home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (16-30 ก.ย. 59)

บรูไน (16-30 ก.ย. 59)

ตุลาคม 4, 2016

1. กระทรวงสาธารณสุขของบรูไนออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่แพร่ระบาดอยู่บนสื่อโซเชียลมีเดียว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในบรูไนแล้วถูกทางการเก็บเป็นความลับ กระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันหนักแน่นว่ายังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศ 2. การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและการส่งออกจะทำให้ภาคเกษตรกรรมของบรูไนเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของรัฐบาลในระยะกลางและระยะยาว Read More »

บรูไน (1-15 ก.ย. 59)

บรูไน (1-15 ก.ย. 59)

กันยายน 16, 2016

1. บรูไนเตรียมจัดตั้งสภาวางแผนการใช้ที่ดินแห่งชาติ (National Land Use Council) เพื่อวางแผนจัดการพื้นที่เมืองและที่ดินประเทศอย่างเป็นระบบ 2. กระทรวงสาธารณสุขของบรูไนได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน เตือนชาวบรูไนผู้ที่วางแผนเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดของไวรัสซิก้า ให้มีเตรียมป้องกันตนเองโดยไม่ให้ยุงกัดในระหว่างการเดินทางอยู่ในพื้นที่นั้น Read More »

บรูไน (24-31 ส.ค. 59)

บรูไน (24-31 ส.ค. 59)

กันยายน 2, 2016

1. เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านอาเซียนและเอเชียใต้ของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (SCB) เปิดเผยว่า จะช่วยบรูไนดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) อันเป็นวิธีหนึ่งเพื่อสร้างความหลากหลายของเศรษฐกิจ 2. ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขของบรูไนเตรียมร่วมมือกับศูนย์การแพทย์บีเอ็นเอชจำกัดของประเทศไทยในการฝึกอบรมสร้างศักยภาพและการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้ป่วยมีผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น Read More »

บรูไน (11-23 ส.ค. 59)

บรูไน (11-23 ส.ค. 59)

สิงหาคม 25, 2016

1, นายเปฮิน ลิม จ๊อก เซ็ง (Pehin Lim Jock Seng) รัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าของบรูไนกล่าวแสดงความสนใจซื้อข้าวจากลาว ระหว่างการพบปะกับนางเข็มมะนี พลเสนา รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาว ในระหว่างการประชุม 2 ฝ่ายในช่วงที่ลาวได้จัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 48 ที่เวียงจันทน์ 2. บรูไนเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและแบ่งปันข้อมูลกับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมของผู้ต้องสงสัยและกลุ่มก่อการร้ายจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาและผ่านประเทศบรูไน Read More »

บรูไน (28 ก.ค.-10 ส.ค. 59)

สิงหาคม 11, 2016

1. บรูไนเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะแนะนำระบบหลักประกันการขอสินเชื่อด้วยระบบ CRS (Collateral Registry System) มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการขอสินเชื่อได้รับเครดิตภายในประเทศ โดยจะต้องลงทะเบียน เพื่อจะได้สิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรม 2. ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างบรูไนและรัฐซาราวักของมาเลเซียคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเข้ามาท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะจากมณฑลเหอเป่ย์และหูเป่ย์ Read More »

บรูไน (14-27 ก.ค. 59)

กรกฎาคม 26, 2016

1. ชาวบรูไนในเขตเบเลียต (Belait) กว่า 2 พันคนต่างมารวมตัวกันท่ามกลางความร้อนและสายฝนที่ตกมาเป็นระยะๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัซซานัล โบลเกียห์ องค์สุนต่านแห่งบรูไน 2. เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำบรูไนเปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่เขาเข้ารับตำแหน่งในปีที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มุ่งดำเนินการเพื่อความเป็นไปได้ที่จะมีบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านฮาลาล ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์พยายามหาช่องทางในการมีโอกาสเพื่อเพิ่มการค้าให้มากขึ้นและภาคฮาลาลนั้นมีศักยภาพในการเพิ่มการค้าระหว่างกัน Read More »

บรูไน (1 – 13 ก.ค. 59)

กรกฎาคม 14, 2016

1. การเปิดเผยบทวิเคราะห์ของ Oxford Business Group พบว่า การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะสนับสนุนให้บรูไนพัฒนาภาคขนส่งของประเทศ ทั้งนี้ ในรายงานล่าสุดกล่าวว่า คาดว่าอุตสาหกรรมขนส่งจะช่วยให้บรูไนมีความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจ Read More »

บรูไน (14 – 30 มิ.ย. 59)

กรกฎาคม 1, 2016

ศาสตราจารย์ ดร.นาวาฟ ฮาซิม ซาอีด (Nawaf Hazim Saeid) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งบรูไน (Universiti Teknologi Brunei) เปิดเผยว่า บรูไนมี “ศักยภาพที่ดี” ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม ทั้งยังกล่าวอีกว่า ความเข้มของแสงอาทิตย์ในบรูไนมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีปริมาณแสงแดดทุกวัน บรูไนสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยการวางแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ บรูไนมีพื้นที่จำนวนมากที่สามารถใช้ในการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งวางแผงโซลาเซลล์ด้านบนอาคารและบ้านเรือน Read More »

บรูไน (31 พ.ค. – 13 มิ.ย. 59)

มิถุนายน 13, 2016

1, รายงานว่าผู้จ้างงานเอกชนบางรายยังคงละเมิดกฎหมายการจ้างงานปี 2009 โดยไม่ทำตามสัญญาการจ้างงานและการจ่ายค่าล่วงเวลาของคนงาน 2. บรูไนและเวียดนามขยายความร่วมมือด้านการป้องกันข้ามไปสู่ระดับสูงขึ้น ซึ่งเป็นทัศนะของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในโอกาสครบรอบ 55 ปีการก่อตั้งกองทัพบรูไน Read More »

บรูไน (19-30 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 30, 2016

1. กระทรวงศึกษาธิการของบรูไนกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการยกเลิกการห้ามใช้โทรศัพท์ในชั้นเรียน เพื่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลในระหว่างเวลาเรียน 2. บริษัท EMIYAH Digital จำกัดของบรูไนลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ้ (MoU) กับบริษัทหัวเหว่ย เทคโนโลยีจำกัดของจีน เพื่อความร่วมมือในการส่งมอบการรับรองโปรแกรม ICT ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ บริษัทหัวเหว่ย สาขาเซินเจิ้น ประเทศจีน Read More »