home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (1 – 15 ก.ค. 60)

บรูไน (1 – 15 ก.ค. 60)

สิงหาคม 9, 2017

1. สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ผู้นำบรูไนและนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง แห่งสิงคโปร์ได้ร่วมกันเปิดตัวธนบัตรมูลค่าใบละ 50 ดอลลาร์ที่ออกโดยทั้งสองประเทศ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ณ อิสตานา สิงคโปร์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในวาระครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปีของข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างบรูไนกับสิงคโปร์ 2. หน่วยงานด้านโทรคมนาคมของสหประชาชาติ ภายใต้สหภาพโทรคมนาคมสากล (ITU) รายงานว่า บรูไนยังคงมีช่องว่างในการป้องกันด้านความมั่นคงไซเบอร์และจะต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดตั้งยุทธศาสตร์ ศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Read More »

บรูไน (16 – 30 มิ.ย. 60)

บรูไน (16 – 30 มิ.ย. 60)

กรกฎาคม 29, 2017

1. บรูไนมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวผ่านทางสนามบินนานาชาติบรูไนในไตรมาสแรกของปี 2017 จำนวน 67,956 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่จำนวน 56,431 คน ในจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นของไตรมาสแรกของปีมีจำนวนร้อยละเพิ่มขึ้นในระดับ +20.4 % ของปีต่อปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่สูงขึ้น การเชื่อมต่อทางอากาศเพิ่มขึ้นโดยสายการบินตรงจากตลาดในตะวันออกไกล สิ่งอำนวยสะดวกในการเดินทาง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฟื้นตัวของตลาดหลักๆ เช่น อาเซียน ตะวันออกไกล ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะตลาดจากภูมิภาคตะวันออกมีส่วนแบ่งของตลาดสูงที่สุดคือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามมาด้วยตลาดอาเซียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4... Read More »

บรูไน (16 -31 พ.ค. 60)

บรูไน (16 -31 พ.ค. 60)

มิถุนายน 14, 2017

1. องค์การอนามัยโลกเผยแพร่สุขภาพระดับโลก 2017 (Global Health Observatory 2017) ระบุว่า บรูไนเป็นประเทศที่มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์เป็นอันดับสามของโลก ซึ่งมีความเข้มข้นของ “อนุภาคขนาดเล็ก” ในอากาศของเขตเมืองปริมาณต่ำ 2. ผู้ลงทุนรายย่อยในบรูไนสามารถที่จะอุ่นใจขึ้นมาด้วยการมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย กฎหมายใหม่ดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานการเงินบรูไน (AMBD) ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวดจะช่วยปกป้องผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท Read More »

บรูไน (1 – 15 พ.ค. 60)

บรูไน (1 – 15 พ.ค. 60)

พฤษภาคม 17, 2017

1. กระทรวงการคลังของบรูไนแถลงว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ องค์สุลต่านผู้เป็นประมุขของบรูไนได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายบริษัท (Companies Act) ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขครั้งนี้คือ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกในการทำธุรกิจโดยเฉพาะการให้สิทธิสำหรับผู้มีทุนน้อย 2. รัฐบาลบรูไน บริษัท Darussalam Assets Sdn Bhd ซึ่งเป็นริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนของกระทรวงการคลังบรูไน และบริษัท China Fortune Land Development หรือ CFLD (สิงคโปร์) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ... Read More »

บรูไน (16 – 30 เม.ย. 60)

บรูไน (16 – 30 เม.ย. 60)

พฤษภาคม 1, 2017

1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของบรูไน ดร.อาวัง ฮาจิ บิน อับดุลลาห์เปิดเผยว่า เป็นความปรารถนาของบรูไนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเงินอิสลามและการตระหนังถึงการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการเงินอิสลามในภายภาคหน้า 2. รัฐบาลบรูไนและรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกัน 2 ฉบับ ได้แก่ ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาและส่งเสริมฮาลาล 3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของบรูไนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ด้านความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน Read More »

บรูไน (1-15 เม.ย. 60)

บรูไน (1-15 เม.ย. 60)

เมษายน 21, 2017

1. กรมความมั่นคงภายในประเทศของบรูไน (Brunei Internal Security Department) สั่งเนรเทศชาวต่างชาติจำนวน 4 คน หลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (IS) 2. การเข้าร่วมประชุมเอเปคของบรูไนในเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศเวียดนามได้รับการคาดหมายว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมการค้าของสองประเทศไปสู่เป้าหมาย 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี Read More »

บรูไน (16-31 มี.ค. 60)

บรูไน (16-31 มี.ค. 60)

เมษายน 4, 2017

1. การประชุมทวิภาคีครั้งที่ 12 ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบรูไน (RBPF) กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ (SPF) ทั้งสองหน่วยงานร่วมหารือในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกัน โดยเน้นการระบุและแก้ไขปรับปรุงช่องว่างที่มีอยู่ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างกันและสร้างขีดความสามารถตลอดจนการแบ่งปันข้อมูล 2. กรมวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจ (JPKE) สำนักนายกรัฐมนตรีของบรูไนเปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดว่า เศรษฐกิจของบรูไนลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับรายปีก่อน เนื่องจากการมูลค่าของภาคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชะลอตัวลง 3. บรูไนต้องการแสวงหาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) จากจีนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Read More »

บรูไน (1-15 มี.ค. 60)

บรูไน (1-15 มี.ค. 60)

มีนาคม 19, 2017

1. กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซแห่งซาอุดิอาระเบียได้เสด็จฯ เยือนบรูไน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัซซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไนทรงให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ซัลมานได้เสด็จฯ เยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ 2. อับดุล ราห์มัน บิน ฮาญิ อิบราฮิม (Abdul Rahman bin Haji Ibrahim) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนที่สอง ได้เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560-2561 จำนวน 5.3... Read More »

บรูไน (16-28 ก.พ. 60)

บรูไน (16-28 ก.พ. 60)

มีนาคม 4, 2017

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว (MPRT) ของบรูไน ได้จัดกิจกรรมสัญจรในเขตเทมบูรง (Temburong) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงขั้นตอนการส่งออกและนำเข้าสินค้าการเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเป็นผู้บรรยายสรุป 2. บรูไนและเวียดนามวางแผนการทำงานด้านพลังงานอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากก๊าซ การผลิตอาหารและการส่งเสริมกิจกรรมการส่งออก-นำเข้าให้มีมูลค่าการค้าถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 (2568) Read More »

บรูไน (1-15 ก.พ. 60)

บรูไน (1-15 ก.พ. 60)

กุมภาพันธ์ 21, 2017

1. Darussalam Enterprise ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Biz Brunei ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการด้านแพล็ตฟอร์ม และการแบ่งปันเส้นทางโลกทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการชาวบรูไน 2. กระทรวงการคลังของบรูไนเปิดเผยว่า ลุสต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนได้ยินยอมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภาษีเงินได้ (Income Tax Board of Review) ซึ่งการจัดตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานและดำเนินการเก็บภาษีเงินได้ของประเทศบรูไน Read More »