรูไน (13 – 17 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 17, 2012

รัฐมนตรีการค้าแคนาดาเยือนบรูไน รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและเอเชียแปซิฟิค (Minister of International Trade and Minister for the Asia-Pacific Gateway) ของแคนาดา Edward Fast พร้อมคณะ เดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและพลังงาน โดยในด้านการศึกษานั้น แคนาดาในฐานะที่มีความก้าวหน้าทางด้านระบบการจัดการศึกษาได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านการศึกษากับบรูไนและการแลกเปลี่ยนนักเรียนผ่านทุนการศึกษา นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในแคนาดายังเตรียมลงทุนในต่างประเทศรวมถึงบรูไน เช่น การศึกษาผ่านดาวเทียม และการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา ทั้งนี้ แคนาดาประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลให้แคนาดาสนับสนุนการอพยพเข้าไปยังแคนาดาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนในด้านพลังงาน แคนาดาต้องการเสริมสร้างความร่วมมือกับบรูไนโดยเสนอความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง... Read More »

บรูไน (5 – 10 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 11, 2012

บรูไนเตรียมจัด Brunei Bike Week หมายดึงดูดผู้มาเยือนจำนวนมาก บรูไนเตรียมจัดงาน Brunei Bike Week ประจำปี 2012 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม ซึ่งเป็นงานมอเตอร์โชว์ นิทรรศการ และการแสดงต่างๆ ภายใต้ธีมหลักของปีนี้ คือ “เดินทางสู่อาณาจักรแห่งขุมทรัพย์เหนือความคาดหมาย” (Ride to the Kingdom of Unexpected Treasures) โดยจะจัดควบคู่ไปการเฉลิมฉลองวันชาติครั้งที่ 28 โดยในปีที่แล้ว... Read More »

บรูไน (30 ม.ค. – 3 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 3, 2012

รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเยือนบรูไน รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย Sergey Lavrov เดินทางเยือนบรูไนเป็นเวลา 1 วัน โดยได้เข้าพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของบรูไน เจ้าชาย Mohamed Bolkiah และยังได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยบรูไน (Universiti Brunei Darussalam – UBD) โดยรัฐมนตรี Lavrov ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียนว่าเป็นนโยบายการต่างประเทศที่รัสเซียให้ความสำคัญ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลัก คือ การกระตุ้นการพัฒนาทางด้านการค้าและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียและอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วยมูลค่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรัสเซียยังต้องการขยายความร่วมมือกับอาเซียน โดยเฉพาะด้าน การโทรคมนาคม... Read More »

บรูไน (23 – 27 ม.ค. 55)

มกราคม 27, 2012

สุลต่านบรูไนต้อนรับการเยือนของประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 มกราคม สุลต่านบรูไนเป็นเจ้าภาพต้อนรับการมาเยือนของนาย Hadi Poernomo ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอินโดนีเซียและคณะซึ่งเดินทางเยือนบรูไนเป็นเวลาสามวันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและหารือกันถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดอาเซียน (ASEAN Supreme Audit Institutions – ASEANSAI) ได้แก่ แผนการทำงานปี 2012-2013 และประเด็นที่จะได้รับการหารือในประชุม ASEANSAI Committee Meeting ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนหน้าที่มาเลเซีย ซึ่งถือเป็นการประชุมแรกระหว่างผู้นำหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินนับตั้งแต่การจัดตั้ง ASEANSAI ในเดือนพฤศจิกายน ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี (ที่มา: www.bt.com.bn) บรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยี... Read More »

บรูไน (16 – 20 ม.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

ประมุขกาตาร์เยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani ประมุขกาตาร์พร้อมคณะเดินทางเยือนบรูไนเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจากสุลต่านของบรูไนและรัฐบาล ภายหลังจากพิธีการต้อนรับ มีการหารือกันถึงประเด็นต่างๆ โดยมีการเซ็นความตกลงและบันทึกความเข้าใจ ได้แก่ ความตกลงเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (Agreement on Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to... Read More »

บรูไน (8 – 13 ม.ค. 55)

มกราคม 14, 2012

รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กัมพูชา  เจ้าชาย Mohamed Bolkiah รัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของบรูไนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่กัมพูชา ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม โดยมีการหารือถึงแผนการดำเนินการตามโครงการ ASEAN Connectivity ในบอร์เนียวปี 2012 โดยจากการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์และสานต่อแผนแม่บทสำหรับ ASEAN Connectivity เช่น โครงการรีเริ่มต่างๆ เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้สาธารณะต่อการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ทั้งนี้ บรูไนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เตรียมแผนดำเนินการตาม ASEAN Connectivity ในบอร์เนียวภายในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีการหารือกันถึงกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (ASEAN... Read More »

บรูไน (2 – 6 ม.ค. 55)

มกราคม 6, 2012

บรูไนสร้างเขื่อนมูลค่า 84.5 ล้านเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ บรูไนกำลังดำเนินโครงการมูลค่ากว่า 84.5 ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างเขื่อนบริเวณพื้นที่ห่างไกลแถบ Tutong เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของชาวบรูไนใน Brunei-Muara และเขต Tutong โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บรรลุตาม Brunei Vision 2035 ซึ่งการสร้างเขื่อนและอ่างกักเก็บน้ำ Ulu Tutong เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2010 และจะเสร็จสิ้นในกลางปี 2014 โดยเขื่อนดังกล่าวจะสามารถรองรับการใช้น้ำในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมของประชากรกว่า 370,000 คนใน Brunei-Muara และ 97,000 คนใน Tutong... Read More »

บรูไน (23-30 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 30, 2011

1.UNIVERSITI Brunei Darussalam (UBD) และ Science and Technology Policy Institute (STEPI) ของเกาหลีใต้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อการวางนโยบายแห่งชาติในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2.หลังจากที่มีข่าวการตรวจพบเชื่อไวรัส H5N1 ที่ฮ่องกง สำนักงานเกษตรกรรมและอาหารภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรบรูไนจึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการณ์เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ เช่น การตรวจสอบสัตว์ปีกในฟาร์มท้องถิ่นด้วยการเจาะตัวอย่างเลือด เป็นต้น 3.พระราชบัญญัติแรงงานของบรูไนเริ่มมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2012 โดยจะไม่รับรองการสมัครทำงานของแรงงานต่างชาติโดยบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงานรวมถึงบุคคลทั่วๆ ไป โดยไม่มีใบอนุญาตจากสำนักงานแรงงานอีกต่อไป Read More »

บรูไน (13 – 20 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 23, 2011

รัฐมนตรีพลังงานบรูไนเยือนญี่ปุ่น รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (ซ้าย) และ รัฐมนตรีพลังงานบรูไน (ขวา) รัฐมนตรีพลังงานบรูไนเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา 8 วัน โดยเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ได้แก่ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม โดยได้หารือประเด็นเกี่ยวกับพลังงาน นอกจากนี้ยังเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนประธานสมาคมความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-บรูไน (Japan-Brunei Friendship Association) ซึ่งรัฐมนตรีพลังงานบรูไนมีภารกิจเยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อศึกษาการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ รวมไปถึงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมปลายน้ำ ศูนย์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย โรงงานประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และสถานที่ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน (ที่มา : www.bt.com.bn/)... Read More »