home

ข่าวประเทศกัมพูชา

กัมพูชา (15-24 พ.ค.55)

พฤษภาคม 22, 2012

ไทยดึงเขมรร่วมค้า-ลงทุน ไม่หวั่นข้าวทะลักสวมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับ นายจอม ประสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย- กัมพูชา ครั้งที่ 3 ว่า ไทยและกัมพูชาได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนปี 2555-2558 ใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านการค้าและการลงทุน ในสินค้าเกษตร ได้แก่ การจัดทำความร่วมมือในสินค้าข้าว มันสำปะหลัง... Read More »

กัมพูชา (8-14 พ.ค.55)

พฤษภาคม 15, 2012

ฮุนเซ็นวอนแรงงานเขมรในไทยกลับประเทศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 นายกรัฐมนตรีฮุน เซ็น กล่าวปราศรัยเนื่องในวันแรงงาน เรียกร้องให้แรงงานชาวกัมพูชาที่อพยพเข้าไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในไทยกลับมาทำงานในกัมพูชา เนื่องจากปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก นอกจากนี้ ค่าจ้างที่แรงงานที่จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการไปทำงานในประเทศไทยกับทำงานในประเทศกัมพูชาไม่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้อยู่ใกล้ครอบครัว และไม่ต้องวิตกว่าจะถูกจับกุมเพราะหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขณะที่โฆษกองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาเป็นแรงงานผิดกฎหมายในไทย เนื่องจากค่าจ้างระหว่างกัมพูชากับไทยมีความแตกต่างกันมาก อีกทั้งโอกาสในการทำงานในกัมพูชาก็มีน้อย แหล่งอ้างอิง : www.mcot.net Read More »

กัมพูชา (20-27 เม.ย. 55)

เมษายน 26, 2012

กัมพูชาเผยญี่ปุ่นรับปากศึกษาการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาออกมาเผย หลังการร่วมคณะไปประชุมผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 4 ที่กรุงโตเกียวว่า นายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะ โนดะ ของญี่ปุ่น รับปากระหว่างหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีฮุน เซ็น ของกัมพูชาว่า ญี่ปุ่นจะศึกษาอย่างรอบคอบเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์กับกัมพูชาขึ้นเป็นความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำญี่ปุ่นยังเชิญผู้นำกัมพูชาไปเยือนอย่างเป็นทางการด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุน เซน เผยว่า จะไปเยือนในต้นปีหน้า นอกจากนี้ นายฮอร์ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกัมพูชามีความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีนประเทศเดียวเท่านั้น โดยตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2553 จีนเป็นผู้จัดสรรความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเงินกู้ระยะยาวปลอดดอกเบี้ยรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ส่วนญี่ปุ่นเป็นรายใหญ่อันดับสอง http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/356645.html   Read More »

กัมพูชา (30 มี.ค. – 3 เม.ย. 55)

เมษายน 4, 2012

โรงเรียนในกรุงพนมเปญหยุดการเรียนการสอนระหว่างการประชุมอาเซียน โรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางหลักในกรุงพนมเปญถูกสั่งให้หยุดการเรียน การสอนชั่วคราวในระหว่างการประชุมอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชา ร่วมกับศาลากลางจังหวัด ได้สั่งให้โรงเรียนทั้งหมด 12 โรงรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บริเวณถนนนโรดมและถนนเหมา เจ๋อ ตง ให้หยุดการเรียนการสอน เป็นเวลา 3 วัน โดยมีเป้าหมายเพิ่อลดความแออัดทางการจราจร รวมทั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้แทนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ นาย Bouy Bunna ที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ได้สั่งการให้มีการสอนชดเชยเด็กนักเรียน ต่อไป โดยกล่าวว่า การหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน... Read More »

กัมพูชา (10 – 16 มี.ค. 55)

มีนาคม 17, 2012

  กัมพูชาลงนามข้อตกลงด้านชายแดนกับเวียดนาม นาย Var Kim Hong หัวหน้ากิจการชายแดนของกัมพูชา และนาย Ho Xaun Son รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามร่วมลงนามในข้อตกลงเขตแดนร่วมเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่ออนุมัติหลักเขตแดน  ที่จะปักปันในเร็ววันนี้ โดยพื้นที่เขตแดนที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันวัดได้ 1,270 กิโลเมตร  ทั้งสองประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทำแผนที่ และการปักเขตแดนร่วมกัน ทางฝ่ายกัมพูชากล่าวว่า ข้อตกลงมีความเท่าเทียมและยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่ายโดยตั้งเป้าให้การปักปันเขตแดนเสร็จสิ้น ภายในปีนี้ กัมพูชาและเวียดนามจะจัดงานฉลองระดับประเทศขึ้นในเดือนมิถุนายนเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศครบ 45 ปี และจะถือเอาโอกาสนี้สถาปนาเขตปักปันที่ 314 ซึ่งถือเป็นการปักปันเขตแดนร่วมกันของทั้งสองประเทศ... Read More »

กัมพูชา (5-9 มี.ค. 55)

มีนาคม 11, 2012

กัมพูชาหว่านล้อมเกาหลีเหนือให้ร่วมเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ นาย Long Visalo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือ ระหว่างประเทศของกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชามีความพยายามที่จะหว่านล้อมเกาหลีเหนือ ให้กลับมาเจรจา 6 ฝ่าย (Six Parties Talks) ระหว่าง จีน ญี่ปุ่น เกาเหนือ เกาหลีใต้ รัสเซียและสหรัฐ อีกครั้ง เพื่อยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ โดยได้กล่าวในโดอกาสเข้าร่วมประชุมกับนาย Park Haeyun ผู้อำนวยการงานกิจการเอเชียใต้และแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ที่จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ โดยในระหว่างการประชุม... Read More »

กัมพูชา (27 ก.พ.-2 มี.ค. 55)

มีนาคม 6, 2012

รัฐบาลกัมพูชาและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมลงนามสัมปทานพื้นที่บริเวณ Mondulkiri และ Ratnakkiri ซึ่งถือเป็นการหาประโยชน์จากพื้นที่ของชนพื้นเมืองในบริเวณดังกล่าว นาย Chhith Sam Ath ผู้บริหาร NGO Forum กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกลุ่มนักธุรกิจ เคารพสิทธิของ ชนพื้นเมืองเดิมที่มีเหนือพื้นที่ของตน และโครงการดังกล่าวควรให้ใส่ใจต่อชนพื้นเมือง รวมทั้งมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ Read More »

กัมพูชา (18-24 ก.พ.55)

กุมภาพันธ์ 25, 2012

การใช้แรงงานเด็กทำให้กัมพูชาสูญเสียศักยภาพในการพัฒนาประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง กล่าวว่า การใช้แรงงานเด็กส่งผลให้ประเทศสูญเสียกำลังสมองของชาติ โดยเยาวชนกว่า 750,000 คน ได้รับผลกระทบดังกล่าวจากการเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องแรงงานเด็กในกัมพูชากล่าวว่าสาเหตุที่ประเทศตกอยู่ในภาวะดัง กล่าวเกิดจากงบประมาณที่มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการนำเรื่องเข้าพิจารณาและแก้ไข หน่วยงานของตนจึงพยายามหาความช่วยเหลือจาก NGO กระทรวงมีความต้องการงบประมาณในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาอย่างน้อย 50,000 – 100,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปทำการตรวจสอบการใช้แรงงานเด็ก อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้ความรู้กับครอบครัวของเด็กเกี่ยวกับผลเสียจากการ ให้บุตรหลานของตนเป็นแรงงานในวัยที่ไม่เหมาะสม นาย Veng Heang ผู้อำนวยการฝ่ายแรงงานเด็ก กล่าวว่า เด็กชาวกัมพูชากว่า 1.5... Read More »

กัมพูชา (11-17 ก.พ.55)

กุมภาพันธ์ 17, 2012

กัมพูชาทำความตกลงกับไทยเปิดด่านตรวจใหม่บริเวณชายแดน กัมพูชาและไทยร่วมกันเปิดด่านตรวจถาวร โดยสำรวจการเเบ่งเขตแดนร่วมกันตามข้อตกลงที่ เกิดขึ้นจากการประชุมหารือ 2 วันที่กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้ทำข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการเปิดด่านตรวจบริเวณ จังหวัดสระแก้วของไทย และ บันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา ในวันที่ 5 มีนาคม ที่จะถึงนี้ นาย นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ตัวแทนของไทยร่วมกับนาย Var Kim Hong ของกัมพูชาแถลงข่าวร่วมกันหลังจากการประชุม... Read More »

กัมพูชา (6-10 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 13, 2012

ชาวนาชาวกัมพูชายื่นอุทธรณ์ต่อกษัตริย์นโรดมสีหมุนี ชาวนายื่นอุทธรณ์ต่อกษัตริย์นโรดมสีหมุนีเพื่อขอให้ปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกขังอยู่ในคุกหลังจากมีเรื่องเบาะแว้งกับตำรวจ หลังจากความล้มเหลวในการยื่นเรื่องไปที่สภา, ศาลากลางจังหวัด รวมถึงนายกฮุน เซ็น http://www.phnompenhpost.com/   Read More »