home

ข่าวประเทศบรูไน

บรูไน (28 ก.ค.-10 ส.ค. 59)

สิงหาคม 11, 2016

1. บรูไนเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะแนะนำระบบหลักประกันการขอสินเชื่อด้วยระบบ CRS (Collateral Registry System) มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการขอสินเชื่อได้รับเครดิตภายในประเทศ โดยจะต้องลงทะเบียน เพื่อจะได้สิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรม 2. ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างบรูไนและรัฐซาราวักของมาเลเซียคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเข้ามาท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะจากมณฑลเหอเป่ย์และหูเป่ย์ Read More »

บรูไน (14-27 ก.ค. 59)

กรกฎาคม 26, 2016

1. ชาวบรูไนในเขตเบเลียต (Belait) กว่า 2 พันคนต่างมารวมตัวกันท่ามกลางความร้อนและสายฝนที่ตกมาเป็นระยะๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัซซานัล โบลเกียห์ องค์สุนต่านแห่งบรูไน 2. เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำบรูไนเปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่เขาเข้ารับตำแหน่งในปีที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มุ่งดำเนินการเพื่อความเป็นไปได้ที่จะมีบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านฮาลาล ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์พยายามหาช่องทางในการมีโอกาสเพื่อเพิ่มการค้าให้มากขึ้นและภาคฮาลาลนั้นมีศักยภาพในการเพิ่มการค้าระหว่างกัน Read More »

บรูไน (1 – 13 ก.ค. 59)

กรกฎาคม 14, 2016

1. การเปิดเผยบทวิเคราะห์ของ Oxford Business Group พบว่า การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะสนับสนุนให้บรูไนพัฒนาภาคขนส่งของประเทศ ทั้งนี้ ในรายงานล่าสุดกล่าวว่า คาดว่าอุตสาหกรรมขนส่งจะช่วยให้บรูไนมีความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจ Read More »

บรูไน (14 – 30 มิ.ย. 59)

กรกฎาคม 1, 2016

ศาสตราจารย์ ดร.นาวาฟ ฮาซิม ซาอีด (Nawaf Hazim Saeid) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งบรูไน (Universiti Teknologi Brunei) เปิดเผยว่า บรูไนมี “ศักยภาพที่ดี” ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม ทั้งยังกล่าวอีกว่า ความเข้มของแสงอาทิตย์ในบรูไนมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีปริมาณแสงแดดทุกวัน บรูไนสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยการวางแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ บรูไนมีพื้นที่จำนวนมากที่สามารถใช้ในการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งวางแผงโซลาเซลล์ด้านบนอาคารและบ้านเรือน Read More »

บรูไน (31 พ.ค. – 13 มิ.ย. 59)

มิถุนายน 13, 2016

1, รายงานว่าผู้จ้างงานเอกชนบางรายยังคงละเมิดกฎหมายการจ้างงานปี 2009 โดยไม่ทำตามสัญญาการจ้างงานและการจ่ายค่าล่วงเวลาของคนงาน 2. บรูไนและเวียดนามขยายความร่วมมือด้านการป้องกันข้ามไปสู่ระดับสูงขึ้น ซึ่งเป็นทัศนะของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในโอกาสครบรอบ 55 ปีการก่อตั้งกองทัพบรูไน Read More »

บรูไน (19-30 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 30, 2016

1. กระทรวงศึกษาธิการของบรูไนกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการยกเลิกการห้ามใช้โทรศัพท์ในชั้นเรียน เพื่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลในระหว่างเวลาเรียน 2. บริษัท EMIYAH Digital จำกัดของบรูไนลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ้ (MoU) กับบริษัทหัวเหว่ย เทคโนโลยีจำกัดของจีน เพื่อความร่วมมือในการส่งมอบการรับรองโปรแกรม ICT ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ บริษัทหัวเหว่ย สาขาเซินเจิ้น ประเทศจีน Read More »

บรูไน (11-18 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 18, 2016

รัฐบาลบรูไนให้บริษัทไมโครซอฟท์บรูไนมีส่วนร่วมช่วยในการยกเครื่องระบบควบคุมแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันเผชิญกับปัญหานานัปการนับแต่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมบรูไนเปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาและแก้ไขของบรูไนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและไมโครซอฟท์บรูไนได้รับมอบหมายให้เข้ามาทำหน้าที่แทนระบบควบคุมแรงงานในปัจจุบัน ทั้งนี้เขาชี้แจงว่า ได้พบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในระบบควบคุมแรงงาน ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติสำคัญ โดยจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ Read More »

บรูไน (1-10 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 11, 2016

1. บรูไนในฐานะประเทศประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยผู้หญิงและเด็ก (ACWC) วางแผนพัฒนานโยบายชาติเพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 2. สมาคมธนาคารของบรูไน (BAB) ออกเสียงสนับสนุนความริเริ่มของรัฐบาลในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศ Read More »

บรูไน (18-30 เม.ย. 59)

พฤษภาคม 3, 2016

1. ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ได้รับการอนุมัติให้เปิดสาขาในบรูไน นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินของจีนเข้ามาตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านผู้ร่ำรวยน้ำมัน สะท้อนการขยายอิทธิพลของจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมของบรูไนเปิดเผยว่า ขยะในเขตกัมปง ไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำของบรูไนเป็นไปไม่ได้ในการกำจัดให้หมด เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน Read More »

บรูไน (4-17 เม.ย. 59)

เมษายน 17, 2016

1. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ทรงพบหารือกับฮัสซัน โรฮานี ประธานาธิบดีแห่งอิหร่านเพื่อเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้น ณ ศูนย์ประชุมอิสตันบูล ในระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) ครั้งที่ 13 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของบรูไนย้ำว่า ความสะดวกในการประกอบธุรกิจจะได้รับการส่งเสริมโดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลสถานประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยหน่วยงานเหล่านั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนเทคโนโลยีตามรูปแบบที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs Read More »