home

ข่าวประเทศกัมพูชา

กัมพูชา (23 – 30 ธ.ค.54)

ธันวาคม 31, 2011

สุรพงษ์ พบ ฮอ นัมฮง ขออภัยโทษให้ วีระ กับ ราตรี Read More »

กัมพูชา (13 – 20 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 24, 2011

จีนขยายอิทธิพลด้านวัฒนธรรม โดยใช้การทูตสาธารณะในกัมพูชา  จีนเร่งเผยแพร่วัฒนธรรมโดยเปิดตัวร้านหนังสือที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาท้องถิ่นในประเทศ กัมพูชา  Xinzhi Books กลายเป็นบริษัทแรกของจีน ที่เปิดกิจการร้านหนังสือ ในต่างประเทศ จีนได้ขยายการลงทุนด้านวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2007 โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า จีนต้องการสร้างภาพลักษณ์และอิทธิพลในภูมิภาค การขยายการทูตสาธารณะของจีนเช่น เปิดโรงเรียนสอนภาษา ถือเป็นการช่วยปูทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศนอกจากนี้ กลุ่ม Xinzhi Books ยังมีแผนที่จะขยายสาขาในสิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทยรวมไปถึง นิวยอร์ก บทวิเคราะห์ จีนมีบทบาทเชิงรุกเป็นอย่างมากไม่เฉพาะในด้านเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงด้านสังคม          วัฒนธรรม  ยังวิเคราะห์ได้อีกว่า การขยายอิทธิพลด้านวัฒนธรรมเป็นการปูทางการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนของจีนในกัมพูชา Read More »

กัมพูชา(5-12 ธันวาคม 2554)

ธันวาคม 14, 2011

    ฮุนเซ็น ตั้งเป้าให้การ์ต้าเป็นแหล่งรับแรงงานชาวกัมพูชา นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็น ลงนามในความตกลงด้านแรงงานร่วมกับประเทศการ์ต้า โดยทางรัฐบาลกล่าวว่า ความตกลงฉบับนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ ของเอกชนระหว่างกัมพูชากับประเทศในกลุ่มอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งถือเป็นการบรรลุเป้าหมายของประเทศในการปรับตนเองเข้ากับโลกาภิวัฒน์    นอกจากนี้ ทางรัฐบาลต้องการให้ความตกลงนี้ช่วยควบคุมแรงงานผิดกฎหมายเเละบรรเทาความเสี่ยงภาวะการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ ตลาดแรงงานของการ์ต้ามีความต้องการแรงงานสูงกว่าประเทศผู้รับแรงงานอื่นๆใน ภูมิภาค ทั้งนี้ ทางรัฐบาลระบุว่า จะไม่มีการส่งแรงงานไปเป็นแม่บ้านเนื่องจาก เกิดกรณีแม่บ้านชาวกัมพูชาในมาเลเซียถูกทารุณกรรม ข่มขืน และประพฤติมิชอบอื่นๆ โดยนายจ้างหลายกรณี อาทิเช่น หญิงชาวกัมพูชาที่ประกอบอาชีพแม่บ้าน ในมาเลเซียเสียชีวิตทั้งหมด 9 รายในปีนี้ http://www.phnompenhpost.com/    ... Read More »

กัมพูชา (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

นายริชาร์ด โซโลมอน อดีตเอกอัคราชทูตสหรัฐฯและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชามีท่าทีพึ่งพาความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการเมืองจากจีนเพิ่มขึ้นว่า การที่กัมพูชาหันไปพึ่งจีนมากขึ้นนั้นเนื่องจากต้องการให้จีนช่วยลดความกดดันจากเวียดนาม Read More »