home

ข่าวประเทศกัมพูชา

กัมพูชา (30 ม.ค.- 3 ก.พ. 55)

กุมภาพันธ์ 3, 2012

 แรงงานในกัมพูชารวมตัวประท้วงโรงงานผลิตเสื้อผ้าจากมาเลเซีย แรงงานกว่า 300 คน เผายางรถยนต์หน้าโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่มีชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของในเมือง หลวงของกัมพูชา เหตุแห่งการประท้วงเนื่องมาจากทางโรงงานให้ตัวแทนสหภาพแรงงาน 5 คนออกจากงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสมาชิกสหภาพกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกีดกันการจัดตั้งสหภาพในโรงงาน ในขณะที่ฝ่ายนายจ้างกล่าวว่า ตัวแทนสหภาพทั้ง 5 ต้องออกจากงาน เนื่องจากสัญญากับทางโรงงานหมดอายุ ประเด็นอื่นที่กลุ่มแรงงานเรียกร้องได้แก่ การจัดตั้งศูนย์พยาบาลในโรงงาน การขอให้เพิ่มปริมาณน้ำดื่ม และการยกเลิกการกีดกันหญิงมีครรภ์ ในขณะเดียวกัน ประเด็นการกีดกันสหภาพแรงงานโดยนายจ้างนั้น เพิ่งได้รับการอภิปรายในที่ประชุมหารือ หัวข้อ Better Factories Cambodia ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดย International Labour Organisation (ILO)  เพื่อตรวจสอบและควบคุมโรงงานสิ่งทอในกัมพูชา บทวิเคราะห์... Read More »

กัมพูชา (21-27 ม.ค. 55)

มกราคม 28, 2012

นายกฮุนเซ็นกล่าว กัมพูชาจะทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยในระดับภูมิภาคอาเซียน  ในฐานะประธานอาเซียน นายกฮุน เซ็น ของกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชาจะทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยประเด็นต่างๆอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในประเด็นความขัดเเย้งต่างๆอาทิเช่น ประเด็นคาบสมุทรเกาหลี, ประเด็นทะเลจีนใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ นายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวต่อคณะทูตว่า ประเด็นที่ท้าทายการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกัมพูชาประกอบไปด้วย 3 ประเด็นคือ ประเด็นความขัดแย้งเขาพระวิหาร และบริเวณโดยรอบ, และการที่กัมพูชาจะสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2013-2014 http://www.phnompenhpost.com Read More »

กัมพูชา (16-20 ม.ค. 55)

มกราคม 20, 2012

มุสลิมกลุ่มต่างๆ รวมตัวกันเพื่อให้สัตย์ปฏิญาณแก่พรรคสิทธิมนุษยชน พรรคฝ่ายค้านของกัมพูชา ผู้นำกลุ่ม Khmer Islam Movement และอดีตสมาชิกพรรคฟุนซินเป็ก (Funcinpec) กล่าวว่าเขาได้รวบรวมตัวแทนจากมุสลิมทั้ง 12 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคสิทธิมนุษยชน โดยยังได้กล่าวอีกว่าเคารพหลักการของทุกพรรคทุกฝ่าย และหลายฝ่ายมักจะพูดถึงประชาธิปไตย แต่ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยสำหรับปัจเจกไม่ใช่เพื่อส่วนรวม  อย่างไรก็ตาม นาย Cheam Yeap ฝ่ายกฎหมายอาวุโสของพรรครัฐบาล หรือ Cambodian People’s Party ได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า กลุ่มชาวเขมรมุสลิมจะไม่สนับสนุนการรวมตัวและพรรคฝ่ายค้านเท่าใดนัก เนื่องจากพรรครัฐบาลคือพรรคที่ปลดปล่อยพวกเขาจากเขมรแดง (ที่มา: www.phnompenhpost.com)... Read More »

กัมพูชา (8-12 ม.ค. 55)

มกราคม 13, 2012

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน         นาย Soeung Rathchavy ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่เมืองเสียมราฐ ซึ่งเป็นนครเก่าแก่ของอาณาจักรเขมร โดยปลัดกระทรวงของกัมพูชาได้ กล่าวว่า นครเสียมราฐเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของกัมพูชา ผลการประชุมคือการให้ประเทศอาเซียนนำคำประกาศด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งหลักการ“Connectivity” ซึ่งครอบคลุมอาเซียนบวกสามคือ จีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้โดย 3 เสาหลักของหลักการ “Connectivity” ประกอบไปด้วย ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการเชื่อมโยง, การเชื่อมโยงในเชิงรูปธรรม และการเชื่อมโยงในเชิงสถาบันซึ่งทั้งสามประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกันในการสร้าง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสร้างประชาคมคือการที่ทุกประเทศสมาชิกใช้กฏการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประชาชนของประเทศสมาชิก ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของพลเมืองอาเซียนเป็นไปอย่างเสรี... Read More »

กัมพูชา (2-6 ม.ค. 55)

มกราคม 9, 2012

รัฐบาลกัมพูชาให้ขอทานและหญิงค้าประเวณีออกจากถนนในกรุงพนมเปญ เพื่อรองรับการจัดประชุมอาเซียนปีนี้ ชาวบ้านในบริเวณพระวิหาร ยื่นหนังสือถึงสมเด็จ ฮุนเซ็น ให้ช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ Read More »

กัมพูชา (23 – 30 ธ.ค.54)

ธันวาคม 31, 2011

สุรพงษ์ พบ ฮอ นัมฮง ขออภัยโทษให้ วีระ กับ ราตรี Read More »

กัมพูชา (13 – 20 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 24, 2011

จีนขยายอิทธิพลด้านวัฒนธรรม โดยใช้การทูตสาธารณะในกัมพูชา  จีนเร่งเผยแพร่วัฒนธรรมโดยเปิดตัวร้านหนังสือที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาท้องถิ่นในประเทศ กัมพูชา  Xinzhi Books กลายเป็นบริษัทแรกของจีน ที่เปิดกิจการร้านหนังสือ ในต่างประเทศ จีนได้ขยายการลงทุนด้านวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2007 โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า จีนต้องการสร้างภาพลักษณ์และอิทธิพลในภูมิภาค การขยายการทูตสาธารณะของจีนเช่น เปิดโรงเรียนสอนภาษา ถือเป็นการช่วยปูทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศนอกจากนี้ กลุ่ม Xinzhi Books ยังมีแผนที่จะขยายสาขาในสิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทยรวมไปถึง นิวยอร์ก บทวิเคราะห์ จีนมีบทบาทเชิงรุกเป็นอย่างมากไม่เฉพาะในด้านเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงด้านสังคม          วัฒนธรรม  ยังวิเคราะห์ได้อีกว่า การขยายอิทธิพลด้านวัฒนธรรมเป็นการปูทางการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนของจีนในกัมพูชา Read More »

กัมพูชา(5-12 ธันวาคม 2554)

ธันวาคม 14, 2011

    ฮุนเซ็น ตั้งเป้าให้การ์ต้าเป็นแหล่งรับแรงงานชาวกัมพูชา นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็น ลงนามในความตกลงด้านแรงงานร่วมกับประเทศการ์ต้า โดยทางรัฐบาลกล่าวว่า ความตกลงฉบับนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ ของเอกชนระหว่างกัมพูชากับประเทศในกลุ่มอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งถือเป็นการบรรลุเป้าหมายของประเทศในการปรับตนเองเข้ากับโลกาภิวัฒน์    นอกจากนี้ ทางรัฐบาลต้องการให้ความตกลงนี้ช่วยควบคุมแรงงานผิดกฎหมายเเละบรรเทาความเสี่ยงภาวะการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ ตลาดแรงงานของการ์ต้ามีความต้องการแรงงานสูงกว่าประเทศผู้รับแรงงานอื่นๆใน ภูมิภาค ทั้งนี้ ทางรัฐบาลระบุว่า จะไม่มีการส่งแรงงานไปเป็นแม่บ้านเนื่องจาก เกิดกรณีแม่บ้านชาวกัมพูชาในมาเลเซียถูกทารุณกรรม ข่มขืน และประพฤติมิชอบอื่นๆ โดยนายจ้างหลายกรณี อาทิเช่น หญิงชาวกัมพูชาที่ประกอบอาชีพแม่บ้าน ในมาเลเซียเสียชีวิตทั้งหมด 9 รายในปีนี้ http://www.phnompenhpost.com/    ... Read More »

กัมพูชา (1-7 ธ.ค. 54)

ธันวาคม 8, 2011

นายริชาร์ด โซโลมอน อดีตเอกอัคราชทูตสหรัฐฯและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชามีท่าทีพึ่งพาความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการเมืองจากจีนเพิ่มขึ้นว่า การที่กัมพูชาหันไปพึ่งจีนมากขึ้นนั้นเนื่องจากต้องการให้จีนช่วยลดความกดดันจากเวียดนาม Read More »